Column: De solidariteit van Jetta Klijnsma…

Een eerlijker logo voor de PvdA.
Een eerlijker logo voor de PvdA.

…of hoe solidariteit in deze niets meer is dan een vals gezwollen sociaal-democratische kreet die schaamteloos in de mond wordt genomen door politici als de staatssecretaris om dwang, schuld, straf en boete te forceren.

Klijnsma heeft een aantal Kamervragen beantwoord over de boete en straf die de bijstandsgerechtigde moeder van Lange Frans kreeg omdat ze op haar kleinkinderen paste. Ze zei: “Maatregelen en sancties zijn van belang om de solidariteit en houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen.” Wat de staatssecretaris feitelijk stelt, is: sociale zekerheid moet worden afgedwongen. En dat betekent maatregelen en sancties opleggen aan mensen die een beroep doen op die sociale zekerheid.

Maar eigenlijk zegt ze:

“Wij van de PvdA erkennen, na decennia roepen om ‘eerlijk delen’, dat collectieve volksverzekeringen eigenlijk een soort van fout, onredelijk en oneerlijk zijn voor mensen die daar geen beroep op doen. Wij laten onze sociaal-democratische spierballen zien en sussen zo een woedend krijsende meerderheid die zich (door ons aangemoedigd) bestolen waant door uitkeringsgerechtigden. Wij komen tegemoet aan de (door ons zelf gecreëerde) roep om het meer en harder straffen van uitkeringsgerechtigden. Wij kunnen niet anders dan daarin meegaan. Want er zit zeker wel iets in, in dat keihard disciplineren van mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid.”

En:

“Wij willen onze eigenlijke intentie achter ‘opkomen voor kwetsbaren in de samenleving’ nog eens helder duiden. Onze solidariteit heeft als doel: het inclusief maken van de samenleving. En daarmee bedoelen wij: iedereen die om wat voor reden dan ook ‘kwetsbaar’, ‘andersdenkend’ of gewoon ‘anders’ is, moet gewoon mee in ons sociaal-democratische ideaal. Wij willen een samenleving waarin iedereen altijd heel hard en gewillig werkt. Een productiemaatschappij waarin iedereen zich volkomen laat leiden door arbeidsethos en kapitalisme. Wij willen een samenleving waarin mensen hun leven moeten verdienen! En wie dat niet kan of wil, die moet daartoe gedwongen worden.”

En:

“Dat doen we samen met onze rechts-liberale coalitiegenoot de VVD, en trouwens met alle politieke partijen die de BV Nederland administratief besturen of willen besturen. Onder andere door het opleggen van dwangarbeid, maatregelen, sancties en fikse boetes aan uitkeringsgerechtigden. En om de wind eronder te houden gaan we nog strenger straffen en mensen die in de schulden belanden, regelmatig opsluiten en daar zelf voor laten opdraaien.”

En:

“Het is net als bij de solidariteit die we betonen aan vluchtelingen. Om het ‘draagvlak’ daarvoor te behouden onder alle Nederlanders die geen asiel hoeven aan te vragen, mogen alleen de ‘echte’ vluchtelingen blijven en sluiten we de rest uit. We hebben als sociaal-democraten de afgelopen decennia duidelijke regels opgesteld, en nu blijken er nog nauwelijks ‘echte’ vluchtelingen te zijn. Daarom weren we vluchtelingen aan de grenzen, sluiten we degenen die toch binnenglippen op in detentiecentra en deporteren we hen. En wie toch stiekem blijft, sluiten en buiten we zoveel mogelijk uit, en wie zich daartegen met acties verzet, ontruimen we.”

Zo zou het klinken als Klijnsma de valse solidariteit van haar partij eerlijk zou verwoorden. Bah, bah, bah! Oh, en vooruitlopend op de vraag: “Jij weet het kennelijk beter, wat is solidariteit dan wel?” Nou, solidariteit is een wapen in onze strijd die we samen kunnen voeren voor een uitweg uit deze crisis, uit het kapitalisme en tegen de vernietiging en onderwerping van de natuur en de mens.

Puk Pent