Grijze Wolven verder in het nauw na langdurig raadsdebat in Arnhem

Grijze Wolven-woordvoerder Abuzet Bozbiyik in de Arnhemse raad gisteravond
Grijze Wolven-woordvoerder Abuzet Bozbiyik in de Arnhemse raad gisteravond.

Gisteren sprak de voltallige Arnhemse gemeenteraad in totaal maar liefst twee uur en vier minuten over de fascistische Grijze Wolven. Die houden vanaf vrijdag in de stad een driedaags festival met een afsluitende optocht. Aanleiding voor het raadsdebat was de informatie die Doorbraak de afgelopen weken aandroeg over het ware karakter van het festival en de organisatoren ervan. Die doen zich graag voor als politiek neutrale brengers van vrede en verbondenheid. Maar daar komen ze voortaan niet meer mee weg: ze zijn ontmaskerd als de fascisten en leugenaars die ze zijn. De twee door het festival aangekondigde Nederlandse muziekgroepen hebben afgezegd en de Grijze Wolven zullen voortaan minder openlijk hun propaganda kunnen maken. Een overwinning voor het anti-fascisme, en speciaal voor alle linkse en feministische Turken en voor minderheden die hier en in Turkije onderdrukt worden.

Namens de organisatoren van het festival had Abuzet Bozbiyik aan het begin van de vergadering inspreektijd aangevraagd. In de zaal had zich een flink aantal sympathisanten van de lokale Arnhemse Grijze Wolven-afdeling verzameld. Bozbiyik kwam weer met dezelfde achterhaalde multi-culturele praat over hun inzet voor de stad, actief burgerschap, elkaar leren kennen en verbinden. Alles op het festival zou altijd plaatsvinden in “totale harmonie”, “zonder ongeregeldheden” en ze zouden altijd “binnen de Grondwet” blijven. Je kan zijn inspraak hier bekijken, vanaf minuut 44.

Haatzanger

Door raadsleden werd hij na zijn praatje onder meer gevraagd naar haatzanger Ozan Manas, waarom die uitgenodigd was. Daarop antwoordde Bozbiyik dat het ging om een “geliefde zanger in Turkije. Wij hebben zijn hele repertoire niet nageluisterd, en de teksten geanalyseerd”. Hij zou ook nu pas voor het eerst uitgenodigd zijn. Bozbiyik nam op geen enkele manier afstand van de bedreigende teksten van Manas tegen onder meer Armeniërs. Zijn fascistische achterban zat immers op de tribune. En, zo zei hij, Manas is “nergens verboden”. Overigens is Manas alleen in kringen van Turkse fascisten bekend en geliefd.

Manas was echter wel degelijk eerder uitgenodigd, samen met zijn collega haatzanger Gökhan Tekin, die eveneens dit weekeinde op het festival optreedt. Dat was vorig jaar bij de verkiezingen voor het bestuur van de Arnhemse Grijze Wolven-vereniging Ahmed Hoca Yesevi. Tot voorzitter werd toen gekozen Ibrahim Gunay, die in 2016 in het nieuws kwam als leugenaar omdat hij publiekelijk ontkende tijdens de toenmalige optocht Grijze Wolven-gebaren gemaakt te hebben, totdat er foto’s van opdoken en hij het alsnog moest erkennen.

Inspreker Abuzet Bozbiyik kent geen mensen in Arnhem die Grijze Wolven-gebaren maken. Hier kinderen bij de Turkse les in de vereniging Hoca Ahmed Yesevi waar hij zelf bestuurslid van is.
Inspreker Abuzet Bozbiyik kent geen mensen in Arnhem die Grijze Wolven-gebaren maken. Hier kinderen bij de Turkse les in de vereniging Hoca Ahmed Yesevi waar hij zelf bestuurslid van is.

Bestuurslid

Inspreker Bozbiyik, die gisteravond tijdens het debat beweerde politiek neutraal te zijn, werd in 2017 tegelijk met Gunay in het bestuur gekozen van de Arnhemse Grijze Wolven. Gunay bedankte hem vanochtend vroeg dan ook hartelijk op Facebook: “Wij bedanken ons bestuurslid Abuzet Bozbiyik voor de steun die hij ons gaf voor ons Festival door aanwezig te zijn bij de raadsvergadering, voor de toespraak die hij heeft gehouden voor Arnhemmers en voor het beantwoorden van vragen.”

