Waarom het kabinet met een betere verklaring moet komen voor de afwijkende corona‑strategie

“The best and only way to protect life, livelihoods and economies is to stop the virus. No excuses. No regrets. […] We must immediately build, expand, train and deploy health workers to find, test, isolate and treat every case and trace every contact.” (WHO Director General) De WHO blijft dat benadrukken; niet alleen in de speech die hierboven wordt geciteerd, maar keer op keer op keer op keer. De conclusie is onontkoombaar: Europese landen hebben zich laten verrassen, en moeten snel van strategie wijzigen. Als de WHO zegt: geen uitzonderingen, dit is de enige manier, dan moet het kabinet echt met een beter verhaal komen. Want de uitspraken van de WHO en het RIVM sluiten elkaar domweg uit, en er staat te veel op het spel om hier geen uitsluitsel over te krijgen. Het advies van de WHO lijkt steeds meer gehoor te vinden, behalve in Nederland. De testcapaciteit is hier relatief laag. Bovendien lijkt het RIVM, ondanks de uitspraak dat groepsimmuniteit niet het doel op zich zou zijn, nog altijd aan te sturen op de gecontroleerde verspreiding van het virus. Zo verstuurde het RIVM op 30 maart nog een tweet waarin wordt uitgelegd hoe groepsimmuniteit precies werkt. “Hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden”, aldus het RIVM. Wat in de communicatie van het RIVM steeds onvermeld blijft, is het feit dat de groepsimmmuniteit-strategie zeer controversieel is en door experts wordt afgedaan als levensgevaarlijk. Het lijkt erop dat RIVM en kabinet een containment-strategie als onhaalbaar en als een “gepasseerd station” hebben gezien. Maar het feit dat omringende landen alsnog van strategie wijzigen – gecombineerd met het ontbreken van enig teken dat het najagen van “groepsimmuniteit” enig voordeel zou bieden – werpt de vraag op: waarom wij niet? Onze buurlanden lijken de adviezen van de WHO een stuk serieuzer te nemen. In onze oproep benoemden we al dat de buurlanden Groot-Brittannië en België werken aan grootschalig gedistribueerde (snel)tests.

In Waarom het kabinet met een betere verklaring moet komen voor de afwijkende Corona strategie (Containment.nu)