12 januari, Leiden: nieuwjaarsreceptie van onderop

Op 12 januari 2020 houdt Doorbraak in de Leidse Vrijplaats een nieuwjaarsreceptie van onderop, met gezelligheid, hapjes en drankjes, en een terugblik op 2019. Volop gelegenheid dus om kennis te maken, bij te praten, contacten aan te knopen en inspiratie op te doen. Kom ook langs!

In 2019 is Doorbraak intensief betrokken geweest bij de strijd tegen racisme en kolonialisme. Om te beginnen hebben we veel energie gestoken in de beweging tegen Zwarte Piet, op lokaal en nationaal niveau. Via de actiegroep No More Blackface Leiden hebben we de Leidse Sinterklaasintocht gemonitord en blackface-feesten, Zwarte Pieten-bands en winkels met Zwarte Piet-etalages bekritiseerd. Via de actiegroep NTR Komt Niet Over De Brug hebben we met succes druk uitgeoefend op de publieke omroep NTR. De actiegroep heeft alle basisscholen in Nederland aangeschreven met het verzoek om Zwarte Piet af te schaffen. We werden geconfronteerd met extreem-rechtse terreur en we leverden een bijdrage aan de strijd in onder meer Den Haag, Nijmegen, Groningen, Heerhugowaard en Almere.

Zondag 12 januari
Van 14:00 tot 17:00 uur (vrije inloop)
Vrijplaats
Middelstegracht 36, Leiden
Facebook

We hebben ons gekeerd tegen het internationale Pilgrims-herdenkingsjaar, dat in 2020 onder meer in Leiden plaatsvindt, en hebben aandacht besteed aan extreem-rechtse christenen en hun intimidatie bij abortusklinieken. We steunden Gilly Emanuels in haar strijd tegen straatterreur en namen deel aan demonstraties tegen institutioneel racisme, dat krachtig werd beschreven door een zwarte activist. Met achtergrondanalyses lieten we het gevaar van de groeiende internationale neo-nazistische netwerken zien. Verder ontmaskerden we de fascistische Grijze Wolven als oorlogshitsers en stoottroepen van de Turkse staat, waartegen we demonstreerden in verband met de inval in Rojava. We deden mee aan een actie voor erkenning van de Armeense genocide en toonden ons solidair met activisten van Nor Zartonk. We strijden niet alleen tegen wit extreem-rechts, zoals Pegida, maar tegen alle vormen van extreem-rechts, waaronder moslimfundamentalisme.

Op het gebied van flexwerk en baanloosheid deden we met behulp van WOB-procedures onderzoek naar Flextensie-dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden, onder meer in Zaanstad en Utrecht. Met een bijeenkomst en protestmails probeerden we de positie van Zaanse baanlozen te versterken. Ook besteedden we aandacht aan de bezuinigingen in het onderwijs en het verzet daartegen. En op 1 mei deden we in diverse steden weer mee met de jaarlijkse strijddag van de arbeiders. Bovendien sloten we ons aan bij de landelijke campagne voor een hoger minimumloon van minstens 14 euro. Deze Samen voor 14-beweging is op initiatief van de vakbond FNV begonnen en gaat meerdere jaren duren. Inmiddels zijn in diverse steden lokale platforms ontstaan van FNV-ers en andere activisten, zoals in Rotterdam en Amsterdam. Ook in Leiden is er zo’n Voor 14-netwerk gekomen, dat flyeracties en een mars met krachtige toespraken heeft georganiseerd.

Een jaar geleden brak in Soedan een opstand uit die uiteindelijk leidde tot de val van dictator Omar al-Bashir. Door deel te nemen aan demonstraties (onder meer in februari en juni) en andere activiteiten van Soedanese vluchtelingen zijn we solidair geweest met de Soedanese revolutie. De voortgang van het proces naar vrijheid en democratie in Soedan hebben we kritisch becommentarieerd. We steunden Soedanese vluchtelingen bij hun strijd tegen deportatie en in de gevangenis. Vanuit ons spreekuur De Fabel van de illegaal riepen we op om de tandartszorg voor mensen zonder verblijfsrecht toegankelijk te krijgen. We publiceerden een interview met een verloskundige die veel vrouwen zonder papieren helpt. En we stuurden een brandbrief naar de gemeente Leiden over de dreigende sluiting van de bed-, bad-, broodopvang.

Op het gebied van strijd tegen het patriarchaat deden we mee aan twee van de meest intersectionele acties van dit jaar, het “Reclaim our streets”-protest in januari en de vrouwenmars in maart. We ontwikkelden een eigen visiestuk op de positie en strijd van trans mensen en besteedden aandacht (deel 1, 2, 3. en 4) aan de feministische solidariteit met hen. Ook leverden we kritiek op een nieuwe wet over sekswerk. Tot slot droegen we bij aan het verzet tegen klimaatverandering door deel te nemen aan grootschalige acties in Amsterdam, Den Haag en Groningen.

Harry Westerink