Categorie: Linkse partijen

Linkse partijen

Top drie van racisme, plus anti-racistisch weerwerk

De PvdA heeft een plan geopenbaard over de huisvesting van Poolse, Roemeense en Bulgaarse arbeiders. “In Nederland mag per twaalf vierkante meter maar één arbeidsmigrant uit Oost-Europa wonen.” Het is alsof het gaat oom een kwalijke substantie waarvan je geen al te grote concentraties in de lucht wilt hebben. Zo praat je over gifstoffen, niet over mensen. Nu zou je

Verder lezen Reageren?

Waarom de participatiesamenleving een conservatief project is

De Britse Labour partij ontwikkelde zijn eigen variant op de Big Society-formule, aan de hand van het werk van Maurice Glasman. Volgens Glasman moest Labour het inherent conservatieve karakter van de Britse arbeidersklasse erkennen. Hij pleitte voor een “conservative socialism that places family, faith and work at the heart of a new politics of reciprocity, mutuality and solidarity”. Dit conservatieve

Verder lezen Reageren?

Het veranderende socialisme van de SP

Alhoewel bijvoorbeeld relatief veel SP-ers bijzonder actief zijn in de vakbeweging is dat geen prioriteit voor de partij. Voor marxisten was de vakbeweging een prioriteit omdat hier de arbeidersklasse een vuist kon maken en socialisme gezien werd als een antwoord op de noden van arbeiders. Het ethische socialisme van de SP gaat uit van heel andere criteria. Centraal staat nu

Verder lezen 1 Reactie

Pays-Bas: La “Coalition violette” est-elle de retour?

Appris de Fortuyn?

Certains l’auront remarqué : ces dernières semaines, Doorbraak s’est peu mêlé du cirque électoral. Qu’aurions-nous donc pu ajouter à l’avalanche de débats et d’opinions? Nous nous sommes tenus à distance. Bien sûr, nous aurions pu déclarer que finalement, les vraies solutions ne peuvent venir qu’en dehors du Parlement. Mais de toute façon, nous n’aurions pas pu faire entendre notre voix

Verder lezen Reageren?

Het conservatieve wereldbeeld van Femke Halsema

Femke Halsema kan zo aan de slag als tekstschrijver van de VVD. De fout in de analyse zit ‘m erin dat misdaadfilms zoals Goodfellas een deel van de samenleving portretteren dat niet in hoog aanzien staat: de criminele underdog. Waarvan de publieke consensus is dat ze in de gevangenis thuishoren. Bij Wall Street-bankiers is dat niet het geval. Het is

Verder lezen Reageren?

Leidse PvdA-bijeenkomst over het “fatsoenlijk” opleggen van nog meer dwangarbeid

Leiden PvdA councilor Anna van den Boogaard knows the situation of forced labourers better than they themselves do. How do you mean paternalism?

De bijeenkomst van de Leidse PvdA van woensdag 8 januari over het wetsvoorstel van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma liet in een notendop zien hoe regentesk, bevoogdend en zelfs regelrecht neerbuigend flink wat sociaal-democraten zich gedragen ten opzichte van bijstandsgerechtigden. Een analyse van een avondje praten over werklozen en het zo “fatsoenlijk” mogelijk door de Tweede Kamer loodsen van nog meer repressieve

Verder lezen 33 Reacties

Passieve demo­cratie

Lijphart identificeerde een aantal politieke spelregels die hij als sleutel zag voor politieke elites om het volk passief en het land beheersbaar te houden. Veel van deze spelregels maken nog steeds deel uit van de huidige politiek cultuur, zij het soms in gewijzigde vorm. De belangrijkste daarvan is dat politiek zich zoveel mogelijk moet beperken tot het besturen: politiek moet

Verder lezen Reageren?

Protest loont: Amsterdamse bijstand wordt niet tijdelijk

Van Es.

Gisteravond hebben activisten van de Bijstandsbond en Doorbraak samen met de SP en de FNV (allen verenigd in het comité Dwangarbeid Nee) weten te voorkomen dat het Amsterdamse gemeentebestuur gaat kijken in hoeverre bijstand in de toekomst tijdelijk gemaakt kan worden. Hieronder een persoonlijke impressie over de gang van zaken door Piet van der Lende van de Bijstandsbond en Doorbraak.

Verder lezen 4 Reacties

Andrée van Es, GroenLinks-wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam, wil voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen

In de begrotingsstukken voor het jaar 2014 die in november en december in de gemeenteraad besproken worden, staat een zinsnede, waaruit blijkt dat Van Es, wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam, de bijstand voor bepaalde groepen wil omzetten in een tijdelijke bijstand. Wanneer je bijstand aanvraagt, omdat je werkloos bent, in een scheiding ligt of vanwege andere onvoorziene omstandigheden een

Verder lezen 2 Reacties

De relatie met de machthebbers in de huidige tijd

Je ziet hoe het de klokkenluiders vergaat! Sta maar niet op, om je protest te laten horen. Niemand doet met je mee, niemand is solidair, overal om je heen zijn de baantjesjagers en hielenlikkers die ten koste van jouw van de situatie proberen te profiteren. Kijk naar de politici van Groen Links en de Partij van de Arbeid!. Vroeger ventileerden

Verder lezen Reageren?