DemNed aan Marcouch: na Grijze Wolven-festivals worden etnische minderheden uit Turkije vaker aangevallen

Logo
Logo

Doorbraak schreef vorige week een brief aan de Arnhemse burgemeester Marcouch over het festival en de demonstratie van de Grijze Wolven op 24 juni. We vroegen hem om daar afstand van te nemen en in te grijpen bij racistische en extreem-rechtse uitingen. Op het festival treedt onder meer haatzanger Ozan Manas op, die tegen Armeniërs zingt: “We leggen jullie het eeuwige zwijgen op of we laten jullie bloed ophoesten”. De reactie van Marcouch op onze brief was zeer teleurstellend. Inmiddels heeft ook DEMNED, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan, de burgemeester, de wethouders en landelijke politici een zeer dringende brief geschreven. Hier de integrale tekst daarvan.

Geachte burgervader Marcouch, geachte wethouders,

Middels dit schrijven willen wij namens onze achterban van DemNed (de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan), bestaande onder andere uit Koerden, Armeniërs, Arabieren, Assyriërs en Keldanis, vragen om geen toestemming te geven aan het zogezegde jaarlijkse Turkse festival, wat dit jaar op 22, 23 en 24 juni 2018, met uiteindelijk een afsluitende optocht door Arnhem, plaats zal vinden.

Dit festival wordt, zoals u weet, georganiseerd door de Turkse Federatie Nederland (TFN), een mantelorganisatie van de extreem nationalistische, fascistische Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), ook wel de Grijze Wolven genoemd.

Onze achterban, bestaande uit meerdere etnische minderheden afkomstig uit Turkije, heeft zeer veel bezwaren tegen dit zogenaamde Turkse festival, wat onder het mom van een cultureel evenement wordt gepland, maar eerder een bijeenkomst is van extreem nationalistische Turkse partijen. Deze partijen zorgen op dergelijke ‘culturele festivals’ voor nog meer polarisatie onder alle uit Turkije afkomstige volkeren die in Nederland wonen, door tegenstellingen onder deze bevolkingsgroepen uit te vergroten, ze tegen elkaar op te hitsen en andersdenkenden direct te bestempelen als terroristen. Ze zorgen met hun bijeenkomsten voor propaganda onder de Turkse bevolking in Nederland, niet alleen tegen de Nederlandse normen en waarden, waarbij menige keren ook het antisemitisme wordt aangehaald, maar ook racistische ideeën tegen de andere in Nederland levende volkeren, afkomstig uit Turkije, zoals de Armeniërs, Arabieren, Koerden, Assyriërs en Keldanis, nog meer worden bekrachtigd.

Na zulke evenementen worden deze etnische minderheden afkomstig uit Turkije ook vaker op hun werkplekken, in hun woonplekken, tijdens hun evenementen door deze groeperingen aangevallen, zowel fysiek, als via social media, als op een andere manier, zoals op scholen, waarbij bijvoorbeeld Koerdische jongeren vaak door Turkse jongeren in elkaar worden geslagen. Dit gebeurt in meerdere Nederlandse steden, maar ook in uw stad zijn er daar meerdere voorbeelden van. Het gaat hier niet alleen om de Grijze Wolven-groet, equivalent van de Sieg Heil-groet, wat zelfs door de organisatoren wordt uitgebracht, maar ook om gerichte acties en agressie jegens deze bevolkingsgroepen.

Onze achterban verwacht nog meer agressie en geweld na dit ‘Turkse culturele festival’, waarbij onze ervaring ons leert dat na zulke bijeenkomsten agressie, geweld en intimidatie jegens onze achterban in allerlei vormen toeneemt.

Wij verzoeken u daarom om geen toestemming te geven voor dit Turkse festival, wat op 22, 23 en 24 juni 2018 in uw stad plaats zal vinden, om de polarisatie tussen de uit Turkije afkomstige bevolkingsgroepen niet verder te laten escaleren en om de veiligheid van andere volkeren uit Turkije niet in het gedrang te laten komen. In het licht van de aankomende verkiezingen in Turkije op 24 juni 2018, wat eerder in Nederland (15 tot en met 19 juni 2018) zal plaatsvinden, zal dit nog meer voor spanningen en escalaties tussen deze bevolkingsgroepen zorgen.

In afwachting van uw reactie.

Vriendelijke groet,
mede namens mevrouw S. Imak en de heer E. Yurtsever, co-voorzitters,

DemNed bestuur
Landelijke Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan