Transnationale verklaring over de strijd van migranten in tijden van pandemie

In deze maanden van pandemie zijn we nooit gestopt met het strijden tegen racisme en uitbuiting. We protesteren tegen de ellendige levensomstandigheden in de opvang- en detentiecentra, in getto’s en kampen waar we in hoge mate blootstaan aan het risico van besmetting. Velen van ons weigeren te gaan werken zonder bescherming. Anderen gaan terug naar hun land. Anderen weigeren wegwerpwerknemers te worden voor bedrijven, zoals vastgelegd in internationale overeenkomsten tussen Europese en niet-Europese landen met het oog op de aanwerving van seizoenarbeiders. Velen van ons zijn in staking bij fabrieken en magazijnen in Europa en daarbuiten. Landen als Frankrijk en Portugal recruteren uitsluitend vluchtelingen of regulariseren allen of een deel van hen om hen te laten werken op boerderijen; andere landen organiseren chartervluchten voor seizoensarbeiders en speciale corridors voor boeren en zorgwerkers; diverse regeringen kondigden regularisaties van migranten aan om tegemoet te komen aan de productie-eisen. Dit is niet de oplossing voor ons! We willen geen papier dat het recht om ons uit te buiten legaliseert! We willen vrij verkeer, vrij van institutioneel racisme en uitbuiting. Ons leven kan niet overgeleverd zijn aan de link tussen documenten en de status van werk of gezin. De wereldwijde pandemie toont aan dat migrantenarbeid weliswaar als essentieel wordt beschouwd, maar dat dit niet geldt voor het leven van migranten. Wij, migrantenvrouwen en -mannen, kunnen worden achtergelaten om te sterven op zee of aan de Europese grenzen; we kunnen worden opgesloten in detentie- of opvangcentra; we kunnen worden ontslagen en illegaal gemaakt worden; we kunnen op straat worden achtergelaten zonder een thuis. Maar migrantenarbeid is voortdurend nodig voor de zorg voor ouderen, kinderen en zieke mensen; om huizen en kantoren schoon te maken; om fruit en groenten te plukken voordat ze op het land gaan rotten; om de boel draaiende te houden in fabrieken en magazijnen waar de productie haastig weer op gang komt.

Transnational Strike Info in Transnationale Verklaring over de Strijd van Migranten in tijden van Pandemie (Globalinfo.nl)