Bewijs: het onderzoeksproject naar geweld in Indonesië (1945-1950) niet onafhankelijk en niet gelijkwaardig

Op 15 juli jl. bevestigde de woordvoerder van het vierjarige onderzoeksproject “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” dat het onderzoek te maken heeft met de Indonesische rechtszaken tegen de staat. De ondersteunende rol van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in het afwijzen van Indonesische claims wordt opgevoerd in de verantwoording van het onderzoeksbudget. De critici die de onafhankelijkheid van het onderzoek al sinds de kick-off in twijfel trekken, hebben hiermee overtuigend bewijs in handen dat de studie niet losstaat van de K.U.K.B.-rechtszaken. Eerder verwees de woordvoerder naar een bijlage van de Kamerbrief die Minister Koenders in februari 2017 aan de Tweede Kamer stuurde. In de bijlage valt te lezen dat een deel van het budget dat het NIMH ontvangt, gerelateerd is aan “de verificatie van de zogenaamde Indië-claims”. Op 15 juli jl. schreef de woordvoerder: “ja, daar werd inderdaad het verificatieonderzoek voor de rechtszaken van K.U.K.B. mee bedoeld.” Het is voor het eerst dat het verband tussen de rechtszaken en het onderzoek zo duidelijk wordt aangetoond. De betreffende bijlage bevat een toelichting op de begroting van € 4,1 miljoen en levert overtuigend bewijs dat het onderzoek gerelateerd is aan de succesvolle rechtszaken die K.U.K.B.-voorzitter Jeffry Pondaag sinds 2008 tegen de staat voert. Hiermee behartigt het onderzoek overduidelijk de belangen van de overheid en niet van de Indonesiërs die slachtoffer werden van het brute geweld dat onderzocht wordt.

Histori Bersama in Bewijs: het onderzoeksproject naar geweld in Indonesië (1945-1950) niet onafhankelijk en niet gelijkwaardig (Histori Bersama)