Wel gevaccineerd, niet gedocumenteerd? Dan krijg je geen QR-code

Een woordvoerder van de GGD GHOR, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland, legt via de mail uit dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het beleid rondom de QR-code. Wie dan wel? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat blijkt bij navraag ook op de hoogte van de beperkingen voor de groep zonder verblijfsvergunning. Een woordvoerder noemt de situatie “onwenselijk”, maar maakt zich zorgen of de GGD-medewerkers op dit moment over de juiste kennis beschikken om de grote groep zonder BSN-nummer te helpen. “Het personeel moet eerst opgeleid worden, zodat we zeker weten dat alleen mensen die echt gevaccineerd zijn een vaccinatiebewijs krijgen. Daarom werkt het ministerie aan een stappenplan waarin afspraken staan wie er op welke manier geholpen kan worden. Om dit werkplan landelijk uit te rollen kost veel tijd.” Er is een GGD die wél QR-codes verstrekt aan mensen die wel gevaccineerd maar niet gedocumenteerd zijn: de GGD Utrecht. Dat gaat volgens een verrassend eenvoudige methode. Eerst worden de mensen zonder papieren naar hun persoonsgegevens gevraagd. Vervolgens controleert de GGD of zij volledig gevaccineerd zijn en of de vaccinatiegegevens overeenkomen met wat zij vertellen. Als de gegevens kloppen, dan maakt de zorgverlener handmatig in het portaal “Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren” (HKVI-portaal) een QR-code aan en print deze uit.

Yara van Buuren in Wel gevaccineerd, niet gedocumenteerd? Dan krijg je geen QR-code (Oneworld.nl)