Categorie: Kapitalisme

Crisis

15 april: bijeenkomst over de strijd van huurders

Het Leidse crisisplatform houdt op vrijdag 15 april een informatie- en discussiebijeenkomst over de bezuinigingen op het gebied van sociale huurwoningen en over andere schandalige beleidsmaatregelen van het kabinet Bruin I tegen huurders. Crisisplatform Leiden Bijeenkomst huurdersstrijd 15 april, 20:00 uur Middelstegracht 38, Leiden Aan de orde komen onder meer de dreigende huurverhoging van 120 euro per maand voor starters

Verder lezen 1 Reactie

12 april: demonstratie tegen bezuinigingen op hoger onderwijs

Na de studentendemonstratie van aanstaande vrijdag is er de mogelijkheid om de druk op de ketel te houden en vier dagen later, op dinsdag, opnieuw actie te voeren tegen de bezuinigingen in onderwijs. Doorbraak roept iedereen op om mee te doen, studenten en niet-studenten. Alleen via onderlinge solidariteit kunnen we voorkomen dat bezuinigingen eventueel worden doorgeschoven naar andere terreinen. Alle

Verder lezen Reageren?

Wat wil de PvdA nou eigenlijk met die studenten?

Waarschijnlijk weten ze het zelf ook niet. Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid voor de partij, roept op voor de studentendemonstratie van komende week dinsdag. Want “met bezuinigingen verbeter je het onderwijs niet, daarvoor moet je investeren!” Een waarheid als een koe natuurlijk. Maar niet erg geloofwaardig als je zelf de studiefinanciering wilt afschaffen. Het staat me nog helder voor ogen met

Verder lezen Reageren?

Wie niet werkt…

“Thuiszitten is geen optie meer”, “werkplicht”, “geen werk, geen inkomen”. Onder aanvoering van de VVD probeert het kabinet Bruin I in versneld tempo de genadeslag toe te brengen aan iedereen die economisch gezien niet productief genoeg zou zijn. Dat leidt op grote schaal tot dwangarbeid, verpaupering en een intensivering van de kapitalistische vechtmaatschappij van allen tegen allen. In 2009 gaf

Verder lezen Reageren?

Gemeente Amsterdam zet dwangarbeiders in bij stadsarchieven

Saai, onbetaald en verplicht werk doen “richting een baan”. Dat is de essentie van een nieuw reïntegratieproject van de gemeente Amsterdam waarbij werklozen onbetaald en zonder arbeidscontract de stadsarchieven moeten digitaliseren. Onder regie van GroenLinks-wethouder Andrée van Es wordt het wettelijk minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten verkwanseld. In plaats van een extern bedrijf voor dit enorm tijdrovende digitaliseringswerk in te

Verder lezen 8 Reacties

Banken in tegenaanval na kritiek op bonuscultuur

De laatste tijd hebben veel mensen hun afschuw geuit over de torenhoge bonussen van topbestuurders van banken die eerder al miljarden euro’s aan staatssteun mochten ontvangen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet de bui al hangen. NVB-voorzitter Boele Staal gaat nu in de tegenaanval door er alvast voor te waarschuwen dat zijn kring van rijke patsers er niet over

Verder lezen 1 Reactie

Actie tegen asociaal huurbeleid op komst

De woningmarkt zit op slot. Er komen weinig nieuwe betaalbare woningen bij en veel huurders blijven noodgedwongen lang in hun woning zitten. Het wordt steeds moeilijker om op de woningmarkt te starten of door te stromen. De huren dreigen de pan uit te rijzen. Huurdersorganisaties roepen op om te protesteren tegen dit soort ontwikkelingen, die door de bezuinigingen van het

Verder lezen 3 Reacties

Vanaf 6 april: Ideecafé en meldpunt in Nijmegen

Zoals bekend heeft de gemeente Nijmegen in november 2010 besloten om de gesubsidieerde arbeid voor het grootste gedeelte af te bouwen. De O.R. Uitzicht, de O.R. Wijkwerk, het comité Beter ID en de Nijmeegse Aanpak hebben zich verenigd in het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen. Samen met Doorbraak (een organisatie die mensen van onderop wil organiseren tegen onder andere de bezuinigingen)

Verder lezen Reageren?

Inkomen van topbestuurders met 16 procent gestegen

Laat de rijken de crisis betalen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten betalen. Haal het geld waar het zit. Dat zijn de eisen van steeds meer mensen in de strijd tegen de bezuinigingen. Maar de rijken blijken volgens een onderzoek van De Volkskrant in 2010 helemaal geen lasten te hebben gedragen. Sterker nog, de beloning van topbestuurders in Nederland

Verder lezen 1 Reactie

Het studentenprotest leeft

Terwijl de studentendemonstratie van 21 januari en de daarmee onlosmakelijk verbonden dreunen van DJ Jordy bij sommige studenten nog nagalmen, zijn andere studenten alweer druk bezig met het organiseren van nieuwe demonstraties. Demonstraties die hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft voor iedereen, om de kwaliteit van dit onderwijs te verbeteren in plaats van

Verder lezen 1 Reactie