Categorie: Uitsluiting

Uitsluiting

Een manifest voor de #Occupy-beweging

Morgen beginnen ook in Nederland een reeks pleinbezettingen, in navolging van de protesten in de Arabische wereld, Spanje, Griekenland en de VS. Er zijn inmiddels bezettingen aangekondigd in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Maastricht en Eindhoven. Meer actuele informatie over de kersverse beweging in Nederland en internationaal vind je onder meer op Global Info en Indymedia, en natuurlijk op de

Verder lezen 1 Reactie

21 oktober, Nijmegen: bijeenkomst met “Vluchtelingen Op Straat”

Leden van “Vluchtelingen Op Straat” vertellen op 21 oktober in Nijmegen over hun zelforganisatie en hoe ze verder willen met hun strijd. De vluchtelingen organiseerden onlangs in Den Haag al een strijdbare manifestatie tegen het op straat zetten van vluchtelingen. Discussieer mee bij solidariteitscafé Mulawan. Solidariteitscafé Mulawan, in De Klinker Van Broekhuysenstraat 46, Nijmegen Vrijdag 21 oktober Open: 18:00 uur,

Verder lezen Reageren?

Nieuwe arbeidsinspectiedienst gaat ook werklozen in de gaten houden

Met de komst van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2012 krijgt het kabinet Bruin I een gevaarlijk wapen in handen om de repressie tegen arbeiders zonder verblijfsrecht en tegen uitkeringsgerechtigden te verhogen. De nieuwe inspectiedienst is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie Werk en Inkomen. In een jaarplan heeft de

Verder lezen 2 Reacties

Laat ze niet vallen, en kom in verzet!

Met de leus “Laat kwetsbaar Nederland niet vallen” ageert de FNV tegen de kabinetsplannen met de bijstand, de WSW en de Wajong. Op de website laatzenietvallen.nl trekt de bond flink van leer. “Onder het misleidende motto ‘Werken naar vermogen’ saneert het kabinet keihard. Zeventigduizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen, de Wajong wordt uitgekleed en alle uitkeringen worden dramatisch

Verder lezen 2 Reacties

Bruin I pakt “allochtone” AOW-ers nog veel harder aan dan “autochtone”

Van de bijna 3 miljoen 65-plussers in Nederland heeft meer dan een half miljoen een onvolledige AOW-uitkering. Om niet onder het bestaansminimum te komen moeten die ouderen een beroep doen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), een soort bijstandsuitkering. Negen van de tien AIO-ers zijn gepensioneerde migranten. Door de bezuinigingen op de bijstand van het kabinet Bruin I dreigt het

Verder lezen Reageren?

Strijdbare protestactie van honderden vluchtelingen zonder papieren

Afgelopen dinsdag protesteerden in Den Haag zo’n vijfhonderd mensen tegen het op straat zetten van vluchtelingen. Uit Emmen, Vught, Crailo, Utrecht, Winterswijk, Nijmegen, Amsterdam en Heerlen waren honderden vluchtelingen bijeengekomen om een vuist te maken tegen de sluiting van de lokale nachtopvang voor dakloze mensen zonder papieren. Een kleurrijke manifestatie met veel spandoeken en protestborden, waarbij de afwezigheid van witten

Verder lezen Reageren?

Bestuur openbare school Ede wil ook discrimineren

Op de Zuiderpoortschool in Ede is grote onrust ontstaan over een plan van het schoolbestuur om slechts twintig procent van de schoolkinderen van “allochtone” afkomst te laten zijn. De ouders, leraren en kinderen zijn onthutst. Het plan komt van het schoolbestuur van “Proominent”, waar deze openbare basisschool in het door christenen gedomineerde Ede onder valt. Nu staat De Zuiderpoort bekend

Verder lezen 2 Reacties

Leers trekt de strop om de nek van migranten en vluchtelingen strakker

In zijn speurtocht naar zoveel mogelijk manieren om migranten en vluchtelingen het leven zuur te maken heeft minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel nieuw repressief beleid ontwikkeld. Er komen nog meer drempels voor gezinsmigratie, illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding, illegalen moeten hun eigen deportatie gaan betalen, en meer mensen verliezen hun verblijfsrecht. De mogelijkheid van gezinsvorming en -hereniging

Verder lezen 1 Reactie

Nederlandse staat aangeklaagd wegens apartheid in het onderwijs

De twintigjarige K. heeft op 16 september de overheid gedagvaard, omdat hij zonder verblijfsrecht geen stage mag lopen en daardoor zijn opleiding niet kan afronden. Zijn advocaat Jelle Klaas stelt dat de overheid daarmee het recht op onderwijs schendt. De zaak van de Surinamer wordt ondersteund door de VARA-Ombudsman, de Utrechtse steungroep STIL en de kinderrechtenorganisatie Defence for Children. De

Verder lezen 1 Reactie

Stickeractie tegen criminalisering van illegalen verdient navolging

De Amsterdamse vluchtelingensteungroep ASKV is in juli begonnen met een inspirerende stickeractie tegen het kabinetsplan om mensen zonder verblijfsrecht strafbaar te stellen. De stickers met de tekst “Ja, hier blijven mensen zonder verblijfsvergunning welkom. Wij vragen hier niet om uw papieren” zijn al op honderden instellingen in Amsterdam aangetroffen. Met de stickers “kunnen consultatiebureaus, stadsdeelkantoren, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en vele

Verder lezen Reageren?