Categorie: Arbeidersstrijd

Arbeidersstrijd

Proletariër voor Een Dag

David Bogaers (Het Laatste Woord) introduceerde dit lied zo bij ons: “‘Ik trek een blik gemarginaliseerde mensen open, en laat ze de steden bevolken.’ Deze eerste zin klinkt als een startschot. In een wervelend disco-punk lied richt Het Laatste Woord zijn pijlen op de heersende klasse. De grootgrondbezitters. Zij met macht. Naast maatschappijkritiek, toont het lied durf en originaliteit. Er

Verder lezen 1 Reactie

Weg met de kliklijnen!

Overal in Nederland stellen gemeenten kliklijnen in voor het melden van bijstandsgerechtigden die worden verdacht van fraude. Hoewel overheidsinstanties over het algemeen moeilijk telefonisch bereikbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer je een klacht wilt indienen, is hier een laagdrempelige stimulans ingevoerd om bijstandsgerechtigden aan te geven, telefonisch, per email, per brief of door een formulier op een website in te vullen. In

Verder lezen 1 Reactie

Derde voedselcrisis in Afrika in vijftien jaar

“Dit is de derde voedselcrisis in vijftien jaar in Afrika. We leven in een situatie waarin het dominante economische systeem en het dominante voedselsysteem samen een serie voedselcrises veroorzaakt hebben met verschillende achtergronden, zoals de rampzalige klimaatverandering, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, en de steeds maar toenemende armoede en ongelijkheid, naast enorme winsten door grote bedrijven door speculatie.”

Verder lezen Reageren?

Afwijzing van vrijhandelsakkoorden en de eis van een fatsoenlijk inkomen, dáár gaat het om bij de boerendemonstraties in Europa

In onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië en België gaan steeds meer boeren de straat op. Lage inkomens en een gebrek aan toekomstperspectieven voor de overgrote meerderheid van de boeren vormt de basis van deze onvrede, die alles te maken heeft met het neo-liberale beleid dat de Europese Unie al decennia lang voert. Via Campesina roept op om deze protesten

Verder lezen 3 Reacties

De werkers van universitaire medische centra zijn in actie gekomen

Wie deze dagen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) binnenloopt, ziet overal in de entreehal spandoeken hangen die getuigen van de arbeidersstrijd die daar momenteel gaande is. Er vinden namelijk sinds enige tijd onderhandelingen plaats over een nieuwe cao universitaire medische centra, tussen de vakbonden, zoals de FNV en de CNV, en de ziekenhuisbazen, verenigd in de Nederlandse Federatie Universitaire

Verder lezen Reageren?

Geheimhouding, concurrentiebeding en polonaise – Lupi Coffee voert druk op haar baristas verder op

“Als ik zo naar de arbeidsvoorwaarden kijk, dan zou ik mijn dochter niet zo snel bij u laten werken.” Met die opmerking aan het adres van Hossein Akef sprak de rechter zijn afschuw uit over de arbeidsvoorwaarden bij de miniketen Lupi Coffee. Hoewel hij zich bij het kort geding dat Akef had aangespannen tegen ons – zes baristas, Horeca United

Verder lezen Reageren?

Lupi Coffee is slechts een van de vele

De strijd tegen de uitbuiting van werkers door Hossein Akef gaat door. Hij verloor de rechtszaak waarmee hij probeerde ons en zijn voormalige werkers het zwijgen op te leggen, maar toch heeft de Lupi Man besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Hij kan zich voorbereiden op een nieuw verlies. We zetten de acties tegen

Verder lezen Reageren?

Gratis openbaar vervoer – er zijn nieuwe allianties mogelijk! (ov-reeks, deel 6)

Dit is het zesde artikel in een reeks over strijden voor een groen, gratis, uitgebreid en fijnmazig openbaar vervoer met goede lonen en arbeidsomstandigheden voor de werkers, en voor iedereen veiliger en goed toegankelijk. Strijden waarbij een samenkomen van de eco- en arbeidersbewegingen voorop staat. Dit is een verslag, gemaakt door Manuela Kropp, van een internationale discussie in Brussel, op

Verder lezen Reageren?

Oproep voor gratis lokaal openbaar vervoer in Frankrijk (ov-reeks, deel 5)

Dit is het vijfde artikel in een reeks over strijden voor een groen, gratis, uitgebreid en fijnmazig openbaar vervoer met goede lonen en arbeidsomstandigheden voor de werkers, en voor iedereen veiliger en goed toegankelijk. Strijden waarbij een samenkomen van de eco- en arbeidersbewegingen voorop staat. Deze oorspronkelijk Franstalige oproep uit september 2019 zet mooi op een rijtje waarom gratis ov

Verder lezen Reageren?

“Het Gesprek”: mooie toneelvoorstelling over de absurditeit van de Participatiewet

Gisteravond ben ik bij de toneelvoorstelling “Het Gesprek” geweest. In 2022 maakte regisseur Jurrien van Rheenen, in coproductie met CC Amstel in Amsterdam en theater en productiehuis De Generator in Leiden, de voorstelling “Het Gesprek” over het bijstandsbeleid in Nederland. Zij maakten deze productie naar aanleiding van gesprekken met uitkeringsgerechtigden, activisten, klantmanagers, gemeenteraadsleden, medewerkers van welzijnsorganisaties en juristen, uit Amsterdam

Verder lezen 1 Reactie