Archief van het thema: ‘Linkse partijen’
Alhoewel bijvoorbeeld relatief veel SP-ers bijzonder actief zijn in de vakbeweging is dat geen prioriteit voor de partij. Voor marxisten was de vakbeweging een prioriteit omdat hier de arbeidersklasse een vuist kon maken en socialisme gezien werd als een antwoord op de noden van arbeiders. Het ethische socialisme van de SP gaat uit van...Lees verder
Appris de Fortuyn? Certains l’auront remarqué : ces dernières semaines, Doorbraak s’est peu mêlé du cirque électoral. Qu’aurions-nous donc pu ajouter à l’avalanche de débats et d’opinions? Nous nous sommes tenus à distance. Bien sûr, nous aurions pu déclarer que finalement, les vraies solutions ne peuvent venir qu’en dehors du Parlement. Mais de toute façon, nous n’aurions...Lees verder
Femke Halsema kan zo aan de slag als tekstschrijver van de VVD. De fout in de analyse zit ‘m erin dat misdaadfilms zoals Goodfellas een deel van de samenleving portretteren dat niet in hoog aanzien staat: de criminele underdog. Waarvan de publieke consensus is dat ze in de gevangenis thuishoren. Bij Wall Street-bankiers is...Lees verder
Leiden PvdA councilor Anna van den Boogaard knows the situation of forced labourers better than they themselves do. How do you mean paternalism? De bijeenkomst van de Leidse PvdA van woensdag 8 januari over het wetsvoorstel van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma liet in een notendop zien hoe regentesk, bevoogdend en zelfs regelrecht neerbuigend flink wat sociaal-democraten zich gedragen ten opzichte van bijstandsgerechtigden. Een analyse van een avondje praten over werklozen en het zo “fatsoenlijk” mogelijk door de Tweede...Lees verder
Lijphart identificeerde een aantal politieke spelregels die hij als sleutel zag voor politieke elites om het volk passief en het land beheersbaar te houden. Veel van deze spelregels maken nog steeds deel uit van de huidige politiek cultuur, zij het soms in gewijzigde vorm. De belangrijkste daarvan is dat politiek zich zoveel mogelijk moet...Lees verder
Van Es. Gisteravond hebben activisten van de Bijstandsbond en Doorbraak samen met de SP en de FNV (allen verenigd in het comité Dwangarbeid Nee) weten te voorkomen dat het Amsterdamse gemeentebestuur gaat kijken in hoeverre bijstand in de toekomst tijdelijk gemaakt kan worden. Hieronder een persoonlijke impressie over de gang van zaken door Piet van der...Lees verder
In de begrotingsstukken voor het jaar 2014 die in november en december in de gemeenteraad besproken worden, staat een zinsnede, waaruit blijkt dat Van Es, wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam, de bijstand voor bepaalde groepen wil omzetten in een tijdelijke bijstand. Wanneer je bijstand aanvraagt, omdat je werkloos bent, in een scheiding ligt...Lees verder
Je ziet hoe het de klokkenluiders vergaat! Sta maar niet op, om je protest te laten horen. Niemand doet met je mee, niemand is solidair, overal om je heen zijn de baantjesjagers en hielenlikkers die ten koste van jouw van de situatie proberen te profiteren. Kijk naar de politici van Groen Links en de...Lees verder
Louk Rademaker. Het Leidse SP-raadslid Louk Rademaker trekt aan de bel omdat hij van werklozen heeft gehoord dat ze langer dan zes weken in het Leidse dwangarbeidcentrum moeten werken. Maar zes weken is het maximum, zo is twee jaar geleden in de gemeenteraad afgesproken. De SP-er heeft met spoed opheldering gevraagd aan CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan....Lees verder
Hoe het ontslagrecht 'versoepeld' werd. Lees verder