Eerste genocide van de twintigste eeuw?

Ja, de massamoorden op Armeniërs in 1915-1916 behelsden dus genocide. Maar “eerste genocide van de twintigste eeuw”? Nee dus. De kerkvorst kon kennelijk niet verder kijken dan geloofsgenoten dicht bij Europa. Elf jaar vóór de Armeense genocide vond echter in Zuidwest-Afrika, in wat nu Namibië is, al een regelrechte volkerenmoord plaats. Het Duitse koloniale bewind dat daar de baas was, lanceerde een uitroeiingscampagne tegen het Herero-volk dat daar woonde. Het deed dat nadat die Herero al militair het onderspit hadden gedolven. De Herero waren de jaren voorafgaand aan 1904 steeds verder naar de marge geduwd. En steeds dieper in de schulden geraakt bij Duitse kolonisten. Begin 1904 kwamen ze in opstand. In augustus waren ze feitelijk verslagen. Daarná vaardigde de koloniale bevelhebber Von Trotha een bevel uit: “Binnen de Duitse grenzen zal iedere Herero met of zonder geweer, met of zonder vee, worden neergeschoten. Ik neem geen vrouwen en kinderen meer op, ze worden naar hun volk teruggedreven of ik laat op ze schieten.” Die ‘Duitse grenzen’ waren natuurlijk de grenzen van de Duitse kolonie. Herero werden wat nu Namibië is uitgejaagd naar wat nu Botswana heet, of rechtstreeks omgebracht. Herero die probeerden terug te keren, kwamen alsnog om, want Duitse kolonisten hadden waterbronnen vergiftigd zodat slechts dood door dorst restte. “Afgevaardigden met vredesboodschappen werden door de Duitsers neergeschoten”, schrijft Wikipedia. Het Duitse gezag stopte overlevenden in concentratiekampen of stelde ze in mijnen te werk. Dat joeg ook velen de dood in. “75 procent van de Herero-bevolking overleefde de massaslachting uiteindelijk niet” Hoeveel slachtoffers waren er? “Aan het einde van de 19e eeuw woonden er ongeveer 60.000 tot 80.000 Herero ‘s. Van hen waren in 1908 nog slechts 16.000 tot 18.000 in leven.” De VN noemt déze gebeurtenissen “de eerste genocide van de twintigste eeuw”. Maar blijkbaar is een genocide, door witte mensen bedreven tegen een zwart Afrikaans volk, niet zo heel erg interessant. In het spreken van de paus over de Armeense genocide, en het verzwijgen van die eerdere Herero-genocide, weerspiegelt zich een koloniale, racistische scheve kijk.

Peter Storm in Eerste genocide van de twintigste eeuw? (Ravotr)