Tegen een verbod op Turkse fascistische organisaties, voor een volledige subsidiestop!

Geklad op het Armeense consulaat in Lyon: “1915 ❤️ RTE” (dat laatste verwijst naar de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan).

Frankrijk lijkt het afgelopen weekeinde wakker te zijn geschud door het geweld van de extreem-rechtse Grijze Wolven tegen Armeniërs. De fascisten grepen de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabach aan om in diverse Franse steden de straat op te gaan en hun haat en woede te spuien tegen Armeniërs.

Diverse monumenten die herinneren aan de Armeense Genocide van 1915 werden door de Turkse fascisten besmeurd met racistische teksten als “1915 ❤️ Erdogan”. Voor de Armeniërs is de genocide nooit beëindigd, nog altijd worden ze bedreigd, aangevallen en – in Turkije – vermoord.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin noemde de internationaal opererende Grijze Wolven, die aan de ultra-nationalistische partij MHP (de Nationalistische Actiepartij) zijn gelieerd, “een erg agressieve beweging”. Hij verklaarde de Grijze Wolven te willen gaan verbieden. Dat zou betekenen dat de leiders niet meer kunnen samenkomen, samenkomsten kunnen uitroepen of namens de Grijze Wolven acties kunnen organiseren, op straffe van een boete.

In het Turks. Türkçe olarak.

In Oostenrijk is onder andere het vertonen van Grijze Wolven-vlaggen en andere -symbolen in het openbaar verboden. In België is de laatste tijd een aantal lokale politici in opspraak geraakt, nadat ze deelnamen aan bijeenkomsten van Grijze Wolven of zich begaven in het gezelschap van Grijze Wolven. Daarna moesten ze steevast het veld ruimen.

Turkse Federatie

Ook in Nederland zijn de Grijze Wolven actief. Ze zijn voornamelijk georganiseerd in Turkse culturele en religieuze verenigingen, zoals herhaaldelijk is aangetoond in een reeks van onderzoeken sinds de jaren zeventig. De Nederlandse Grijze Wolven-federatie TFN is verbonden aan de Europese Turkse Federatie, waar ook de Franse Grijze Wolven aan verbonden zijn. En die Europese federatie wordt direct aangestuurd vanuit de MHP.

Uit onderzoek van Doorbraak begin dit jaar bleek dat er nog steeds subsidie stroomt van een aantal Nederlandse gemeenten naar die Grijze Wolven-verenigingen. Er zijn talloze voorbeelden van intimidatie, bedreiging en geweld vanuit de Turkse fascisten, maar de betrokken gemeenten weigeren de subsidies stop te zetten.

Bloed ophoesten

De Nijmeegse burgemeester Bruls beweerde op 1 juli, tijdens een raadsdebat, nog doodleuk over de Grijze Wolven-verenigingen die zijn gemeente subsidieert: “Noch de NCTV, noch wijzelf, onze eigen netwerken, onze eigen onderzoeken, kunnen aantonen dat daar rechts-extremistische of welke radicale denkbeelden dan ook worden gepropageerd, bijvoorbeeld naar kinderen toe.” Op de Facebook-pagina’s van de TFN-verenigingen zijn echter heel wat foto’s te vinden van kinderen die Grijze Wolven-gebaren leren maken, de Turkse variant van het “Sieg Heil”-gebaar. En op een Grijze Wolven-festival in 2018 in Arnhem zou een artiest komen optreden die over Armeniërs zingt: “We leggen jullie het eeuwige zwijgen op of we laten jullie bloed ophoesten”.

Hoezeer Bruls er naast zit, blijkt ook uit het meest recente rapport van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Daar staat: “De Grijze Wolven (ook bekend als bijvoorbeeld Bozkurtlar of Ülkücü) is een ultra-nationalistische, extreem-rechtse Turkse beweging die herkend kan worden aan specifieke gebaren en symbolen. De beweging manifesteert zich ook in Nederland. Inmiddels hebben diverse gemeenten subsidies stopgezet aan de aan Grijze Wolven gerelateerde Turkse Federatie Nederland (Hollanda Türk Federasyon, TFN). Elders in Europa zorgt de beweging recentelijk voor spanningen. In Nederland is het aantal geweldsincidenten in de afgelopen jaren weliswaar afgenomen, maar duikt het symbool van de Grijze Wolven wel weer geregelder op. Ook kwam het in de afgelopen jaren soms tot confrontaties tussen actievoerders die zich afficheren als Grijze Wolven en critici van de Turkse overheid of Koerden, bijvoorbeeld in de vorm van tegendemonstraties en (online) bedreigingen. Een en ander kan leiden tot spanningen tussen Turks-Nederlandse bevolkingsgroepen onderling en tot polarisatie in de samenleving.”

Hetze

Wij nemen nadrukkelijk afstand van de groeiende anti-Turkse hetze in Frankrijk en elders in Europa. De Turkse president Erdoğan is inderdaad een nationalistische en racistische dictator, maar de autoritaire Franse president Macron maakt eveneens racistisch beleid, jegens moslims, en speelt ook de nationalistische kaart. We moeten beide leiders bestrijden.

Wij roepen dan ook niet de overheid op om, net als in Frankrijk, de Turkse extreem-rechtse organisaties te gaan verbieden. Wanneer de staat eenmaal begint met organisaties te verbieden, dan komen linkse ook snel aan de beurt, en zoals altijd in grotere getale. De geschiedenis leert dat de meeste staten sowieso, wanneer links sterker wordt, fascisten zullen inzetten om het revolutionaire vuur met grof geweld de kop in te drukken. We kunnen het bestrijden van fascisten simpelweg niet overlaten aan staten. Dat moet door onszelf, van onderop, gebeuren.

Oproep

Wél roepen we de landelijke overheid en gemeenten op om de Grijze Wolven niet langer te subsidiëren. De festivals waarvoor geld gegeven wordt, dienen als platform voor extreem-rechtse propaganda, als bron van inkomsten en als gelegenheden om jongeren te rekruteren om de toekomst van Grijze Wolven-organisaties veilig te stellen.

Ender Kaya

(De passage van het recente NCTV-rapport is op 4 november toegevoegd.)