Kinderen laten verrekken in kampen en Rio Grande? Nee!

Deze verschikkingen zijn niet zozeer een kwestie van geldgebrek. Concentratiekampen zijn helse oorden, niet omdat er geen geld in wordt gestopt maar omdat ze bedóéld zijn als helse oorden. De concentratiekampen van Trump dienen niet zozeer als opvangplekken, tijdelijk of anderszins. Ze dienen als voorzieningen die zó beangstigend zijn dat je je als arme Salvadoraan of Hondurees wel twee keer bedenkt voor je de toch al zo riskante reis naar de VS onderneemt. Ze dienen als plaatsen die zoveel angst aanjagen dat migranten uit Midden-Amerika in de VS zich wel gedeisd zullen houden uit angst in zo’n kamp te belanden na een razzia. “Zich gedeisd houden” betekent: slikken en doorwerken, hoe laag de lonen ook zijn en hoe beroerd ook de arbeidsomstandigheden in de bedrijven waar ze werken. Misschien worden migrantarbeiders zonder papieren wel zó bang voor die kampen dat ze ‘vrijwillig’ vertrekken. Dat scheelt de staat dan weer werk. En er is nog iets. Trump en zijn gangsters zijn moedwillig wreed tegen de door hen aangewezen doelwitten, en dus vooral ook tegen vluchtelingen uit Midden-Amerika. Die wreedheid delen deze gangsters met hun aanhangers die er op kicken. Adam Serwer legt het uit in The Atlantic. “Het is niet alleen dat degenen die deze wreedheid bedrijven er van genieten; het is dat ze er gezamenlijk van genieten. Hun gedeelde gelach om het lijden van anderen is het kleefmiddel waardoor ze aan elkaar plakken, en aan Trump.” Zo bouw je dus een massa-aanhang op basis van haat op. De titel van het artikel van Serwer: “The Cruelty is the Point”. De wreedheid is het punt. Het is geen vervelend bijeffect.

Peter Storm in Kinderen laten verrekken in kampen en Rio Grande? Nee! (Ravotr)