Extreem-rechtse Sint Michaël Brigade intimideert katholieke kerkgangers

“Wees niet als de joden!”, schalt het vanaf de kansel. Na drie kwartier van trage gezangen en nog tragere gebeden in het Latijn klinken eindelijk de eerste Nederlandstalige woorden in de kleine, maar goedgevulde kerk. “Vrees god, of jullie zullen branden in de hel, tot in lengte van dagen!” (…) Wie zijn jullie nu eigenlijk en wat proberen jullie te bereiken? “Er zijn meer jongens en meiden die net als ik hun geloof nog écht belijden. En die hopen dat de katholieke kerk weer terugkeert naar haar heilige basis. Met z’n dertigen hebben we de Sint Michaël Brigade opgericht, naar de aartsengel Michaël, die de wereld moet gaan reinigen van alle vijanden van het katholieke geloof en hen naar de hel moet sturen. Dat zien wij ook als onze taak. Wij zijn moderne kruisvaarders. We vechten niet met zwaard en harnas, maar verdedigen wel Jezus Christus en de katholieke kerk. Tegen vijanden van buitenaf en van binnenuit.” (…) Het is koud en nog net niet helemaal licht als Ad en Helma Dirken op hun gemakje naar de basiliek in Oudenbosch wandelen. “Ik had al van een afstandje door dat er iets niet in de haak was”, vertelt Helma. Getooid met militaire baretten en gekleed in zwarte T-shirts met de opdruk “Wij dienen god” staat een groepje jongeren strijdlustig op wacht voor de poorten van de basiliek. “Prasing is een ketter” staat over de plaatselijke pastoor te lezen op een spandoekje dat twee activisten vasthouden. Een derde lid van de Sint Michaël Brigade stapt resoluut op het oudere echtpaar af. “Hij kwam net iets te dicht bij me staan en keek me strak in mijn ogen aan”, zegt Ad. “Hij drukte een flyer in mijn handen en zei: ‘Hier, dit moet je nu meteen gaan lezen.’ Ik heb dat papiertje onmiddellijk teruggegeven en ben doorgelopen, puur omdat die jongen zo intimiderend op me overkwam.”

Mattijs Smit in “Wij zijn de nieuwe kruisvaarders” (Nieuwe Revu)