Categorie: Studenten

Studenten

Kritische Studenten Utrecht over studentenstrijd en Zwarte Piet

Logo.

Het werd wel weer eens tijd om Kritische Studenten Utrecht (KSU) te interviewen. Het vorige interview dateerde uit 2011 en er is in de tussentijd veel gebeurd. Na een warme ontvangst konden we meteen aanschuiven voor een lekkere maaltijd. Toen onze magen goed waren gevuld, konden we overgaan tot het interview met KSU-activist Jeremy. We waren benieuwd hoe KSU zich

Verder lezen 2 Reacties

Bijeenkomst met Bussemaker verstoord

Woensdagochtend verstoorden studenten een Q&A met Jet Bussemaker tijdens het evenement Room for Discussion aan de Universiteit van Amsterdam. Halverwege gedurende het interview begonnen ze teksten te scanderen waarin zij duidelijk maakten dat zij oneens met het leenstelsel zijn en vinden dat collegegelden afgeschaft moeten worden. “Onderwijs is een recht, onderwijs moet gratis, democratisch en emancipatoir zijn!”, aldus de actievoerders.

Verder lezen Reageren?

Hoe is strijd tegen het leenstelsel voor studenten te winnen?

Intussen staat ons dus iets te doen: overlast veroorzaken voor orde en gezag! Een dagje protesteren brengt geen minister uit haar of zijn evenwicht. Maar toen na twee maanden acties in de laatste maanden van 1994 ettelijke duizenden studenten de perrons van station Utrecht urenlang bezet hielden en het landelijke treinverkeer ontregelden, wist de minister van toen niet hoe snel

Verder lezen Reageren?

Studenten moeten ‘de politiek’ niet tot inzicht brengen maar bestrijden

Het hele idee dat een Bussemaker, of ‘de politiek’, niet weet wat ze doet, en dus tot inzicht gebracht moet worden, zet de beweging op het verkeerde been. Inzicht is er voldoende aan de andere kant van de barricaden. Ze zullen pas gaan schuiven, niet als ze tot inkeer komen, maar als ze bang worden van zeer veel boze studenten

Verder lezen Reageren?

Bussemaker propageert schijntegenstelling tussen studenten en onderwijskwaliteit

Jet Bussemaker.

Begin november schreef minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de basisbeurs voor studenten zijn werk wel heeft gedaan, en dat het daarom tijd is voor een nieuw systeem waarin studenten hun hele studie en levensonderhoud bij elkaar moeten lenen. Alleen voor de armere studenten is er een aanvullende beurs beschikbaar van maximaal 365 euro. In de grote

Verder lezen 7 Reacties

14 november, Den Haag: manifestatie tegen het leenstelsel voor studenten

Studieschuld afbetalen tot je pensioen?

Veertien landelijke jongerenorganisaties houden op 14 november een manifestatie tegen het door het kabinet voorgestelde leenstelsel, dat arme studenten diep in de schulden dreigt te steken en onderwijs tot een voorrecht voor de rijken dreigt te maken. Met dit breed gedragen protest willen de organisaties, verenigd in het platform Stop Het Leenstelsel, de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks oproepen om

Verder lezen Reageren?

Studenten zouden zich moeten verzetten tegen de dominante neo-liberale visie op het onderwijs

KSU-logo.

Tijdens een door Kritische Studenten Utrecht (KSU) georganiseerde bijeenkomst bogen linkse jongeren zich vorige week donderdag over de vraag wat er gedaan kan worden tegen de bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs van PvdA-minister Jet Bussemaker. Ze spraken over de behoefte aan een duurzame en strijdbare studentenbeweging, maar uit het debat kwam niet goed naar voren hoe zo’n beweging daadwerkelijk opgebouwd

Verder lezen Reageren?

Paraplu’s tegen politiegeweld: revolte in Hong Kong

Plu tegen traangas?

Een “Paraplu Revolutie” wordt het al genoemd, de omvangrijke, felle en tamelijk effectieve protesten die in Hong Kong de laatste dagen om zich heen hebben gegrepen. Die paraplu’s zijn de voorwerpen die betogers gebruiken om zich het traangas van het lijf te houden. In deze tijden van oorlog en oorlogsdreiging vormen de taferelen in Hong Kong een vrij vrolijk stemmend

Verder lezen 1 Reactie

2 oktober, Utrecht: discussiebijeenkomst over studentenstrijd

KSU-logo.

Op 2 oktober kunnen studenten en anderen tijdens een bijeenkomst van de Kritische Studenten Utrecht (KSU) meer te weten komen over de bezuinigingsplannen in het onderwijs, zoals de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ook wordt erover gediscussieerd hoe de plannen van minister Jet Bussemaker, waartegen studenten eerder al actie voerden, gestopt zouden kunnen worden. Discussiebijeenkomst Donderdag 2 oktober, van 19:30

Verder lezen Reageren?

Beroep en beweging

Beroep en beweging.

Het onderstaande artikel is een vertaling door André Robben van “Beruf und Bewegung. Der Skandal um Aufheben…” van de Duitse organisatie Wildcat. De Doorbraak-redactie ziet het stuk als een goed aanknopingspunt voor het voeren van de belangrijke discussie over strijd, collectiviteit en inkomen met iedereen die zichzelf in de revolutionair linkse traditie plaatst. Drie jaar geleden brak er een klein

Verder lezen 4 Reacties