Schoonmaakbedrijf Asito moet stoppen met Flextensie-dwangarbeid. Stuur ook een protestmail!

Logo
Logo

Uit de WOB-documenten van de gemeente Zaanstad blijkt dat schoonmaakgigant Asito nog steeds met dwangarbeidkoppelbaas Flextensie samenwerkt. Van mei tot en met oktober 2017 zijn elf Zaanse bijstandsgerechtigden tewerkgesteld bij het “familiebedrijf” van multimiljonair Monique van Riemsdijk. De baanlozen werkten zeker 1.173 uur zonder loon en arbeidsrechten. Doorbraak eist dat Asito nú stopt met het uitbuiten van bijstandsgerechtigden!

Bij Asito worden meer dan 10.000 mensen betaald om te werken. Het schoonmaakbedrijf heeft 50 vestigingen in Nederland. Asito is een van de 11 onderdelen van de ADG Dienstengroep, hét kapitale imperium van Van Riemsdijk. Door ADG worden 50.000 mensen betaald om een omzet van 940 miljoen euro bij elkaar te werken voor bazen en aandeelhouders.

In november 2016 ging Doorbraak de strijd aan tegen de Flextensie-constructie, een vorm van dwangarbeid via een koppelbaas die baanlozen ronselt. Gemeenten leveren de baanlozen aan, Flextensie zoekt bedrijven waar die baanlozen zonder arbeidsrechten tewerk worden gesteld. Zowel dit uitzendbureau als de gemeente maken daar een mooie winst op, omdat de baanlozen ook geen loon krijgen betaald. In december 2016 publiceerden we een artikel over de oprichters van Flextensie Nederland B.V. en over de uitrol van de uitbuitconstructie. Na ophef daarover en na een onderzoeksrapportage (2017) in opdracht van voormalig PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma leek wat betreft overheden en Flextensie de kous hiermee af.

Het “reintegratieinstrument” Flextensie werd eind 2017 eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI). Deze club beheert nu Flextensie. Gemeenten moeten lid zijn van de NVSI om gebruik te maken van de dwangarbeidkoppelbaas-constructie. De exploitatie wordt gedaan door Sociaal Innovatielab B.V., de nieuwe naam voor het oude jasje (Flextensie Nederland B.V.) van Guus Budel, Martine van Ommeren en Suzanne Visser.

Op onze herhaaldelijke oproep aan Flextensie-baanlozen om hun ervaringen te delen en samen de strijd aan te gaan (om bijvoorbeeld een contract en loon op te eisen) kwam spijtig genoeg weinig respons. Hoe de Flextensie-constructie in de praktijk werkt en welke ervaringen baanlozen ermee hebben, kwam daarom te weinig naar voren. Welke bedrijven en organisaties werken actief mee aan deze vorm van dwangarbeid en hoe wordt dat georganiseerd? Met de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in de hand ging Buro Jansen & Janssen aan de slag om meer informatie boven tafel te krijgen.

Flextensie Dwangarbeid Zaanstad Dossier:
1. Modehuis Vanilia
2. Holland Parcel Express
3. Stichting Hervormd Centrum Pennemes
4. Asito

Asito werkt zeker sinds 2015 met dwangarbeidkoppelbaas Flextensie samen. Gedurende de opstartperiode van de uitbuitconstructie in Den Haag toonde Asito zich al een gretige afnemer van rechteloze goedkope arbeiders. Flextensie-dwangarbeiders werkten via Asito bij het vakantiepark Droompark Spaarnwoude. We weten dat Asito behalve in Zaanstad ook in Groningen bijstandsgerechtigden onbetaald voor zich laat werken. Waarschijnlijk haalt Asito ook nog in andere gemeenten die met Flextensie werken goedkope arbeiders op.

“Diversiteit”?

Asito won in 2018 een “Award Diversiteit in bedrijf”. Dat wil niets anders zeggen dan dat het bedrijf gemarginaliseerde groepen mensen aan slechtbetaald schoonmaakwerk zet. Asito zegt trots te zijn op “kleurrijke” werknemers en de ADG Groep vermeldt expliciet op de website dat er “100 nationaliteiten” werken. In 2015 ondertekende het schoonmaakbedrijf het “Charter Diversiteit” waarmee men belooft in drie jaar tijd 1.000 arbeidsgehandicapten, bijstandsgerechtigden, vluchtelingen en niet-witte mensen in dienst te nemen. Een lege huls natuurlijk. Schoonmaakwerk wordt in het algemeen gedaan door mensen aan de onderkant van de samenleving. Die werken veelal flexibel en zijn supergoedkoop, en daar is Asito stinkend rijk door geworden. Bovendien is de top van Asito natuurlijk allesbehalve divers (namelijk helemaal wit en grotendeels man). De diversiteitsclaim van Asito is dan ook een lachertje. Het bedrijfsmodel drijft op racisme: witte mannen aan de top, gemarginaliseerde groepen onderaan.

