Categorie: Baanloosheid

Gronings platform in actie tegen afbraak van gesubsidieerde arbeid

Op 13 april demonstreerden in Groningen maar liefst vijftienhonderd mensen voor het behoud van gesubsidieerde werkplekken en tegen de afbraak van maatschappelijke voorzieningen. Een gesprek met Hans Alderkamp en Bouko Nieboer, van de Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV) en de ondernemingsraad van stichting Weerwerk, over het protest tegen bezuinigingen die dreigen te leiden tot de grootste ontslaggolf in de geschiedenis van

Verder lezen Reageren?

Loondispensatieproef vormt breekijzer voor afbraak van wettelijk minimumloon

In de nieuwe brochure “Voor een appel en een ei” beschrijft Bijstandsbond-medewerker Piet van der Lende de regels en de praktijk van het tijdelijke project met loondispensatie. Dat is de ontheffing van de plicht van bazen om aan arbeiders ten minste het wettelijk minimumloon of het minimum cao-loon te betalen. Dat project moet beschouwd worden als een proeftuin waarmee het

Verder lezen Reageren?

Migranten en werklozen tegen elkaar uitgespeeld

De discussie rond Oost-Europese migranten in Nederland laait steeds weer op. Ook recent weer, toen het ging om de vraag of Roemenen en Bulgaren Nederlandse aardbeien en asperges mogen aanraken. Door de Haagse politiek worden de migranten gebruikt om groepen tegen elkaar uit te spelen. Tegelijkertijd komen de tegenstrijdigheden van het neo-liberale denken steeds weer duidelijk naar voren. Wie de

Verder lezen Reageren?

Doorbraak-speech in Wageningen: “Stop de bezuinigingsideologie”

Op maandag 6 juni sprak Doorbraak op een hoorzitting over de bezuinigingen in Wageningen. Het betoog oogstte veel bijval. Het werd zeer gewaardeerd, door het publiek en ook door enkele linkse raadsleden, dat er een duidelijk verhaal was tegen de bezuinigingsideologie. Maar liefst 17 organisaties spraken in. Ze toonden aan hoe nuttig ze bezig zijn en hoe de voorgestelde bezuinigingen

Verder lezen Reageren?

“Echte democratie nu” – nieuwe bewegingen verdienen steun

Wat begon in een reeks Spaanse steden als een reeks vreedzame protesten voor “Echte democratie nu”, groeit momenteel in Spanje uit tot een confrontatie met de oproerpolitie in Barcelona. In Griekenland heeft soortgelijk protest in korte tijd een enorme omvang aangenomen. In een reeks andere landen, ook in Nederland, vinden solidariteitsacties plaats – acties die tegelijk aanzetten zijn voor een

Verder lezen 3 Reacties

28 mei: protesteer en schreeuw tegen de bezuinigingen op de uitkeringen

“Protesteer en schreeuw tegen dit kabinet op 28 mei. De Kliëntenraad zegt nee tegen het kabinetsbeleid. Kom op!”, aldus een pamflet van de Utrechtse Kliëntenraad. Doorbraak roept iedereen op om mee te doen aan het protest. Zaterdag 28 mei Van 13:00 tot 15:00 uur Stadhuisplein, Utrecht In haar pamflet vraagt de raad iedereen ook om muziekinstrumenten mee te nemen. Het

Verder lezen 1 Reactie

Haarlems protest tegen bestuursakkoord: “Wij zijn boos!”

Afgelopen maandagavond was er in Haarlem een protest tegen het concept-bestuursakkoord dat de regering heeft gesloten met koepelorganisaties van de lagere overheden, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het stadhuis was een voorlichtingsbijeenkomst voor lokale politici die zich wilden laten informeren over de inhoud van het bestuursakkoord, de eerste uit een reeks van drie verspreid door het land.

Verder lezen Reageren?

Botsing tussen liberalen en conservatieven in aardbeiconflict

Wie moet de aardbeien plukken die staan weg te rotten? Deze vraag blijft de gemoederen binnen de VVD flink bezighouden. VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert halsstarrig om voor dat werk vergunningen te geven aan Bulgaren en Roemenen. Maar VVD-fractievoorzitter Gerard Huijpen in de gemeente Halderberge roept de hele Brabantse regio op tot actie tegen “de onzakelijke maatregel” van

Verder lezen 1 Reactie

Bijstandsbond keert zich tegen dwangarbeid

De onvermoeibare Piet van der Lende is al jaren actief bij de Amsterdamse Bijstandsbond. Ik had een gesprek met hem op het moment dat bekend was geworden dat in december 2010 uitkeringsgerechtigden een dag hadden gestaakt tegen het “leerwerktraject Groen en Onderhoud” in het Amsterdamse Bos. Ze waren het zat om nog langer door hun bazen te worden gekleineerd en

Verder lezen 20 Reacties

Redden “gastarbeiders” de aardbeien en het Oranjefeest?

De aardbeien staan te verrotten omdat minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert om werkvergunningen te geven voor Bulgaarse en Roemeense seizoensarbeiders. Hij wil Nederlandse werklozen een lesje leren, en hen voortaan met de zware en vuile arbeid opzadelen die tot nu toe vooral wordt verricht door arbeidsmigranten met en zonder verblijfsrecht. Met een klassieke verdeel- en heerspolitiek speelt de

Verder lezen Reageren?