Leve de bezetters van het Bungehuis – laten we ze helpen hoe we maar kunnen!

Groots! De actievoerders in het door hen bezette Bungehuis leggen niet alleen het gerechtelijk bevel om die bezetting te beëindigen naast zich neer. Ze kiezen, dwars tegen ontruimingsdreiging en dwangsom in, de tegenaanval. Wat hun betreft moet het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gewoon aftreden wegens “onbehoorlijk bestuur”. Zo vechten deze studenten, plus minstens één mee bezettende docent, verder voor daadwerkelijk behóórlijk bestuur, voor democratisch zelfbestuur, en meer. Nogmaals: groots! Het begon vorige week, toen studenten het Bungehuis bezetten en kwamen met “Eisen van de Bezetting”. Bezetters kwamen en komen met de actie op voor democratisch bestuur op de UvA, door verkiezingen van alle bestuurslagen te eisen, decentralisatie van dat bestuur naar faculteiten en dergelijke, een bindend referendum om bestuurders bij de democratische les te houden. Ze eisen tevens omzetting van flexibele in vaste banen van medewerkers, en het betalen van docenten voor zowel geroosterde uren als voor de tijd die ze in bijvoorbeeld nakijkwerk moeten steken. Ze eisen transparantie, en financiering gebaseerd op het betalen van opleidingen, niet op het belonen van diploma’s. Ze protesteren tegen een reorganisatieplan dat uit bezuinigingsnoodzaak aan de faculteit geesteswetenschappen wordt opgelegd, en dat vaste banen zou kosten. Kort samengevat eisen de bezetters democratisch zelfbestuur op een universiteit waarin opleidingen zelf, en niet maximalisatie van diploma-rendement, centraal staan.

Peter Storm in Leve de bezetters van het Bungehuis – laten we ze helpen hoe we maar kunnen! (Ravotr)