Turks Festival: Marcouch spaart de kool en geit. Ozan Manas moet van het podium!

Zanger Ozan Manas maakt het Grijze Wolven-gebaar, de Turkse variant van de Hitlergroet.
Zanger Ozan Manas maakt het Grijze Wolven-gebaar, de Turkse variant van de Hitlergroet.

Dit jaar vindt in Arnhem wederom een driedaags Turks Festival met afsluitende optocht plaats. Van 22 tot en met 24 juni om precies te zijn. Doorbraak toont al jaren achtereen aan (2011, 2016, 2016, 2018, 2018) dat het niet om een onschuldig “cultureel en muzikaal evenement” gaat, zoals de organisatoren stellen, maar om een manifestatie van de Turkse Federatie Nederland (TFN), een bolwerk van de Turkse extreem-rechtse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Doorbraak heeft deze week burgemeester Marcouch in een open brief opgeroepen om afstand te nemen van dit machtsvertoon en streng toe te zien op fascistische, racistische en andere bedreigende uitingen. Marcouch had bijna vier dagen nodig om een behoedzame en teleurstellende reactie (zie onderaan) op te stellen, in plaats van daadkracht uit te stralen.

Marcouch, die eind 2017 nog hartelijk een delegatie van de TFN heeft ontvangen, komt deels tegemoet aan de eisen van Doorbraak, maar spaart daarbij de kool en geit. Zo belooft de Arnhemse burgemeester dat de politie gaat letten op de door ons benoemde uitingen, maar tekent daarbij aan dat deze dat bij elke betoging of evenement doet. Ook schrijft de PvdA-er aan Doorbraak dat hij “nadrukkelijk en expliciet het nationalistische karakter van dit evenement” aan de orde gaat stellen in een gesprek met het bestuur van de “Stichting Turks Festival”, een frontorganisatie van de Grijze Wolven-koepel TFN. Marcouch staat naar eigen zeggen immers voor activiteiten “die bijdragen aan de integratie in onze samenleving”.

Naïef?

Ongelooflijk naïef, of juist gespeeld naïef, is zijn verwachting dat “de organisatie en ik het eens zullen zijn” over het gewenste karakter van het evenement. Doorbraak heeft talloze malen aangetoond dat de Grijze Wolven politieke doelen nastreven die totaal haaks staan op wat ze naar buiten toe communiceren. Zij zijn simpelweg een onbetrouwbare gesprekspartner. Het is teleurstellend dat Marcouch niet al vooraf onomwonden afstand neemt van het gedachtegoed van de TFN, de werkelijke organisator van het Turks Festival. Het feit dat de fascistische haatzanger Ozan Manas de hoofdartiest is tijdens het Turks Festival spreekt boekdelen. Ozan Manas predikt in zijn extreem agressieve liederen de Turks-nationalistische zaak, ziet “Europa” als een culturele bedreiging voor Turken en verspreidt haat jegens Armeniërs. Marcouch kan zijn halfslachtige optreden in onze ogen nog redden door de festivalorganisatoren te bewegen Ozan Manas niet toe te laten op het podium.

Nonchalance Made in Arnhem

“Waar zijn ze in Arnhem toch mee bezig?”, zal de lezer nu denken. Het is nog heftiger. Doorbraak heeft ook Made in Arnhem, een organisatie die de stad moet promoten, aangeschreven over het feit dat het Turks Festival haar logo gebruikt op hetzelfde affiche als waar de haatmuzikant Ozan Manas prominent op staat. In plaats van een geschrokken reactie, waarbij Made in Arnhem aankondigt te gaan eisen dat het logo moet worden verwijderd, hebben wij een uitermate nonchalante reactie (zie onderaan) ontvangen: “Wij zijn niet betrokken bij het festival. Het logo is zo van internet te halen, dus wellicht is dat gebeurd. Hopelijk zo voldoende antwoord op je vraag.” De reactie is onvergelijkbaar met de stappen die het Nijmeegse cultuurcentrum De Lindenberg onlangs zette, nadat Doorbraak bekend had gemaakt dat de TFN ruimten van De Lindenberg benutte voor fascistische politieke doeleinden. De Lindenberg gaf aan dat de federatie de zaal onder valse voorwendselen had gehuurd en niet meer welkom was binnen haar muren. Dat is hoe een publieke organisatie extreem-rechts en zijn haatboodschappen moet aanpakken!

Doorbraak

De brief van de burgemeester:

Geachte heren Veltman e.a.,

Dank voor uw e-mail van 4 juni jongstleden over de optocht van 24 juni aanstaande, aangevraagd door de Stichting Turks Festival te Arnhem. De optocht is in de aanvraag opgenomen als evenement bij een Turks Festival op 22,34 en 24 juni.

Om te beginnen toets ik festivals en evenementen vooraf bij de aanvraag op risico’s en problemen voor de openbare orde en veiligheid nadat ik advies van de politie en hulpdiensten heb ontvangen.

Daarnaast voer ik gesprekken met het bestuur van de Stichting, waarbij ik nadrukkelijk en expliciet het nationalistische karakter van dit evenement aan de orde stel. Ik ben een burgemeester die graag activiteiten ziet voor Arnhem die bijdragen aan de integratie in onze samenleving. Ik ga ervanuit dat de organisatie en ik het eens zullen zijn over het karakter van dit evenement.

Wat betreft dreigementen, discriminerende uitlatingen of provocerend gedrag kan ik u meedelen dat daar bij elke betoging of evenement door de politie op wordt gelet. Het is aan het Openbaar Ministerie om uitingen op strafbaarheid te beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Namens de burgemeenster van Arnhem,

Arndt Stroink

De reactie van Made in Arnhem op Facebook:

Op Facebook
Op Facebook