Categorie: Studenten

Studenten

Hoe is strijd tegen het leenstelsel voor studenten te winnen?

Intussen staat ons dus iets te doen: overlast veroorzaken voor orde en gezag! Een dagje protesteren brengt geen minister uit haar of zijn evenwicht. Maar toen na twee maanden acties in de laatste maanden van 1994 ettelijke duizenden studenten de perrons van station Utrecht urenlang bezet hielden en het landelijke treinverkeer ontregelden, wist de minister van toen niet hoe snel

Verder lezen Reageren?

Studenten moeten ‘de politiek’ niet tot inzicht brengen maar bestrijden

Het hele idee dat een Bussemaker, of ‘de politiek’, niet weet wat ze doet, en dus tot inzicht gebracht moet worden, zet de beweging op het verkeerde been. Inzicht is er voldoende aan de andere kant van de barricaden. Ze zullen pas gaan schuiven, niet als ze tot inkeer komen, maar als ze bang worden van zeer veel boze studenten

Verder lezen Reageren?

Bussemaker propageert schijntegenstelling tussen studenten en onderwijskwaliteit

Jet Bussemaker.

Begin november schreef minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de basisbeurs voor studenten zijn werk wel heeft gedaan, en dat het daarom tijd is voor een nieuw systeem waarin studenten hun hele studie en levensonderhoud bij elkaar moeten lenen. Alleen voor de armere studenten is er een aanvullende beurs beschikbaar van maximaal 365 euro. In de grote

Verder lezen 7 Reacties

14 november, Den Haag: manifestatie tegen het leenstelsel voor studenten

Studieschuld afbetalen tot je pensioen?

Veertien landelijke jongerenorganisaties houden op 14 november een manifestatie tegen het door het kabinet voorgestelde leenstelsel, dat arme studenten diep in de schulden dreigt te steken en onderwijs tot een voorrecht voor de rijken dreigt te maken. Met dit breed gedragen protest willen de organisaties, verenigd in het platform Stop Het Leenstelsel, de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks oproepen om

Verder lezen Reageren?

Studenten zouden zich moeten verzetten tegen de dominante neo-liberale visie op het onderwijs

KSU-logo.

Tijdens een door Kritische Studenten Utrecht (KSU) georganiseerde bijeenkomst bogen linkse jongeren zich vorige week donderdag over de vraag wat er gedaan kan worden tegen de bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs van PvdA-minister Jet Bussemaker. Ze spraken over de behoefte aan een duurzame en strijdbare studentenbeweging, maar uit het debat kwam niet goed naar voren hoe zo’n beweging daadwerkelijk opgebouwd

Verder lezen Reageren?

Paraplu’s tegen politiegeweld: revolte in Hong Kong

Plu tegen traangas?

Een “Paraplu Revolutie” wordt het al genoemd, de omvangrijke, felle en tamelijk effectieve protesten die in Hong Kong de laatste dagen om zich heen hebben gegrepen. Die paraplu’s zijn de voorwerpen die betogers gebruiken om zich het traangas van het lijf te houden. In deze tijden van oorlog en oorlogsdreiging vormen de taferelen in Hong Kong een vrij vrolijk stemmend

Verder lezen 1 Reactie

2 oktober, Utrecht: discussiebijeenkomst over studentenstrijd

KSU-logo.

Op 2 oktober kunnen studenten en anderen tijdens een bijeenkomst van de Kritische Studenten Utrecht (KSU) meer te weten komen over de bezuinigingsplannen in het onderwijs, zoals de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ook wordt erover gediscussieerd hoe de plannen van minister Jet Bussemaker, waartegen studenten eerder al actie voerden, gestopt zouden kunnen worden. Discussiebijeenkomst Donderdag 2 oktober, van 19:30

Verder lezen Reageren?

Beroep en beweging

Beroep en beweging.

Het onderstaande artikel is een vertaling door André Robben van “Beruf und Bewegung. Der Skandal um Aufheben…” van de Duitse organisatie Wildcat. De Doorbraak-redactie ziet het stuk als een goed aanknopingspunt voor het voeren van de belangrijke discussie over strijd, collectiviteit en inkomen met iedereen die zichzelf in de revolutionair linkse traditie plaatst. Drie jaar geleden brak er een klein

Verder lezen 4 Reacties

Studenten in verzet tegen afschaffing van studiefinanciering

Oproep.

Eind mei werd bekend dat minister Jet Bussemaker samen met de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks overeenstemming had bereikt over de afschaffing van de studiefinanciering. In plaats van nog langer deze “stufi” te kunnen ontvangen moeten nieuwe studenten vanaf september 2015 de kosten voor hun opleiding bij elkaar gaan lenen en die lening na hun studie terugbetalen. Volgens Bussemaker is

Verder lezen 31 Reacties

16 april, Amsterdam: debat over dwangarbeid voor werkloze afgestudeerden

Dwangarbeid.

Op 16 april organiseren de Kritische Studenten Amsterdam (KSA) een discussiebijeenkomst over het gevaar van dwangarbeid dat werkloze afgestudeerden te wachten staat. Het debat vindt plaats tussen Bijstandsbond-advocaat Marc van Hoof, onderzoeker Alex Corra en VVD-Kamerlid Sjoerd Potters. Een goede gelegenheid voor dwangarbeiders en andere werklozen om die VVD-er eens het vuur aan de schenen te leggen. Debat Woensdag 16

Verder lezen Reageren?