Bozbiyik stond dan ook keihard te liegen gisteravond, nadat hem gevraagd werd naar de mensen die Grijze Wolven-gebaren maakten bij eerdere festivals en de optocht. “Ik ken die mensen niet. Het is niet bij mij bekend dat dat bekenden uit Arnhem zijn”, zei hij. En toen het hem te heet onder de voeten dreigde te worden, kwam hij met zijn laatste verdedigingslinie: “Zijn Grijze Wolven verboden dan?” Bij een volgende gelegenheid zal hij gewoon weer ontkennen Grijze Wolf te zijn of Grijze Wolven te kennen. Zo gaat het steeds, zo rollen fascisten nu eenmaal.

Afzeggingen

Bozbiyik vertelde dat het festival dit jaar helaas puur Turks zou zijn. Het multi-culturele aspect was weggevallen door het afzeggen van de Nederlandse inbreng. Op het programma stonden oorspronkelijk ook de drumband De Schuyltamboers en de folkloristische dansgroep De Vier Winden. Beide zijn door Doorbraak van informatie voorzien over het ware karakter van het festival en hebben daarna eieren voor hun geld gekozen.

Citymarketingcampagne Made in Arnhem, van wie de organisatoren van het festival ongevraagd het logo op hun affiche gezet hebben, geeft na herhaaldelijk navragen nog steeds niet thuis. Hun enige, hoogst onbevredigende antwoord tot nu toe was: “Wij zijn niet betrokken bij het festival. Het logo is zo van internet te halen, dus wellicht is dat gebeurd.” Men wil niet onder ogen zien dat hun logo de Turkse fascisten van de schijn van normaliteit voorziet waar die zo naar op zoek zijn.

Inspreker Abuzet Bozbiyik kent geen mensen in Arnhem die Grijze Wolven-gebaren maken. Hier kinderen bij de Turkse les in de vereniging Hoca Ahmed Yesevi waar hij zelf bestuurslid van is.
Inspreker Abuzet Bozbiyik kent geen mensen in Arnhem die Grijze Wolven-gebaren maken. Hier kinderen bij de Turkse les in de vereniging Hoca Ahmed Yesevi waar hij zelf bestuurslid van is.

PVV

Het raadsdebat (zie hier vanaf 01:53 uur) was aangevraagd door de PVV, de enige partij die wij heel bewust niet via diverse mails van informatie hadden voorzien. Onze strijd is een linkse anti-fascistische, en op ‘hulp’ van Nederlandse fascisten zitten wij niet te wachten. De PVV-er die als eerste uitgebreid het woord kreeg, kwam desalniettemin voornamelijk met informatie van onze website. Hij presenteerde alle feiten heel gewichtig als resultaat van uitgebreid eigen onderzoek. Vrijwel alles wat hij vertelde klopte als een bus, maar zoals het de PVV betaamt plaatste hij uiteindelijk al ‘zijn’ bevindingen in een anti-Turks en anti-islamitisch kader.

Het was echt triest om te zien dat de PVV het debat volkomen mocht domineren. De meeste ‘middenpartijen’, van VVD tot PvdA, hielden helaas nog vast aan de multi-culturele ideologie van ’s lands wijs ’s lands eer. Ze zeiden er allemaal van overtuigd te zijn dat de organisatoren het goed bedoelen, en herhaalden vrijwel letterlijk de teksten van Bozbiyik, die eerder ook al verspreid waren naar de media. Ongeacht de feiten van de steeds terugkerende Grijze Wolven-gebaren, de bijna perfecte organisatorische overlap van de festival-organisatie met de lokale Grijze Wolven-organisatie, en de niet mis te verstane teksten van de uitgenodigde artiesten. Het maakt allemaal niet uit: ze bedoelen het goed. Zelfs de ChristenUnie, normaliter de grote verdediger van de zaak van de christelijke Armeniërs, weigerde onder ogen te zien met wie we hier te maken hebben. Van de andere partijen kun je nog vermoeden dat ze bang zijn om stemmen van de Turkse achterban te verliezen, maar dat risico loopt de ChristenUnie toch nauwelijks.

DENK-raadslid Usta (tweede van links) samen met landelijke Grijze Wolven-voorziter Gedik (tweede van rechts) op het Turkse festival van vorig jaar.
DENK-raadslid Usta (tweede van links) samen met landelijke Grijze Wolven-voorziter Gedik (tweede van rechts) op het Turkse festival van vorig jaar.

