Logo

Logo

Enkele dagen na de publicatie van het artikel “Kennisplatform Integratie & Samenleving trekt Armeense genocide in twijfel” is het platform gekomen met een verklaring die kant noch wal raakt. Met een onnavolgbare logica blijft het samenwerkingsverband van Movisie en Verwey-Jonker Instituut bij zijn oorspronkelijke standpunt van de “vermeende” genocide.

Platform KIS verklaart op de pagina “Groeperingen in de Turks-Nederlandse gemeenschap”: “In bovenstaand stuk en in de factsheet Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen wordt gesproken over de ‘vermeende Armeense genocide’. Daarmee hebben de onderzoekers van deze factsheet geenszins de genocide willen ontkennen. In de factsheet schrijven wij dat veel westerse landen de gebeurtenissen een genocide noemen. Het is echter een zeer complexe kwestie, waar nog geen eenduidige mening over is. Daarom hebben wij gekozen voor zo objectief mogelijke informatie.”

Samengevat: de KIS-onderzoekers ontkennen de Armeense genocide niet, maar erkennen deze volkerenmoord, uitgevoerd in 1915 en 1916 in het Ottomaanse Rijk, ook niet. Want “de kwestie” zou moeilijk zijn en de meningen erover zouden niet eensluidend zijn. Dit noemt men “objectief”.

Dit is een uitermate kwalijk standpunt dat verbazingwekkend veel overeenkomsten vertoont met de opvattingen van de – nog altijd ontkennende – Turkse staat. Hoewel de achtereenvolgende Turkse regeringen de Armeense genocide wel altijd ronduit hebben ontkend, voeren ook zij aan dat er geen wetenschappelijke eensgezindheid bestaat over de kwalificatie volkerenmoord. Steevast gaan deze verklaringen gepaard met uitlatingen – ook door president Erdoğan – dat het aan ”de historici” is om dit “uit te vechten” en niet aan parlementen en regeringen. En met Turkse staatsfondsen om onderzoeksprojecten van historici te financieren die het officiële Turkse standpunt bijvallen.

Platform KIS beroept zich dus op dezelfde uitweg als de Turkse staat: er is geen eenduidigheid. Maar klopt dit wel? Nee. Uiteraard zijn er ontkenners die zich wetenschapper noemen (geldt dit ook niet voor de Holocaust?), maar die zijn eigenlijk alleen te vinden aan universiteiten in Turkije, een land waar het levensgevaarlijk is om openlijk de Armeense genocide te erkennen. Ja, en er zijn ook her en der notoire ontkenners in de westerse wereld, zoals de controversiële en lange tijd door de Turkse staat gesponsorde Amerikaanse historicus Justin McCarthy. Tegenover de ontkenners staat internationaal een veel grotere schare erkenners, zoals de Nederlandse hoogleraar turkologie Erik Jan Zürcher en de Turkse historicus Taner Akçam.

Niet alleen Doorbraak heeft kritiek op de standpunten van KIS. Ook de Aramese Beweging voor Mensenrechten heeft geen begrip voor de opvattingen van KIS en wijst er terecht op dat het platform geen oog heeft voor het genocidale geweld tegen andere christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk, zoals Arameeërs en de Pontische Grieken.

De opstelling van platform KIS heeft niets met objectiviteit te maken en alles met angst. Alleen maatschappelijke druk zal het platform over de angstdrempel heen helpen, of beter gezegd: duwen.

Mehmet Kirmaci


 1. Hans Naaktloper # 1 
  1 maand geleden

  Daders geven zichzelf zelden aan. Als wij liegen is het voor de meesten nogal pijnlijk, voor sommigen gezichtsverliezend, om op die leugen betrapt te worden, en met die pijn en dat gezichtsverlies wordt de ontkenning gevoed en onderhouden.

  Zo lang wij geloofwaardigheid blijven hechten aan de getuigenissen van staten, culturen, identiteiten, jurisdicties, en al die andere agressieve manieren om territoriaal te pissen, zo lang blijft het probleem van ontkenning van waarheid in stand.

  Wij zijn niet onze identiteit. Wij zijn niet onze cultuur. Wij zijn niet onze nationaliteit. Wij zijn niet onze religie.

  Als je wilt weten wat je wel bent kun je je onderzoek beter richten op de diepte ervan dan op de breedte.

  Groeten
  Hans Naaktloper

 2. Sandra # 2 
  1 maand geleden

  Ik keek wat rond op de website van het KIS en het is inderdaad stuitend hoe daar consequent geschreven wordt over een “vermeende” Armeense genocide. Inmiddels bestaat er een ruime consensus over de historiciteit van deze genocide in de wetenschappelijke wereld en de ontkenning ervan is in een aantal landen zelfs strafbaar.
  Wat beweegt een instituut als het KIS, met al zijn wetenschappelijke pretenties, ertoe om deze bizarre ontkenningen in officiele publicaties te zetten? Waar komt deze angst vandaan, die kennelijk groter is dan de angst om zichzelf in de wetenschappelijke wereld belachelijk te maken?

 3. Corrie # 3 
  1 maand geleden

  Vraag het aan mannen …….het glazen plafond bestaat vooral tussen de oren van vrouwen.
  Vraag aan mannen …….ongewenste intimiteiten worden toch vooral door vrouwen zelf uitgelokt.
  Vraag het aan agenten …….etnische profileren wordt uitgelokt door de hoge criminaliteit van zwarte medelanders.
  Vraag het aan de elite ………succes is het resultaat van hard werken.
  Vraag het aan het leger …….oorlog brengt vrede.

  Vraag het aan de bovenliggende partijen met macht ….. Het slachtoffer zal altijd de dader zijn!

 4. Hans Naaktloper # 4 
  1 maand geleden

  @Sandra

  Wat is er nou zo moeilijk aan te begrijpen dat liegen en ontkenning de modus operandi is van de meeste mensen? Ik begrijp dat je je druk maakt om de leugens van instituties en staten, maar tegelijkertijd kun je weten dat staten en instituties op leugens, geweld en manipulaties zijn gebouwd. Is het niet vreemd om de waarheid te verwachten van een liegbeest?

  Wat hiermee geëtaleerd wordt is een naïviteit die gangbaar is geworden bij links, ik bedoel zogenaamd links. Een totaal gebrek aan inzicht in hoe de wereld functioneert. Je blijft zo maar happen in die worst die je in de gevangenis van het aan ons toegestane discours wordt voorgehouden.

  Wij kunnen geen verlichting verwachten van hen die ons in het donker houden.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*