21 maart, Amsterdam: demonstratie tegen racisme

Deel van het affiche.
Deel van het affiche.

Op 21 maart organiseert het Comité 21 maart in Amsterdam een landelijke demonstratie tegen racisme.

Demonstratie
Zaterdag 21 maart
Vanaf 13:00 uur
Dam, Amsterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “We leven in gevaarlijke tijden. Door heel Europa wordt het extreem-rechtse gedachtegoed steeds meer gemeengoed. In Nederland worden moskeeën beklad en vrouwen met een hoofddoek op straat uitgescholden. De vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om haat te zaaien. Dezelfde vrijheid wordt beperkt wanneer mensen strijden tegen de racistische karikatuur van Zwarte Piet. Dit is meten met twee maten.

Politici spelen bevolkingsgroepen tegen elkaar uit om de aandacht af te leiden van de bezuinigingen en om het voeren van oorlog te rechtvaardigen. Vluchtelingen en migranten worden gebruikt als zondebok. Werkloosheid, armoede en schooluitval zijn groot onder mensen van kleur. Grof en onnodig politiegeweld maakt levens kapot – van Ferguson tot de Schilderswijk.

Solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen is nodig om deze gevaarlijke tendens te keren. Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige, solidaire en open maatschappij opbouwen. Dat is in ieders belang. Nee tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme! Ja voor diversiteit!

Daarom roepen we op tot:
1. Het erkennen van islamofobie als discriminatiegrond. Er moet beleid komen om racisme tegen moslims te bestrijden.
2. Een Zwarte Piet-vrije Sinterklaasoptocht. In het onderwijs moet er meer aandacht komen voor het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Stop afrofobie!
3. Een actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.
4. Een onafhankelijk vervolgonderzoek op het rapport van Amnesty International over de politie. Etnisch profileren moet stoppen.
5. Respect voor ieders mensenrechten. Voor een menswaardig asielbeleid. Alle vluchtelingen hebben recht op voedsel, kleding en 24 uurs-opvang!”

Harry Westerink

Het hele affiche.
Het hele affiche.