SP en DENK

De bijdrage van de SP aan het debat was ronduit teleurstellend. Eerder op de dag zei SP-er Jasper van Dijk, die Kamervragen over het festival heeft gesteld, in een radio-interview met RTV Arnhem dat de burgemeester een mening moet formuleren over het festival en zich niet moet verschuilen achter procedures. Tijdens het debat ging zijn lokale partijgenoot Elfrink echter net als de burgemeester ook nauwelijks inhoudelijk in op de kwestie en hij hanteerde bovendien een frame over integratie en radicalisering dat vergelijkbaar is met dat van de PVV. Zijn belangrijkste inbreng was een voorstel om er een keer verder over te praten in ander verband.

Het DENK-raadslid Yildirim Usta wilde zich waarmaken voor zijn achterban op de publieke tribune. Hij wilde de Grijze Wolven zo ontzettend graag verdedigen dat hij iets te fanatiek uit de startblokken ging en begrippen als Gestapo en Lebensraum gebruikte in relatie tot de PVV. Daarop riep de voorzitter hem tot de orde. De beschadigende informatie over het festival kwam volgens Usta van “marginale militante groeperingen die het internet vervuilen”, Doorbraak dus. Samen met DemNed zijn we de hele avond slechts één keer met name genoemd. Usta schatte terecht in dat de aanval de beste verdediging zou zijn, want hoe vallen die Turkse ‘Sieg Heil’-gebaren en de bedreigende teksten van Manas nou te verdedigen? Hij kroop in de slachtofferrol en deed alsof alle kritieken voortkwamen uit Nederlands nationalisme en anti-Turks racisme. Een misser – vanuit zijn positie gezien dan – was dat hij begon over de moslimbashers van Pegida. Die mochten wel demonstreren, jammerde hij. Maar door die vergelijking gooide hij de organisatie van het Turkse festival zelf op een hoop met die Nederlandse extreem-rechtse ‘beweging’. En gaf hij impliciet ook toe dat het festival politiek was en de “carnavaleske optocht” feitelijk een demonstratie. Desondanks bedankte de Arnhemse Grijze Wolven-leider Gunay ook hem vanochtend in zijn Facebook-bericht: “Onze speciale dank aan ons raadslid, tevens onze adviseur, Yildirim Usta voor zijn grote steun”.

Kinderen leren het fascisme vroeg bij de vereniging Hoca Ahmed Yesevi van Abuzet Bozbiyik.
Kinderen leren het fascisme vroeg bij de vereniging Hoca Ahmed Yesevi van Abuzet Bozbiyik.

Marcouch

De burgemeester zat er de hele avond bij alsof het een gezellig onderonsje betrof. Hij lachte wat, babbelde wat, en toen het erop aan kwam hield hij zich bij zeer legalistische opmerkingen. Alles gaat volgens procedure, daar kwam het op neer. Geen van de raadsleden legde hem het vuur aan de schenen. Hoe moeilijk was het geweest om hem te vragen wat hij vond van de fascistische handgebaren, of nog braver: of hij vond dat de keuze van de organisatie voor haatzanger Manas “handig” was? Niemand die hem vroeg om een moreel oordeel uit te spreken. Alsof fascisme de gewoonste zaak van de wereld is, en geen probleem zolang de regels maar netjes nageleefd worden. Hij wilde maar al te graag later eens verder over de zaak praten, zoals de SP voorstelde. De slappe houding van de burgemeester sloot zo nauw aan bij die van de ‘middenpartijen’ die zich vooral beperkten tot klagen over de toon, oproepen tot verbinding en het goed wegen van belangen.

Omstreden

Het festival gaat door. Wij hadden er zelf ook niet op ingezet dat het afgelast zou worden. Onze bedoeling was dat bekend zou worden wie erachter zitten en wat er gezegd, gezongen en gedaan wordt. De organisatie en haar achterban weet dat men voortaan nauwlettend in de gaten wordt gehouden en zal daardoor minder ruimte hebben voor fascistische propaganda. Veel niet-Turkse bezoekers van het festival en andere Arnhemmers zullen voortaan altijd aan fascisme en Grijze Wolven denken als het over het Turkse festival gaat, of ze er nu van overtuigd zijn dat die er daadwerkelijk bij betrokken zijn of niet. Niet-Turkse culturele groepen zullen voortaan heel diep nadenken voor ze een optreden op het festival toezeggen. Kortom, het festival is plots heel erg omstreden geworden. En het besef begint door te dringen dat er Turkse extreem-rechtse groepen in Nederland zijn die zich anders voordoen en die in ‘eigen’ kring minderheden bedreigen.

Eric Krebbers

Vooraf aan het raadsdebat werd Doorbraak-activist Job Veltman geïnterviewd door Omroep Gelderland (omdat de video niet te embedden was, hebben we hem zelf maar even op YouTube gezet).