Druk op Marcouch neemt toe om Grijze Wolven-festival aan te pakken

Vooral in het Turkse leger en para-militaire eenheden zitten veel Grijze Wolven.
Vooral in het Turkse leger en paramilitaire eenheden zitten veel Grijze Wolven.

Het Grijze Wolven-festival dat van vrijdag tot en met zondag in Arnhem gehouden zal worden, komt steeds meer onder vuur te liggen. Doorbraak kaartte het fascistische festijn twee weken geleden aan bij burgemeester Marcouch, die daarop toezegde in gesprek met de organisatoren te gaan over het “nationalistische karakter van dit evenement”. Inmiddels zijn er ook Kamervragen over gesteld en is er woensdag een debat in de Arnhemse gemeenteraad.

Veertien dagen geleden stuurden wij burgemeester Marcouch een open brief met daarin de vraag of hij afstand wilde nemen van het festival, de bijbehorende optocht en de ideeën die ermee verspreid worden. Ook andere organisaties en individuen stuurden hem een brief. DEMNED, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan, schreef Marcouch bijvoorbeeld dat er na zulke festivals steevast meer geweld plaatsvindt richting groepen die in Turkije als etnische minderheid gelden, “ook in uw stad”.

Marcouch’ antwoord was bijzonder teleurstellend. Zijn enige toezegging was dat hij “nadrukkelijk en expliciet het nationalistische karakter van dit evenement” aan de orde gaat stellen in gesprekken met het bestuur van de “Stichting Turks Festival”, een frontorganisatie van de Grijze Wolven-koepel TFN. Hij ging helaas niet in op het optreden van haatzanger Ozan Manas die Armeniërs “het eeuwige zwijgen” wil opleggen.

In Syrië en Irak vechten veel Grijze Wolven mee.
In Syrië en Irak vechten veel Grijze Wolven mee.

Kamervragen

Afgelopen vrijdag schreven we Marcouch dat we teleurgesteld zijn over zijn antwoord. “We vinden dat een steviger toon en dito aanpak zeker gepast zou zijn”, lieten we weten. “Graag zouden wij door u op de hoogte gehouden worden over de voortgang en de inhoud van die gesprekken.” Juist omdat er na zulke fascistische ‘festiviteiten’ meer geweld plaatsvindt, is het voor ons “van direct belang om op de hoogte te blijven van de gesprekken die u in deze kwestie voert”.

Vrijdag stelde SP-Tweede Kamerli d Jasper van Dijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees vragen “over een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreem-rechtse Partij van de Nationalistische Beweging”. Hieronder de integrale tekst.

1
Kent u het bericht dat het Turks Festival in Arnhem geen onschuldig “cultureel en muzikaal evenement” is, maar een manifestatie van de Turkse Federatie Nederland (TFN), een bolwerk van de Turkse extreem-rechtse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP)? (1) Wat is uw reactie daarop?
2
Is het waar dat de lokale autoriteiten dit jaar al wel op de hoogte zijn van de te verwachten aanwezigheid van de Grijze Wolven? Zo ja, wat is uw advies aan de gemeente Arnhem hieromtrent?
3
Wat heeft het gesprek, dat burgemeester Marcouch heeft aangegeven te voeren, over het “nationalistische karakter” van het festival opgeleverd? (2)
4
Acht u het wenselijk dat als slot- en hoofdact voor het festival een zanger (Ozan Manas) uit Turkije is uitgenodigd die bekend is om zijn nationalistische en haatzaaiende liederen, zoals het tegen Armeniërs gerichte: “Jullie die een oog hebben op de Ararat en Nagorno-Karabach. Jullie die mijn opa en oma hebben afgeslacht en doen baden in bloed. Jullie die zich sterken met de leugen van de genocide. Wij hebben nog een rekening te vereffenen met jullie. Wij luisteren niet naar het kraken van de steen van het geduld. Of we leggen jullie het eeuwige zwijgen op of we laten jullie bloed ophoesten”? (3) Kunt u hier een toelichting op geven?
5
Bent u bereid bij de burgemeester van Arnhem na te vragen of deze zal optreden als dergelijke teksten worden gebezigd? Zo nee, waarom niet?
6
Bent u bekend met de antwoorden op Kamervragen uit 2016, waarin wordt geschreven dat het om enkele personen zou gaan die de Grijze Wolven Groet brachten? Bent u van mening dat dit een correcte weergave van de werkelijkheid was? Zo nee, hoe zou u de situatie nu omschrijven? (4)
7
Bent u bekend met het feit dat in dezelfde antwoorden geen inhoudelijk antwoord wordt gegeven op de vraag: “Vindt u het acceptabel dat Grijze Wolven zich openlijk manifesteren tijdens een optocht door Arnhem”? Wilt u deze vraag met ja of nee beantwoorden en hier een toelichting op geven?
8
Deelt u de mening dat een festival zoals het geplande festival in Arnhem de integratie niet bevordert?
9
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 22 juni 2018?

Raadsdebat

Aanstaande woensdag zal er ook een raadsdebat over het festival plaatsvinden in Arnhem. Dat is helaas aangevraagd door de lokale PVV. Die partij is zelf ook extreem-rechts, en keert zich slechts tegen het nationalisme van de Grijze Wolven omdat het niet Nederlands is. Alle andere partijen steunen de PVV-aanvraag pro-forma.

Turkse soldaten maken massaal Grijze Wolven-gebaar voor ze Afrin binnenvallen.
Turkse soldaten maken massaal het Grijze Wolven-gebaar voor ze Afrin binnenvallen.

Het gaat de partij van Geert Wilders niet in eerste instantie om de Grijze Wolven, maar om het verdacht maken van Turken en meer in het algemeen natuurlijk moslims. In reactie op onze publicaties over de Grijze Wolven de afgelopen maanden reageren PVV-aanhangers steevast met one-liners tegen moslimfundamentalisten. Voor hen is elke Turk een moslim en elke moslim een fundamentalist, en dat Grijze Wolven nationalisten zijn en voor een deel zelfs seculier, daar hebben ze geen benul van.

En zo blijken de twee PVV-raadsleden in Arnhem ook niet helemaal te begrijpen waar het om gaat. Ze schrijven in hun debatverzoek: “De fractie PVV willen graag met de overige fracties in de raad en met het college in debat over de mate van infiltratie in het Turks Festival op 22, 23 en 24 juni van de Grijze Wolven en andere organisaties die een bedreiging vormen voor de vrijheid en veiligheid van Arnhemmers en de consequenties daarvan voor Arnhem.” Maar het festival wordt niet geïnfiltreerd door Grijze Wolven, het is door hen georganiseerd. Het is een Grijze Wolven-festival! Maar misschien weten ze dat best, maar klinkt “infiltratie” voor de PVV-achterban gevaarlijker, enger. En kiezen ze daarom voor die bewoordingen.

We hopen dat andere partijen het probleem beter snappen, en het niet aanvliegen vanuit een anti-Turkse gezindheid. Voorop moet staan dat extreem-rechts en nationalisme, met welke achtergrond dan ook, geen festivals of optochten verdienen. En dat we moeten opkomen voor iedereen die door extreem-rechts bedreigd wordt, en dat betekent in dit geval dus opkomen voor Koerden, Armeniërs, alevieten én voor linkse en feministische Turken in Nederland.

Eric Krebbers

Doodseskader van Grijze Wolven
Doodseskader van Grijze Wolven.