Onderteken de petitie van GeenDorHout en steun hoogrisicogroepen!

Een activist leest een tekst voor terwijl die in een buizenframe in de vorm van een huis op een stoeltje zit.
Beeld van de actie van vandaag. De frame van een huis is symbolisch voor de situatie waarin veel mensen zich momenteel bevinden.

Vandaag heeft de actiegroep GeenDorHout een petitie gelanceerd en een protestactie georganiseerd in het kader van de nieuwe campagne #SamenOfNiet. Tijdens de actie werden ervaringsverhalen voorgelezen van mensen die in verband met de coronacrisis in een kwetsbare positie verkeren.

GeenDorHout is naar eigen zeggen “een tegenreactie op de uitspraken die tijdens de COVID-19 pandemie vaak gedaan werden over hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische ziekte, handicap en/of beperking). Met regelmaat horen mensen in deze groepen dat zij ‘opgeofferd’ moeten of kunnen worden, zodat de ‘gezonde’ mensen meer door kunnen, of dat door het virus ‘gelukkig alleen maar mensen met een kwetsbare gezondheid zouden overlijden’. Wij geloven in de waarde van ieder mens. Elk mens is waardevol en onmisbaar. In de bestrijding van het virus mag niemand bij voorbaat afgeserveerd worden. Elk overlijden is er een teveel.”

Uit de oproeptekst van de petitie: “Wij (actiegroep GeenDorHout, samen met de mensen in de risicogroepen en de ondertekenaars van deze petitie) willen een maatschappij die veilig open kan voor iedereen zonder de continue herhaling van lockdown. Dus ook voor de risicogroepen die nu veelal nog niet mee kunnen met de versoepelingen. Wat willen wij nu eigenlijk concreet? We zetten het hieronder uiteen.

Op de voorgrond asfalt met daarop een gekrijte tekst: "Geen dor hout - Samen of niet". Op de achtergrond een aantal activisten in het gras.

Dat er een indambeleid geldt tot het helemaal niet meer nodig is. Dit creëert een veilige, open situatie voor iedereen.

Dat we versoepelen met oog op wat het veiligst en best is voor iedereen en niet enkel voor mensen die vallen binnen de norm, zodat de maatschappij veilig open kan voor iedereen. Dit betekent dat we nog wel voorzichtig moeten zijn met enkele van de aangekondigde versoepelingen. Dat zijn onder andere de vakanties, mondkapjes, dat naast terrassen mensen weer binnen kunnen zitten. En dat we pas meer doen wanneer meer mensen gevaccineerd zijn. Dat de versoepelingen worden gedaan op een manier dat die zorg minimaal belast, maar juist respecteert en waardeert. En dat de taal rondom versoepelingen reflecteert wat er gebeurt. Niet meer aangeven dat versoepelingen er zijn voor iedereen.

Een bordje in de vorm van een huis. Achter het raam zit iemand letterlijk achter de geraniums.

Dat de toegankelijkheid van de pandemie doorgevoerd blijft voor wie dit nodig hebben. Niet enkel voor risicogroepen die nog steeds niet uit de isolatie kunnen, maar ook voor gehandicapte mensen die ontoegankelijkheid kregen voorgeschoteld. Laten we leren van de pandemie. Bij GeenDorHout hebben we enkele voorbeelden verzameld, maar het bevat onder andere meer toegankelijkheid via dingen op afstand kunnen doen. Medisch waar kan, bij werk en school onder andere door videobellen of thuiswerken, en ook meer online toegankelijkheid voor events. Voor veel mensen creëert dit veilige en psychische en fysiek gezondere situaties wanneer zij die keuze behouden.

Dat directe en indirecte uitsluiting wordt tegengehouden.

Stuk papier met de tekst "We zijn mensen in een samenleving. We verdienen een overheid die naar ons omkijkt. #SamenOfNiet". Daaronder een 3d barcode en de tekst "Of ga naar geendorhout.com en klik op de actie #SamenOfNiet".

