Uit de oude doos: De linkse worsteling met Peter Edels antisemitisme

Het landelijke actieblad Ravage was het eerste tijdschrift dat Edel ruimte verschafte. Op 3 mei 1996, de dag voor dodenherdenking, publiceerde Ravage Edels artikel “Kanttekeningen bij herdenking”, een uitgebreid pleidooi voor de afschaffing van de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de shoah. Kern van Edels betoog was dat de joden zelf medeverantwoordelijk waren voor de shoah. Hitler zou namelijk door joodse bankiers in het zadel geholpen zijn. Maar, zo schrijft Edel, “achteraf is gebleken dat de ondersteuning van de nazi’s door het Angelsaksische establishment en joodse bankiers er nooit op gericht is geweest definitief een duizendjarig rijk te vestigen, zoals Hitler voor ogen stond”. Integendeel, die joodse bankiers zouden vooraf gepland hebben dat Hitler zich zou doodvechten tegen de geallieerden en dan Duitsland in zijn val zou meeslepen. Edel: “De uiteindelijke bedoeling van de opkomst van Hitler en trawanten was de totale vernietiging van Duitsland en dat is uiteindelijk ook gebeurd.” Volgens Edel vormden de joden dus, precies zoals de nazi’s altijd al beweerden, een grote bedreiging voor Duitsland, en Edel concludeerde dan ook dat Hitler volgens hem, wat dat betreft, “min of meer gelijk” had. Enkele anti-fascisten uit Friesland reageerden met een verklaring die door verschillende groepen ondertekend werd. Ze waren volkomen terecht furieus. “In een onsamenhangend betoog dat is opgebouwd uit verdachtmakingen, onbewezen vooronderstellingen en stellingen die zonder enige documentatie als feiten gepresenteerd worden, komt Peter Edel tot de conclusie dat de vooroorlogse joodse elite uit was op de vernietiging van Duitsland, en daarvoor de joodse lagere klassen doelbewust heeft opgeofferd, en dat er ook nu weer een joodse elite is die “verondersteld wordt een stimulerende invloed te hebben op het nazistische denken”.” Volgens de anti-fascisten leverde Edel zo achteraf een rechtvaardiging voor de shoah. “De nazi’s hadden volgens Peter Edel gewoon gelijk!”, concludeerden ze, en het “antisemitisme van Duitse neo-nazi’s zou eigenlijk niet meer zijn dan ‘legitieme zelfverdediging'”. “Deze ten hemel schreiende omkering van de dader-slachtoffer verhouding is een klap in het gezicht van alle slachtoffers van de shoah en staat gelijk aan het verlenen van absolutie aan de nazi-beulen.” Later toonden ze in een tweede stuk nog aan dat in Edels artikel veel elementen terugkwamen van de vroegere “Protocollen van de wijzen van Zion”. “Resteert de vraag hoe het in godsnaam mogelijk is dat deze moderne variant op de “Protocollen van Zion” geplaatst wordt in een links blad als Ravage.”

Eric Krebbers in De linkse worsteling met Peter Edels antisemitisme (Gebladerte Archief)

Meer over de teksten van Peter Edel lees je in de brochure Het wereldbeeld van het antisemitisme en het artikel “Peter Edel recycelt oude antisemitische mythen” (Gebladerte Archief)