Beelden van de klimaatdemonstratie vandaag in Amsterdam

Vandaag demonstreerden ongeveer veertigduizend mensen in Amsterdam in de stromende regen voor een beter klimaatbeleid. Met Doorbraak sloten we ons aan bij het zeer strijdbare en levendige blok voor radicale klimaatrechtvaardigheid. Zo’n vijfentwintig organisaties hadden daarvoor opgeroepen, waaronder ook Doorbraak.

In de oproep voor ons blok stond: “Omdat de klimaatcrisis slechts één symptoom is van een politiek en economisch systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, dat aan ‘groei’ verslaafd is en extreme ongelijkheid produceert, dat bevolkingsgroepen verdeelt en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt. Een systeem dat de schuld bij individuen legt en niet in staat is om klimaatverandering op een rechtvaardige manier tegen te gaan. Ook nemen wij met kracht afstand van het neo-liberale ‘klimaatakkoord’. Op het moment dat werkende mensen de rekening moeten betalen en de grote vervuilers in bescherming worden genomen – zoals het kabinet van Rutte wil – dan zal dit het racisme, nationalisme en de klimaatontkenning van extreem-rechts verder voeden. In plaats daarvan presenteren we tien beginpunten voor radicale klimaatrechtvaardigheid: 1. Olie, kolen en gas blijven onder de grond, honderd procent hernieuwbare energie in handen van lokale gemeenschappen, 2. Echt einde aan de gaswinning en ruime compensatie van de schade in Groningen, 3. Goed en gratis openbaar vervoer in plaats van meer asfalt en uitbreiding van vliegvelden, 4. Deltaplan energiebesparing en isolatie van huizen, 5. Einde aan de bio-industrie en industriële landbouw, toegang tot biologische kringlooplandbouw voor iedereen, 6. Grootschalig investeren in natuurherstel, biodiversiteit en de aanleg van bossen, 7. Rechtvaardige transitie voor werkers in de sectoren die zullen krimpen, 8. Geen valse oplossingen zoals CO2-handel en opslag, kernenergie, ‘bio’-brandstoffen en geo-engineering, 9. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn geen antwoorden op klimaatverandering: grenzeloze solidariteit en herstelbetalingen wel, 10. Laat de multinationals en de rijken de rekening betalen!”

Veel van de rest van de demonstratie hebben we niet kunnen zien, maar fotograaf Jan Kees Helms was wel overal te vinden. Hier een selectie van zijn, zoals altijd, prachtige foto’s.

Eric Krebbers