Leerlingen die vanwege veiligheid van zichzelf of hun omgeving vanuit huis naar school willen of moeten, krijgen niet te maken met leerplichtambtenaren maar worden geholpen dit te regelen. Leraren die kiezen voor Zoom-lessen krijgen ook die mogelijkheid.

Met indammen zouden lockdowns, zoals ze waren, niet nodig moeten zijn, maar mocht dit toch gebeuren, dan worden sekswerkers, kleine bedrijven en andere mensen die financieel buiten de boot vallen wel geholpen en dit zonder uitstapbeleid of andere complexe voorwaarden.

Een groep demonstranten in het gras.

Bescherming van de zorg. Er moeten regels en reglementen komen die nieuwe vormen van deze situatie moeten voorkomen. Maar ook een daadwerkelijke financiële beloning moet er komen.

Druktemeters voor onder andere stadscentra, zodat er overzicht is over hoe druk het wordt. Evenementen enkel met toegangstesten die gratis zijn.

In Nederland vallen veel mensen regelmatig door de mazen van het net. Ze leven op straat en vaak buiten bereik van zorg en informatie voorzieningen. In deze groepen zitten ook mensen in risicogroepen. Iedereen in Nederland heeft recht op zorg en gelijkheid. Niet alleen willen we dat er een netwerk wordt gecreëerd om deze mensen te helpen veilig te blijven in de pandemie en makkelijk zorg te krijgen, we willen dat dit netwerk omhoog blijft in geval van oplevingen en nieuwe golven, en voor verbeterde informatievoorzieningen en toegang tot zorg in het algemeen. Men gaat aan tafel met ervaringsdeskundigen om te bespreken hoe dit eruit moet zien.

Een spreker in het buizenframe-huisje.

Met deze maatregelen kunnen we als maatschappij samen gelijk op gaan. We gaan samen, of niet. Maar niemand blijft achter. Risicogroepen mochten tijdens deze onzekere covidtijden altijd minder dan de rest van de maatschappij, omdat het beleid het niet toelaat. Laten we er voor zorgen dat het leidt tot geen mensen die achtergelaten worden.

Er wordt ons verteld dat de versoepelingen voor iedereen gelden, maar niets is minder waar. De maatschappij gaat steeds meer open, maar risicogroepen zitten nog steeds in isolatie. Naar buiten gaan is nog steeds onveilig en wordt steeds minder veilig als er meer versoepelingen komen. Vaak worden risicogroepen bewust uitgesloten.

De demonstranten pakken hun spullen in tegen het eind van het protest.

Inmiddels zijn de mondkapjes niet meer verplicht en kunnen mensen weer op vakantie, terwijl risicogroepen wordt aangeraden om voorzichtig te zijn met bezoek, geen boodschappen te doen en niet met het OV te reizen. De tweedeling in de samenleving lost zichzelf niet op als de vaccinaties zijn uitgedeeld, zeker omdat veel mensen zich niet laten vaccineren, niet iedereen een vaccin kan nemen of dat voor sommige mensen de vaccinatie onvoldoende helpt. Bovendien kan iemand ondanks de vaccinatie mogelijk nog steeds besmettelijk zijn voor anderen.

Veel mensen lijken niet meer door te hebben dat de verdeeldheid groeit. We leven in een twee stromen-maatschappij en door de aanpak van het kabinet wordt dit probleem nog groter. Daarnaast is wat er nu gebeurt ook niet veilig voor mensen die niet in een risicogroep zitten en wordt er een nieuwe golf verwacht in de tweede helft van dit jaar. Indammen zodat we allemaal samen veilig zijn en blijvend kunnen versoepelen, gebeurt nog steeds niet.

Een spreker in het buizenframe-huisje.

De risicogroepen en hun naasten blijven achter. Het wordt tijd om op te komen voor de rechten en de gelijkwaardigheid van risicogroepen. Het wordt tijd om de scheiding van risicogroep te stoppen. We moeten niet gaan versoepelen voor de ene groep en een andere groep achterlaten. Dit gaat ons allemaal aan. De enige manier waarop we uit deze crisis kunnen komen is: samen, of niet.”

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink

Hetzelfde huisvormige bordje als eerder, maar nu zitten er twee mensen achter het raam.