Oproep aan piloten van de KLM

Het Comité 21 Maart roept de piloten van KLM op om – in navolging van hun collega’s in Duitsland en Israël – niet mee te werken aan het uitzetten van mensen tegen hun wil en met gevaar voor hun leven. Steeds meer piloten doen dit in onze buurlanden. Zij gaven onder andere aan dat ze niet mee wilden werken aan barbaarse praktijken en niet wilden vliegen als een passagier daardoor in levensgevaar komt. Deze piloten nemen hun beroep en verantwoordelijkheid serieus. Hun beroepsethiek, geweten en professionele verantwoordelijkheidsgevoel lieten ze zwaarder wegen dan het klakkeloos volgen van opdrachten. In Duitsland zijn minstens 222 mensen hierdoor niet naar onder andere Afghanistan uitgezet. Zij zijn daarmee gered van een levensgevaarlijke situatie door piloten die naar eer en geweten handelden in het belang van de mens. Het Comité 21 maart maakt zich sterk voor de rechten van de mens en richt zich met name op het uitbannen van racisme en discriminatie. Ieder mens heeft het recht om te zijn en te leven hoe en waar hij wil. Het uitzetten van mensen tegen hun zin in en vaak met gevaar voor hun leven gaat tegen elke menselijke ethiek en waarden in. De piloten dragen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun passagiers. Ze kennen vaak van dichtbij hoe onveilig de situatie kan zijn waar mensen naar toe gevlogen worden. Bovendien weten piloten dat het vervoeren van iemand in detentie niet alleen de passagier zelf, maar ook de veiligheid van de rest van de passagiers in gevaar brengt. Wij rekenen op onze Nederlandse piloten en hopen dat ook zij hun verantwoordelijkheid serieus zullen nemen en zullen weigeren zulke praktijken uit te voeren. Wij roepen piloten op zich te verzetten en niet mee te werken aan gedwongen uitzettingen van vluchtelingen. Met name als het om ouders met kinderen of als het om kinderen alleen gaat, zoals in het geval van de geplande uitzetting van Howick (13) en Lili (12) naar Armenië. Een land waar zij nooit eerder geweest zijn en waar hen geen toekomst wacht. Breng ze niet weg! Ze zijn al thuis!

Comité 21 Maart in Oproep aan piloten van de KLM (21maartcomite)