Bruin I verscherpt nu al de bijstandsregels

De aanval van het rijkeluiskabinet Bruin I op werklozen wordt steeds intensiever. Mark Rutte en zijn asociale kornuiten lanceerden eerder al een nieuw ingrijpend voorstel, de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV), die het sociale zekerheidsstelsel tot de grond toe dreigt af te breken. Maar dat gaat blijkbaar nog niet snel genoeg, want men wil tussendoor alvast de bestaande bijstandsregels verscherpen.

Verder lezen 2 Reacties

Gronings platform in actie tegen afbraak van gesubsidieerde arbeid

Op 13 april demonstreerden in Groningen maar liefst vijftienhonderd mensen voor het behoud van gesubsidieerde werkplekken en tegen de afbraak van maatschappelijke voorzieningen. Een gesprek met Hans Alderkamp en Bouko Nieboer, van de Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV) en de ondernemingsraad van stichting Weerwerk, over het protest tegen bezuinigingen die dreigen te leiden tot de grootste ontslaggolf in de geschiedenis van

Verder lezen Reageren?

Beweging opbouwen door organiseren met een plan

Een sterke beweging die concrete verbeteringen kan afdwingen en die de weg opent naar een andere wereld is er niet zomaar. Daar gaat veel werk aan vooraf. En het begint allemaal met een goed plan. Of het nu gaat om het organiseren van studenten, uitkeringsgerechtigden, ongedocumenteerden, of wie dan ook. Of we nu zelf onderdeel van die groep uitmaken of

Verder lezen Reageren?

Huren omhoog, huurtoeslag omlaag

Het rijkeluiskabinet Bruin I houdt vast aan het plan van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken om de huren in “schaarstegebieden” fors te verhogen. Een eerder voorstel van Donner was door de Tweede Kamer verworpen. Daarop diende de minister doodleuk een aangepaste versie in. Om de huurders extra te treiteren wil hij ook nog eens sneller en zwaarder bezuinigen

Verder lezen 3 Reacties

Reframing in oorlogstijd (reframing-discussie deel 4)

Mathijs heeft in zijn artikel over reframing een uiterst waardevol pleidooi gehouden om bij het opbouwen van verzet tegen Wilders en zijn bruinsprekers niet mee te gaan in de argumentatielijnen van de PVV, om niet in zijn frame te stappen, maar er een eigen argumentatielijn tegenover te stellen, binnen een eigen raamwerk, een frame. In een recensie reageerde ik met

Verder lezen Reageren?

Loondispensatieproef vormt breekijzer voor afbraak van wettelijk minimumloon

In de nieuwe brochure “Voor een appel en een ei” beschrijft Bijstandsbond-medewerker Piet van der Lende de regels en de praktijk van het tijdelijke project met loondispensatie. Dat is de ontheffing van de plicht van bazen om aan arbeiders ten minste het wettelijk minimumloon of het minimum cao-loon te betalen. Dat project moet beschouwd worden als een proeftuin waarmee het

Verder lezen Reageren?

Marokko: koning doet toezeggingen, verzet gaat door

In Marokko blijft het broeien, nu het bewind beperkte hervormingen belooft terwijl demonstranten blijven aandringen op veel verdergaande veranderingen. Koning Mohammed VI kwam in een toespraak met voorstellen om de Grondwet te wijzigen. Enkele dagen later lieten vele duizenden betogers in meerdere steden voelen dat het wat hen betreft om volstrekt ontoereikende toezeggingen gaat. Daar hebben de actievoerders zeer gegronde

Verder lezen Reageren?

Zonder papieren: Het vrije droomland

Die woensdagmiddag was het mijn beurt om de dienst te draaien op het kantoor van de organisatie die mensen zonder verblijfsrecht ondersteunt. Er werd aangebeld en ik deed open. Twee mannen kwamen binnen. De ogen van een van hen stonden vol verdriet. Ik merkte zijn ingehouden boosheid op toen hij me begroette. Ze namen plaats. De andere man legde uit

Verder lezen Reageren?

Racistisch geweld tegen Roma

Al eeuwenlang worden Roma gediscrimineerd. Ze leven vaak in grote armoede en hebben te kampen met racistische geweldplegingen. De afgelopen jaren zijn vooral in Oost-Europa meerdere Roma vermoord, beschoten en in elkaar geslagen. De daders worden nauwelijks bestraft. Ook in West-Europese landen als Nederland leven Roma nog steeds aan de onderkant van de samenleving en worden ze uitgesloten. Roma worden

Verder lezen Reageren?