Droompark Spaarnewoude, goedkoop schoongemaakt door flexdwangarbeiders
Droompark Spaarnewoude, goedkoop schoongemaakt door flexdwangarbeiders.

Uit een nieuwsbrief van januari 2018 (pdf) valt op te maken dat er zeer waarschijnlijk ook vluchtelingen worden uitgeleend door koppelbaas Flextensie en de gemeente Zaanstad. Na zes maanden poetsen zonder loon en arbeidsrechten “mogen” er een paar blijven werken. Let wel, bijstandsgerechtigden “moeten” dan nog “leren schoonmaken”. Je kunt echt wel stellen dat de zes maanden Flextensie-dwangarbeid een soort supergoedkope pre-proeftijd is voor Asito. Probeer eerst een groepje mensen uit: kunnen ze een beetje op tijd komen, doen ze wat hen wordt opgedragen, tonen ze zich leergierig, voldoen ze aan de taaleis, enzovoorts. Als dat het geval is, dan kiest Asito de meest gedisciplineerde arbeiders uit.

In de schoonmaakbranche is sowieso sprake van een race to the bottom wat betreft de laagste loonkosten. Het is daarom allerminst verwonderlijk dat een schoonmaakgigant als Asito met Flextensie in zee gaat. Wij roepen Asito op om de lonen van alle schoonmakers fors te verhogen en om nú te stoppen met de uitbuitconstructie Flextensie.

Bart de Baan
Puk Pent

Als jij Asito wil laten weten wat je van deze Flextensie-dwangarbeid vindt, laat dan een berichtje achter via Twitter en op de Facebookpagina van Asito, en stuur een mail.

Laat ook Droompark Spaarnwoude weten wat je ervan vindt, via Twitter, Facebook en mail buitenhuizen@droomparken.nl of info@droomparken.nl.

Aan de managers van Asito,

Ik mail jullie naar aanleiding van het gegeven dat er net als bij modehuis Vanilia (1), Holland Parcel Express (2) en zorgcentrum Pennemes (3) ook bij jullie bedrijf Zaanse bijstandsgerechtigden via de “uitzendconstructie” Flextensie (4) tewerk zijn gesteld. In totaal is er door elf baanlozen in de periode van mei tot en met oktober 2017 zeker 1.173 uur zonder loon en zonder arbeidsrechten gewerkt. Waarschijnlijk worden er nu nog steeds, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, uitkeringsgerechtigden via jullie bij Droompark Spaarnwoude geplaatst om zogenaamd “échte werkervaring” op te doen.

Die 1.173 uur heeft Flextensie/NVSI en de gemeente Zaanstad 10.741,24 euro winst opgeleverd. Voor elk uur dwangarbeid verricht door de bijstandsgerechtigde heeft jullie bedrijf een vast tarief aan Flextensie betaald. Van dat tarief gaat een schamele premie (“premie arbeidsinschakeling”), en in dit geval ook reiskosten, naar de tewerkgestelde en de rest is verdeeld tussen Flextensie en de gemeente Zaanstad. Jullie winst bij deze dwangarbeid zit hem in het superlage uurtarief (in totaal 14.658,75 euro), het niet afdragen van sociale lasten en het gebrek aan verantwoordelijkheid jegens de tewerkgestelde bijstandsgerechtigde.

De bijstandsgerechtigde ontleent namelijk totaal geen rechten aan deze dwangarbeid bij jullie. De baanloze kan simpelweg worden gebruikt en net zo makkelijk weer worden gedumpt. Jullie zijn de tewerkgestelde helemaal niets verschuldigd. En als een bijstandsgerechtigde niet voldoet, dan kan de gemeente diens uitkering korten. Asito werkt binnen deze constructie mee aan de keiharde disciplinering van bijstandsgerechtigden.

Flextensie-arbeiders krijgen geen loon en arbeidsrechten, en staan continu onder druk van het bijstandsregime. Ze doen dwangarbeid. En ieder uur dwangarbeid is een uur dwangarbeid te veel. Dus, managers van Asito, ik verzoek jullie met klem om op zijn minst te erkennen dat jullie de fout in zijn gegaan met de Flextensie-constructie. Ik zie graag jullie belofte tegemoet dat Asito zich in de toekomst onthoudt van verdere samenwerking met Flextensie.

In afwachting van jullie antwoord,

Meer informatie over Flextensie is hier te vinden: https://www.doorbraak.eu/schoonmaakbedrijf-asito-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/

Noten
(1) https://www.doorbraak.eu/modehuis-vanilia-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/
(2) https://www.doorbraak.eu/koeriersbedrijf-holland-parcel-express-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/
(3) https://www.doorbraak.eu/zorgcentrum-pennemes-moet-stoppen-met-flextensie-dwangarbeid-stuur-ook-een-protestmail/
(4) https://www.doorbraak.eu/flextensie-nieuwe-vrijwillige-vorm-dwangarbeid/ EN https://www.doorbraak.eu/flextensie-booming-business-ruggen-baanlozen/