18 februari, Rotterdam: actie tegen dreigende huisuitzetting van tientallen Tweebosbuurt-bewoners

De zwalkende woningcorporatie Vestia en vastgoedbeheerbedrijf Alvast dreigen vanaf 1 maart opnieuw tientallen Rotterdamse flexhuurders op straat te zetten. Vestia wil ruim vijfhonderd sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt slopen en daar duurdere woningen voor in de plaats bouwen. Met de voor 1 maart aangekondigde huisuitzettingen wil de corporatie een start kunnen maken met slopen, terwijl Alvast nog steeds nieuwe tijdelijke huurders in leegkomende huizen plaatst. Bovendien lopen er nog allerlei procedures tegen de sloop van de buurt en de verdringing van haar bewoners. De Bond Precaire Woonvormen (BPW) Rotterdam organiseert samen met bewoners van de Tweebosbuurt op 18 februari een actie met eisenoverhandiging en toespraken bij het hoofdkantoor van Vestia.

Veel van de bewoners die nu worden gedwongen om te verhuizen, kunnen geen kant op. Nooit eerder is het zo moeilijk geweest om in Rotterdam een betaalbare woning te vinden. Voor een sociale huurwoning komen velen niet op tijd in aanmerking, waardoor zij min of meer worden gedwongen om zich te schikken naar tijdelijke, onzekere of te dure woonsituaties. Ondertussen luidt het dringende devies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en in quarantaine te gaan, indien nodig. Onszelf en anderen beschermen in een gezondheidscrisis is een maatschappelijke topprioriteit geworden. Bewonersgroep Tweebos heeft zich inmiddels met de BPW Rotterdam georganiseerd en eist nu woonzekerheid voor alle klemzittende huurders.

Donderdag 18 februari
Vanaf 14:00 uur
Hoofdkantoor Vestia
Hilledijk 71, Rotterdam
Facebook

“De dreiging om je huis te verliezen is super stressvol, want Alvast heeft geen andere woning voor mij beschikbaar”, aldus Tweebosbuurt-bewoner Sergio. “Maar ja, ik kan toch niet accepteren dat ik en nog meer mensen dakloos worden gemaakt, hier in mijn buurt. De noodzaak is hier nog geeneens toe. Verhuizen tijdens een coronacrisis met lockdown en avondklok is ondoenlijk. Ten eerste: waarheen? En als je dan een vervangende woning zou krijgen, hoe gaat zo’n verhuizing dan, zonder hulp van een groepje mensen? De financiële situatie van veel huurders is belabberd. Wij hebben niet de luxe om naar een ander huis te vertrekken.” Reguliere huurder Mustapha verzet zich tegen de sloop van zijn buurt: “Een rechtszaak tegen het ontbinden van reguliere huurcontracten loopt nog. Bewoners zien dus ook geen enkele reden voor de ontruiming van tijdelijke huurders en anti-kraakbewoners, voordat daarover een uitspraak is gedaan. Woningen slopen voor een kale vlakte in de wijk, terwijl mensen hierdoor dakloos worden, is slecht voor de leefbaarheid van deze stad. En er is geen enkel spoedeisend belang.”

Brief en motie

Onlangs schreef de Bewonersgroep Tweebos een brief (zie hieronder) aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, om zo de dreigende huisuitzettingen te voorkomen. Daar is nog steeds geen reactie op gekomen. De bewoners voelen zich in de kou gezet. “Spijtig dat we als Rotterdamse burgers worden genegeerd”, aldus Sergio.

Ook diende Denk in de gemeenteraad een motie in om de huisuitzettingen van tijdelijke huurders een halt toe te roepen. Die werd echter verworpen. Tegen de motie stemden CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV en Leefbaar Rotterdam (samen 34 zetels). Voor de motie stemden SP, DENK, NIDA, PvdD en 50Plus Rotterdam (samen 10 zetels).

“De overheid roept ‘zorg voor elkaar tijdens de coronacrisis’, maar dit is wel erg cynisch als zij zelf meewerken aan huisuitzettingen”, aldus Tweebosbuurt-bewoner Wendy. “Ook wordt er geen uitstel verleend, dat is onmenselijk. Het kan niet zo zijn dat de Rotterdamse politiek letterlijk meewerkt aan nog meer dakloosheid van veel jonge Rotterdammers. We zitten middenin een woon- en coronacrisis. Wij gaan hiermee niet akkoord. Een stad kan haar burgers niet wegredeneren. Wij zullen ons dan ook beroepen op onze huurrechten, en strijden voor onze woonzekerheid.” De Bewonersgroep Tweebos en de BPW eisen daarom van Vestia, Alvast en de gemeente Rotterdam: 1. stop de huisuitzettingen in de Tweebosbuurt; 2. bied woonzekerheid voor iedereen en voorkom dakloosheid.

