Patriarchaat, fascisme en kapitalisme

Bij dit al is het wellicht doorslaggevend dat het fascisme nooit zou zijn opgekomen, als er geen slavernij van de vrouw was geweest. [Dilar Dirik spreekt hier over de vrouw in termen van de metafoor “de oudste kolonie” – van alle koloniale vormen] Van alle onderdrukte en meedogenloos behandelde groepen zijn vrouwen onderworpen aan de oudste vormen van geïnstitutionaliseerd geweld. De kijk op vrouwen als oorlogsbuit, als hulpmiddel in dienst van mannen, als voorwerp van seksuele bevrediging en object om ultieme macht op uit te oefenen, het zijn zaken die in elk fascistisch manifest voorkomen. De opkomst van de staat, samen met de fetischisering van privé-eigendom, werd vooral door de onderdrukking van de vrouw mogelijk gemaakt. Het is inderdaad onmogelijk om controle over hele bevolkingen uit te oefenen of diepe sociale verdeeldheid te scheppen zonder de onderdrukking en marginalisering van vrouwen, bevorderd door een door mannen gedomineerde geschiedschrijving, theorieontwikkeling, betekenis-toekennende praktijk en economisch en politiek bestuur. De staat is gemodelleerd naar de patriarchale familie en vice versa. Alle vormen van sociale overheersing zijn op een of andere manier kopieën van de meest uitgebreide, intieme, directe en schadelijke vorm van slavernij: de seksuele onderdrukking van vrouwen. Verschillende structuren en instellingen van geweld en hiërarchie – zoals kapitalisme of patriarchaat – hebben verschillende kenmerken, maar fascisme levert de geconcentreerde vorm van de onderlinge systematische verstrengeling van beide. En dit is waar fascisme en kapitalisme, samen met de oudste vorm van menselijke overheersing ­– patriarchaat – hun meest gemonopoliseerde, systematische uitdrukking vinden in de moderne natie.

Dilar Dirik in Patriarchaat, Fascisme En Kapitalisme (Globalinfo)