24 september, Den Haag: actie van de Bond Precaire Woonvormen tegen dreigende huisuitzetting

Op 24 september organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) afdeling Den Haag een actie met een eisenoverhandiging bij woningcorporatie Staedion om te voorkomen dat een huurder uit zijn woning wordt gezet en op straat komt te staan. Zo wil de BPW de woningcorporatie dwingen om de eigen prestatieafspraken na te komen en niemand dakloos te maken.

Het gaat om huurder Hans. Hij woont al 7 zeven jaar in een vrije sectorwoning van woningcorporatie Staedion aan de Jan Romeinstraat in Den Haag. Door corona en een diagnose als ongeneeslijk ziek verloor hij sinds april 2020 zijn inkomen, en kwam hij in betalingsproblemen terecht. Ondanks prestatieafspraken tussen Staedion en de gemeente om huisuitzettingen op basis van betalingsachterstanden door corona zoveel mogelijk te voorkomen en maatwerk te leveren, weigerde de woningcorporatie een aanvraag tot huurverlaging en startte men een uitzettingsprocedure. De BPW Den Haag komt in actie en eist samen met Hans dat Staedion onmiddellijk de uitzettingsprocedure intrekt en Hans in zijn woning kan blijven.

Vrijdag 24 september
Vanaf 12:00 uur
Staedion
Koningin Julianaplein 2, Den Haag
Facebook

Betalingsproblemen

Hans werkte in de elektrotechniek als zzp-er en zag vanaf april 2020, na de uitbraak van het coronavirus, dat zijn geplande klussen werden afgezegd waardoor zijn inkomen terug liep. Daar bovenop kwam in oktober de diagnose van een ongeneeslijke spier- en bindweefselziekte, waardoor Hans definitief zijn werkzaamheden in de elektrotechniek moest neerleggen. Hij vroeg de TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers) aan, kreeg deze toegewezen en moest daardoor zien rond te komen van € 1.078 per maand. De huur van zijn vrije sectorwoning bedroeg maar liefst € 900 per maand. Hij vroeg daarom om maatwerk en huurverlaging bij Staedion. Bij de gemeente vroeg hij een woonkostentoeslag aan. Hij kreeg die ook toegewezen, mits Staedion akkoord zou gaan met de huurverlaging. Staedion weigerde echter zijn aanvraag tot huurverlaging. Staedion stelt dat Hans niet in een passende woning woont, in het verleden geen inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en dat hij niet in een sociale huurwoning woont.

Uitblijven van maatwerk

Het beloofde maatwerk van Staedion werd dus geweigerd. Daarmee is de kans geminimaliseerd dat Hans nog op eigen kracht uit zijn betalingsproblemen komt. Waarom de huurverlaging geweigerd werd, is voor Hans onbegrijpelijk. “Staedion wil mij uit mijn woning hebben, omdat ze vinden dat ik niet in een passende woning woon. Mijn buren betalen vrijwel allemaal een sociale huurprijs voor dezelfde woning en Staedion heeft bevestigd dat wanneer ik de woning verlaat, mijn woning weer verhuurd wordt met een sociale huurprijs. Huurverlaging is dus gewoon mogelijk, waardoor ik in mijn woning zou kunnen blijven. Maar Staedion wil mij weg hebben.”

Prestatieafspraken niets waard

In april diende de huisuitzettingsprocedure tegen Hans bij de rechtbank van Den Haag. Daar oordeelde de rechter dat hij op 1 oktober zijn woning moet verlaten als gevolg van de opgelopen huurachterstand. Het hoger beroep loopt nog. Woningcorporatie Staedion, huurdersvereniging Staedion en de gemeente Den Haag hebben gezamenlijk prestatieafspraken opgesteld: “Staedion, de gemeente en Schuldenlab070 werken samen aan het voorkomen van huisuitzettingen (= curatieve aanpak) en verminderen van betalingsachterstanden (= preventieve aanpak). Staedion spant zich bij het innen van schulden in om verder oplopen van huurachterstanden te voorkomen, waar mogelijk persoonlijk contact op te nemen, de beslagvrije voet te waarborgen en redelijk te handelen door maatwerk te leveren.” Maar deze prestatieafspraken en de bijna unaniem aangenomen motie in de Haagse gemeenteraad om huisuitzettingen tijdens de coronacrisis te voorkomen, worden in het geval van Hans en ook flink wat andere huurders genegeerd en bewoners worden dakloos gemaakt. Ook de gemeente Den Haag, die tot nu toe de woonkostentoeslag uitkeerde als lening omdat Staedion niet akkoord ging met de huurverlaging, laat deze huisuitzetting gebeuren, terwijl men wel meebetaalde aan de huur van Hans. De Haagse daklozenopvang staat al zwaar onder druk. De BPW vraagt zich af wat PvdA-wethouder Martijn Balster gaat doen om deze huisuitzetting te voorkomen.

Harry Westerink