Het Soedanese vluchtelingen-identificatieteam is slechts het topje van de ijsberg

Tussen elf en dertien september gingen Soedanese politici en zakenmensen op bezoek bij verschillende Europese politici. Onder andere Osama Faisal Elsayed Ali, Minister van Investeringen, de gouverneur van de Soedanese Centrale Bank en vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën tekenden present in de Europese wijk. Op de officiële website van de Europese Unie lezen we dat de delegatie onder meer contact had met enkele belangrijke functionarissen van de Europese Commissie. Europees ambassadeur in Soedan Jean-Michel Dumon sprak van “een stap voorwaarts in de dialoog en relaties met Soedan”. Nauwelijks enkele dagen later is het beruchte Soedanese identificatieteam actief op Belgische bodem om migranten te helpen identificeren en terug te brengen naar Soedan. In hoeverre die twee officiële Soedanese delegaties rechtstreeks verband houden met elkaar, valt niet te achterhalen. Maar het is wel exemplarisch voor de manier waarop de EU al enkele jaren zaken doet met het regime in Khartoum. Kortweg gezegd komt het hierop neer: Soedan zorgt dat migranten niet richting Europa trekken, de EU geeft geld.

Thomas Decreus in Het Soedanese identificatieteam is slechts het topje van de ijsberg (Dewereldmorgen)