Huisuitzettingen gevolg van politiek beleid

De huisuitzettingen in de Tweebosbuurt vinden niet zomaar plaats. Ze zijn het gevolg van politieke keuzen. Tal van bewoners worden hiermee bedreigd, waardoor zij steeds weer in actie moeten komen. Ook de zittende bewoners worden weggepest om de bevolkingssamenstelling te wijzigen. “Arme bewoners worden hier uitgezet om plaats te maken voor met mensen met een hoger inkomen”, aldus Mustapha. “Dat gentrificatieproces zie je overal in Rotterdam terugkomen. In tijden van wooncrisis sociale huur slopen is bezopen. Tussen nu en 2030 verdwijnen er 12.000 sociale huurwoningen. In de Tweebosbuurt gaat het om 599 sociale huurwoningen waarvoor er slecht 137 sociale huurwoningen terug zullen komen. Kortom: veel mensen worden de stad uitgebonjourd.”

Maar het bezwaar tegen de sloop loopt nog steeds. “Wij reguliere huurders verklaren ons solidair met de tijdelijke huurders. We weten dat zij ook knel zitten en alleen samen komen we vooruit in deze stad”. Het is volstrekt onacceptabel om midden in de woon- en coronacrisis zonder enig spoedeisend belang mensen rechteloos op straat te zetten.

Steun het protest van de Tweebosbuurt-bewoners en de BPW door:

  • berichten erover te delen via sociale media en daarbij de hashtag #stophuisuitzettingtweebosbuurt te gebruiken;
  • het Facebook-event te delen;
  • mee te doen aan de actie op 18 februari bij het hoofdkantoor van Vestia. Tijdens de actie gelden de gebruikelijke coronamaatregelen.

Bond Precaire Woonvormen


Geachte heer Aboutaleb,

Afgelopen zaterdag zijn wij gebeld door een oud-bewoner wiens dochter met een tijdelijk huurcontract in de Tweebosbuurt woont. Hij maakt zich ernstig zorgen over de brief die zij en andere tijdelijke huurders hebben ontvangen met de mededeling dat ze binnen enkele weken hun huis uit moeten. Dit besluit van de gemeente Rotterdam en Vestia heeft ons enorm verbaasd, aangezien er nog geen enkele reden is om nu al met de sloop van onze buurt te starten. Er wonen namelijk overal nog mensen met een vast huurcontract. Derhalve is er dus geen enkel spoedeisend belang om het huurcontract van deze mensen halsoverkop op te zeggen.

In een tijd waarin de regering iedereen oproept om thuis te blijven en onnodige reisbewegingen ten zeerste afgeraden worden, krijgen deze mensen slechts een paar weken de tijd om een ander dak boven het hoofd te vinden. De overheid heeft ook bepaald dat huisuitzettingen tijdens de coronacrisis niet toegestaan zijn. Immers, tijdens een verhuizing is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk en mensen mogen niet meer dan één persoon thuis ontvangen. Daarnaast geldt nu een avondklok, waardoor het veel moeilijker wordt om te verhuizen. Het kabinet heeft ook aangegeven om tijdelijke huurcontracten juist te verlengen en het omgekeerde gebeurt nu in Rotterdam. Te midden van een pandemie worden de huurcontracten van deze bewoners nu onnodig opgezegd. Kortom, het opzeggen van de tijdelijke huurcontracten gaat tegen alle regels en adviezen van de overheid in.

De gezondheid van deze bewoners komt tijdens een verhuizing in gevaar en komt zeker in gevaar als zij op straat komen te staan. In een rijk en welvarend land en een stad als Rotterdam mag zoiets niet voorkomen. De volksgezondheid moet in deze moeilijke tijden bovenaan staan.

Deze bewoners zijn voor ons belangrijk. Zij helpen sommige oudere bewoners met het doen van de boodschappen. Zij maken een praatje met de oudere bewoners en strijden zo ongemerkt tegen de eenzaamheid van onze bewoners. Zeker gezien de bijzondere omstandigheden waarin oudere bewoners nu moeten leven, is eenzaamheid een groot probleem geworden.

Wij doen daarom een moreel beroep op u! Zet deze mensen alstublieft niet op straat. De menselijke maat is vaak al verdwenen, maar laten we met elkaar de zaken niet verergeren. Wij vragen u snel actie te ondernemen om te voorkomen dat deze huurders onnodig hun huis uit moeten.

Wij hopen dat u en uw omgeving veilig blijven en dat wij gezamenlijk deze veiligheid onze tijdelijke bewoners ook gunnen. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw hulp!

Met respectvolle groet, Bewonersgroep Tweebos