Solidariteit met de strijd in de Rif en Marokko!

Gisteren in Rabat.
Gisteren in Rabat.

De Marokkaanse staat is overgegaan tot de onderdrukking van de opstand in de Rif en daarbuiten. Activisten worden massaal gearresteerd. Diverse organisaties in Nederland hebben hun solidariteit uitgesproken met de beweging en hebben onderstaande verklaring opgesteld. Ook Doorbraak heeft getekend.

Solidariteitsverklaring met de beweging in het Rif en Marokko

Al meer dan een half jaar gaan mensen de straat op in de Rif en Marokko. Zij eisen een einde aan de vernedering (“hogra”) door politie en corrupte ambtenarij, en investeringen in publieke voorzieningen en werkgelegenheid. Overal is de ongelijkheid groot. Dit wordt versterkt door EU-beleid waardoor de zeeën worden leeggevist.

De eisen komen voort uit de beweging in Al Hoceima, de Rif: een politiek, economisch en cultureel achtergesteld gedeelte van Marokko met een lange geschiedenis van verzet. Het merendeel van de Marokkaanse Nederlanders heeft hier haar wortels. De eisen van Imazighen worden steeds meer gedragen door de rest van het land.

De afgelopen weken zijn de protesten groter en groter geworden. Na jaren van stilte durven mensen eindelijk hun onvrede te uiten en op te komen voor hun rechten. De beweging bouwt voort op de 20 februari-beweging die zes jaar geleden opkwam tijdens de Arabische lente, maar deze beweging is groter en brengt veel meer verschillende groepen samen. Vrouwen spelen ook steeds meer een centrale rol.

De massabeweging stuit op toenemend verzet. De afgelopen weken werden meer dan zeventig activisten gearresteerd, waaronder een van de gezichten: Nasser Zafzafi. Het regime gebruikt moskeeën om mensen te ontmoedigen de straat op te gaan en verspreidt leugens over activisten die “een eigen staat” zouden willen. Ook in Nederland probeert het regime met verdeel en heers-politiek en bangmakerij de aandacht af te leiden van de legitieme eisen van de activisten.

Dit is waarom we ons samen uitspreken in solidariteit met de inspirerende beweging in de Rif en de rest van Marokko. We ondersteunen de eisen van de moedige activisten voor vrijlating van politieke activisten, een einde aan de repressie en belegering van Al Hoceima, en investeringen in publieke voorzieningen.

De Nederlandse regering moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het Marokkaanse regime de mensenrechten respecteert. Wapendeals moeten worden opgeschort. Binnen de EU moet Nederland zich hard maken voor politieke druk en het opschorten van de neo-liberale visserijverdragen met Marokko.

 • DemNed, Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland
 • Didf, Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland
 • Doorbraak
 • Emcemo, Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
 • Grenzeloos
 • HTIB, Vereniging Arbeiders uit Turkije in Nederland
 • Internationale Socialisten
 • KMAN, Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland
 • REinFORM, Griekse migranten in Nederland
 • Rif Alert
 • ROOD, Jong in de SP
 • SP Amsterdam
 • Transnational Institute

Zie de website van de Internationale Socialisten voor de actuele lijst van ondertekenaars. Wil je organisatie ook onder de verklaring? Stuur een mailtje naar: info@socialisme.nu