Categorie: Studenten

Studenten

Neo-liberalisme op school

Logo van het Europees kwalificatiekader (EKK).

Over competentie-hersenspoeling: machtsuitoefening door individualisering Het neo-liberale dogma met zijn onder andere naar Gery Becker (1976) terug te voeren “human capital”-theorie domineert nu ook de school: goed is wat economisch verstandig lijkt. Het nieuwe onderwijsideaal is de “flexibele mens” die functioneert waar je hem ook maar inzet. Om zijn beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te garanderen is “een leven lang leren”

Verder lezen 2 Reacties

Lichaam van student in de verkoop

“Geen geld om je studie te betalen? Verkoop je nier”. Zo luidt de titel van een artikel geschreven door de Kritische Studenten Utrecht. Bij een ludieke actie werden honderden exemplaren van de faculteitskrant van Geesteswetenschappen “Geestdrift” voorzien van een nieuwe omslag, een open brief en het artikel. Met deze ludieke actie protesteerde de KSU tegen een stuk in de februari-editie

Verder lezen Reageren?

6 december, Wageningen: discussion “Crisis, austerity, unemployment between social collapse and social uprising”

(Op 6 december organiseren Doorbraak en het infocentrum Wageningen een bijeenkomst met internationale studenten. De voertaal is Engels, en vandaar deze aankondiging ook.) Four years after the beginning of the crisis the people in most European countries still struggle with the consequences of the financial sector bankruptcy. Responsibility is trickled down from governments to the individual as cuts in welfare

Verder lezen Reageren?

Quebec: protest tegen collegegeldverhoging en repressieve wet succesvol

De strijd tegen het bezuinigingsbeleid zal de komende dagen en weken tal van nieuwe episoden kennen, soms dramatisch, soms bijna routineus. In diverse Zuid-Europese landen staan bijvoorbeeld weer algemene stakingen op stapel. Vandaag vindt er zo’n staking plaats in Griekenland. Grote demonstraties in Spanje en Portugal vonden plaats op 15 september. Het bezuinigingsbeleid is vergelijkbaar, al is de sloop in

Verder lezen Reageren?

Utrechtse studenten leren migratie te beheersen

“De afgelopen decennia worden steeds meer westerse landen geconfronteerd met migranten die afkomstig zijn uit een grote diversiteit van landen en onderling grote verschillen vertonen in de mate van integratie in sociaal, economisch, cultureel en politiek opzicht.” Aldus de handleiding van het vak “Migranten en integratie” dat ik volgde aan de universiteit van Utrecht. Dat zet meteen de toon voor

Verder lezen Reageren?

Quebec: van studentenverzet naar volksprotest

Onwaarschijnlijk groot zijn de straatprotesten van de laatste tijd in de Canadese provincie Quebec, en onwaarschijnlijk langdurig ook. Intussen breiden de protesten zich uit buiten de deelstaat Quebec, naar andere delen van Canada. Het begon als studentenprotest tegen een forse verhoging van het collegegeld. Het groeide uit tot een protest tegen een noodwet waarmee de regering het studentenprotest probeerde te

Verder lezen 1 Reactie

Dekoloniseer de VU. We zijn geen koekjesfabriek

Het lijkt wel alsof de VU wordt gekoloniseerd. De wetenschappelijke cultuur wordt geïnfiltreerd door de managementcultuur. De universiteit wordt geleid door bestuurders die geen hart lijken te hebben voor de universitaire sector, voor onderwijs en onderzoek. Zij herprofileren de universiteit als een economische entiteit, maken er een bedrijf van. Dat voelen we in het personeelsbeleid, het beleid ten aanzien van

Verder lezen Reageren?

Overwinning in strijd rond stages voor jongeren zonder verblijfsrecht

Na jarenlang getouwtrek tussen de Nederlandse staat aan de ene kant en jongeren zonder verblijfsrecht en hun belangenorganisaties aan de andere kant is opnieuw een gat geschoten in de uitsluitingsregels. De Haagse rechtbank heeft de 21-jarige K. namelijk het recht toegekend om stage te mogen lopen in het kader van zijn opleiding, ook al heeft hij geen verblijfsvergunning. Met die

Verder lezen Reageren?

In de greep van de BV Hoger Onderwijs

De bezuinigingen en maatregelen die het leven ondraaglijker maken van iedereen die niet tot de rijken behoort, stapelen zich op. Ook studenten in het hoger onderwijs ontkomen er niet aan. Zo schrikt Bruin I niet terug voor het uitdelen van krankzinnig hoge boetes aan de zogenaamde langstudeerders, het afpakken van de studiefinanciering en het onbetaalbaar maken van een tweede studie.

Verder lezen 1 Reactie

Geen stagiair is illegaal

Illegaal gemaakte jongeren mogen stage lopen, vindt de gemeente Amsterdam. Stage is geen arbeid, maar een onderdeel van het onderwijsprogramma, oordeelt de Raad van State. Die jongeren moeten het recht op stage krijgen, stelt een meerderheid van de Tweede Kamer. Maar minister Henk Kamp blijft halsstarrig bij zijn standpunt dat stages onder arbeid vallen en daarom zijn verboden voor jongeren

Verder lezen Reageren?