Extreem-rechtse Syriëgangers

Waar de solidariteit met Syrië precies op is gebaseerd is niet één-twee-drie duidelijk. Maar met wat pogingen tot interpretatie van de stukjes die Zwart Front erover schrijft en wat gezond verstand komen we tot vier punten. Ten eerste zal het autocratisch karakter van de dictatuur van Assad tot de verbeelding spreken. Met enige moeite is daar iets van een gedroomde staatsvorm in te herkennen voor iemand die zichzelf ‘fascist’ noemt: een ondemocratisch en autocratisch leiderschap en verschillende bevolkingsgroepen die in een maatschappelijk mal zijn geperst om orde en rust te bewaren. Ten tweede is Assad’s regime seculier. Assad beschermt daarmee, volgens Zwart front, Europa als een soort buffer tegen oprukkende moslim-extremisten. Ten derde is Assad vijand van Verenigde Staten, een duidelijk pre in de ogen van veel rechts-extremisten, waaronder Kolvers. Het idee dat de ‘David’ Syrië het opneemt tegen het globalistisch streven van ‘Goliath’ de Verenigde Staten maakt dit streven sympathiek. Ten vierde is er het antisemitische element, Assad als veronderstelde tegenstander van Israël (…) Hij nam daar deel aan een jeugdconferentie op 21 tot en met 24 september 2015 in Damascus, die werd georganiseerd door het Assad-regime. Het doel van deze conferentie was om met de aanwezige jongeren informatie te delen over “door het westen gesponsord terrorisme”. Kolvers deed daar contacten op met extreem-rechtse Italianen en Grieken, Fransen van het Front National, maar ook iemand van het Engelse UKIP en met Noord-Koreaanse studenten. Na enkele dagen keerde hij weer terug naar Nijmegen, om zijn daar opgedane kennis en contacten te gebruiken voor zijn politieke activiteiten in Nederland.

Kafka in Extreem-rechtse Syriëgangers (Kafka)