Categorie: Dwangarbeid

Dwangarbeid

De strijd tegen de Leidse dwangarbeid

A forced laborer in action at the opening of the DZB.

Het Leidse gemeentebestuur heeft in 2011 dwangarbeid ingevoerd voor bijstandsgerechtigden. Doorbraak voert daar actie tegen. Een chronologie. Ce texte en Français This text in English 8 september 2010. Een verslag over de strijd tegen de dwangarbeid in Leiden moet eigenlijk in Amsterdam beginnen. Daar voert het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waar ook Doorbraak aan meedoet, al in 2010 actie tegen

Verder lezen Reageren?

Dwangarbeid is niet te verkopen

Unemployed activist confronts Leiden alderman.

Doorbraak is sinds enige tijd in Leiden actief tegen de invoering van dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Bij discussies proberen voorstanders de maatregel te rechtvaardigen met een hele reeks argumenten. Hier lees je hoe we de meest gehoorde trachten te weerleggen. Ce texte en FrançaisThis text in English 1. Iedereen moet toch werken voor z’n brood, waarom de bijstandsgerechtigden niet? Het gaat

Verder lezen 19 Reacties

Verplicht en onbetaald werken zullen ze, die werklozen…

Vraag: wat hebben Druten, Ede, Lochem, Vlagtwedde, Leiden, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Roermond en te veel andere gemeenten met elkaar gemeen? Antwoord: dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Probleem: het wordt steeds normaler dat werklozen verplicht en onbetaald moeten werken, zonder arbeidscontract en zonder wat voor arbeidsrechten dan ook. De 170 bijstandsgerechtigden van Druten worden vanaf 1 januari 2012 in principe allemaal

Verder lezen 1 Reactie

17 december, Den Haag: Doorbraak-workshop over ideologie van de Hard Werkende Nederlander

Het kabinet Bruin I zet werklozen steeds verder onder druk. Ze worden, ook in de media, steevast bejegend als mensen die wel kunnen, maar niet willen werken. Bijstandsuitkeringen worden ieder jaar verlaagd. Via dwangarbeid worden werklozen gedrild om voor minder dan het minimumloon te werken. Wie daaraan niet deelneemt, wordt gekort op de uitkering of er zelfs helemaal uitgegooid. Workshop

Verder lezen 2 Reacties

Leidse PvdA keurt dwangarbeid af en stemt ermee in

“In Leiden gaan we fatsoenlijk met mensen met een uitkering om”, beweerde PvdA-raadslid Robert-Jan van Ette onlangs doodleuk. Een dwaas en misleidend staaltje sociaal-democratisch stadschauvinisme, want niet alleen het Leidse college van B&W – inclusief de SP – gaat akkoord met dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden, maar ook oppositiepartij PvdA. Van Ettes bericht schreeuwde om een weerwoord, wat ik op de PvdA-site

Verder lezen Reageren?

Werklozen straks gedwongen sneeuw te ruimen onder mom van “normale burgerplicht”

Met zijn wetsvoorstel om bijstandsgerechtigden tot onbetaalde arbeid te verplichten als tegenprestatie voor hun uitkering gaat VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom lijnrecht in tegen de VN-arbeidsorganisatie ILO, die dwangarbeid verbiedt. Daar heeft zelfs de zo regeringsgezinde Raad van State onlangs op gewezen. De Krom probeert die kritiek te pareren door botweg te beweren dat de voorgestelde dwangarbeid zou

Verder lezen 2 Reacties

Leids Participatiecentrum: opvoeding tot gehoorzame arbeiders in de geest van Le Poole

Het op 7 november geopende Leidse Participatiecentrum bevindt zich treffend genoeg aan de Le Pooleweg, in het gebouw van de sociale werkvoorziening DZB. De Leidse fabrikantenzoon Samuel Le Poole pleitte al in de negentiende eeuw voor het disciplineren van de arbeidersklasse. Vandaag de dag vormen kneden en drillen – naast het onbetaald laten werken – het voornaamste doel van de

Verder lezen 1 Reactie

Noisejob: Werkende werklozen of werkloze werkenden?

Vol trots heeft de gemeente Leiden onlangs een centrum geopend om werklozen onbetaald aan het werk te zetten. Hoe voorbeeldig komt deze gemeente toch op voor zijn bijstandsgerechtigden, door hen geen enkel uitzicht op een baan te geven, maar hen wel te dwingen om te zwoegen voor een inkomen ver onder het wettelijk minimumloon en zonder arbeidsrechten. De gemeente verplicht

Verder lezen 1 Reactie

Verdragen verbieden opleggen van dwangarbeid als disciplineringsmiddel

Jan-Jaap is lekker bezig met zijn carrière, over de rug van baanlozen.

Het opleggen van dwangarbeid aan uitkeringsgerechtigden is in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag en het Verdrag over de afschaffing van gedwongen arbeid. Toch rukt op landelijk en lokaal niveau het verplicht onbetaald werken steeds meer op, als vorm van tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Ook de Raad van State zet daar in een advies zijn vraagtekens bij. Maar

Verder lezen 1 Reactie

Cliëntenraad-bijeenkomst blijkt eenrichtingsverkeer van bovenaf

De bijeenkomst afgelopen donderdag van de Leidse Cliëntenraad, een belangenorganisatie voor uitkeringsgerechtigden, had veel weg van een tv-show met bestuurders, of van een training voor gemeente-ambtenaren. De stem en inbreng van uitkeringsgerechtigden kwam in het hele programma niet voor. Het publiek moest braaf luisteren naar de praatjes van de ene dame en de vele heren achter de sprekerstafel, en kreeg

Verder lezen 11 Reacties