1987: dood Biko herdacht

Ondanks de intimidaties van de politie herdacht men in Zuid-Afrika in groten getale de dood van Steve Biko. Biko kwam op 12 september 1977 om het leven tijdens een verhoor door de Zuid-Afrikaanse politie. Het Azania Komitee herdacht de moord met een picketline voor de Zuid-Afrikaanse Ambassade. De woordvoerster: “De boodschap van Biko reikt tot over de grenzen van Azania. Die boodschap is gericht aan de onderdrukten en gediscrimineerden waar ook ter wereld. Maar ook is het een vermaning gericht aan de blanke (witte) solidariteitsbewegingen. Ook hier in het imperialistische Westen zijn grote solidariteitsgroepen aan het werk die voortdurend met opgeheven vinger spreken van ‘zwart racisme’ als niet wordt gekozen voor integratie van blanken in de strijd en de leiding ervan. Solidariteit moet in de eerste plaats uitgaan van respect voor de manier waarop de zwarten HUN strijd voor de teruggave van HUN land voeren. Wij blanken moeten ons bevrijden van de racistische invloed van het koloniale verleden en het imperialistische heden van ons land. Anders zijn we een waardeloze bondgenoot van de onderdrukten en gediscrimineerden. Ook hier in Nederland.”

Marjan Boelsma in Activiteiten in Nederland jaren 79/80 en 90: Soweto, Zwart Bewustzijn, Biko (Tegenhetvergeten.nl)