1 mei: Dag van de Arbeid, Dag van Verzet #Strijdbaar1mei

Op 1 mei 2021 gaan veel mensen de straat op. Hieronder eerst een algemene oproep, en daarna specifieke oproepen vanuit een aantal steden waar Doorbrakers meedoen aan de acties (Leiden, Amsterdam, Nijmegen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam.).

Een groep demonstranten rondom een grote bloembak. De meeste van hen dragen mondkapjes van Voor 14. Ze hebben allemaal een A4 met een tekst in hun handen en ze heffen hun gesloten vuist. Op de grond staat een geluidsinstallatie.

#Leidenvoor14 roept op tot het massaal voeren van kleine acties in ieder dorp en in iedere stad in heel Nederland! Strijd tegen uitbuiting en onderdrukking met jouw actiegroep. Op deze dag bundelen we de krachten vanuit arbeiders- en baanlozen-, lhbtqia-, feminisme-, milieu- en dierenrechten, anti-racisme, anti-fascisme, vluchtelingenstrijd, woonstrijd en andere belangrijke linkse bewegingen… Samen laten we zien dat we strijden voor een betere wereld voor iedereen!

Laten we er samen op een coronaproof manier een super 1 mei-actiedag van maken. Bedenk je actie, voer die uit en post deze op de socials!! Wil je de hashtag #Strijdbaar1mei2021 gebruiken? Krijten kan altijd, dus leef je uit 馃槈

Help je mee om deze oproep te verspreiden?


Een groot fluoriserend geel spandoek met de tekst "Vier de solidariteit". Op de voorgrond een persoon met een megafoon.

Leidse oproep

1 mei, iedereen vrij!

1 mei is de Dag van de Arbeid. Op deze dag vieren we historische overwinningen zoals de acht-urige werkdag en doorbetaalde vakantiedagen.

Op 1 mei willen we vieren van 14:00 tot 16:00 uur in het Plantsoen in Leiden (onderdeel van het Singelpark). We roepen alle linkse bewegingen in Leiden op om met een paar mensen te komen. Samen vieren we onze strijd voor een betere wereld! Om dat ieder jaar te kunnen doen, hebben we als eis dat 1 mei een nationale feestdag moet zijn waarop iedereen vrij is!!

Wij zorgen voor wat muziek, een spelletje en krijt voor wat kleine actietjes in de buurt. Laten we met zijn allen er op letten dat we voldoende afstand van elkaar houden en mondkapjes dragen. Tot dan!

#Leidenvoor14


Amsterdamse oproep

Laat de rijken de crisis betalen!

Dag van de Arbeid – 1 mei – 13.00 – Amsterdam

Op 1 mei gaan we samen en in solidariteit met arbeiders wereldwijd de straat op. V贸贸r eerlijke arbeidsvoorwaarden zoals een minimumloon van 14 euro per uur en vaste contracten. V贸贸r goede sociale huisvesting. V贸贸r een 茅cht klimaatbeleid dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. V贸贸r een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn, werkelijk gelijk is en waar ieders bijdrage waardevol is. V贸贸r het terugeisen en opeisen van sociale zekerheden. V贸贸r een goed pensioenstelsel, gratis toegang tot volledige (geestelijke) gezondheidszorg en kosteloos onderwijs. V贸贸r een sociaal vangnet dat mensen opvangt en niet dehumaniseert. V贸贸r de bouw van een brede arbeidersbeweging die voor elkaar opstaat, elkaar beschermt tegen repressie van bovenaf en een sociale samenleving af zal dwingen.

Samen maken we een vuist op 1 mei, de internationale dag van de arbeid. Het is hoog tijd, want ondanks de desastreuze 10 jaar Rutte zullen de recente verkiezingsuitslagen ruim baan geven aan een volgende ronde van afbraak van onze rechten. De komende vier jaar zal op structurele wijze worden getracht de positie van werkende mensen, vluchtelingen, migranten, ouderen en hulpbehoevenden nog verder te verzwakken. De door de arbeidersbeweging verworven sociale zekerheden, zoals toegang tot betaalbare (geestelijke) gezondheidszorg, het recht op wonen, een degelijk pensioen, ontslagbescherming, sociale advocatuur, onze privacy en het demonstratierecht staan op het spel. Maar 茅茅n ding is inmiddels zeker: op oorlogen zal niet worden bezuinigd.

Ook zullen deregulatie en overheidssubsidies vervuilende multinationals als Shell aansporen om door te gaan met het uitbuiten van arbeiders wereldwijd en het verwoesten van onze planeet. Het bedrijf betaalde nooit winstbelasting maar kreeg wel royale staatssteun toen het coronavirus toesloeg. Ook KLM kreeg vorig jaar meer dan vier miljard van de overheid, terwijl het zelf eerder amper een cent bijdroeg aan de belastingpot. Beide bedrijven ontsloegen vervolgens duizenden werknemers en keerden eindejaarsbonussen uit aan hun CEO’s. De in het ZZP-systeem gedwongen arbeiders, bijvoorbeeld taxichauffeurs en mensen in de cultuursector, die wel belasting betaalden, moeten het tijdens de lockdown doen met steun op bijstandsniveau. Supermarkten als Albert Heijn draaien tijdens de pandemie recordwinsten. Dit terwijl de ketens voedselproducenten steeds verder afknijpen en de prijzen in de winkels blijven stijgen.

De arbeidersklasse betaalt wederom de crisis en daar zullen we ons op 1 mei tegen verzetten!

De enorme groei van extreem-rechts en de onverschilligheid rondom het toeslagenschandaal laten zien dat racisme en discriminatie systematisch en genormaliseerd zijn. Mensen met gelijke belangen worden tegen elkaar uitgespeeld. Zo houden de ware veroorzakers van de crisis de touwtjes in handen en blijven de echte profiteurs buiten schot. In plaats van meegaan in deze verdeel-en-heers-strategie is het van essentieel belang dat wij, arbeiders wereldwijd van elke kleur, afkomst, gender, geaardheid, religie, etc. juist de handen ineen slaan. Alleen samen kunnen we een harde vuist maken tegen verdere afbraak van onze rechten. In solidariteit met elkaar kunnen we een eerlijke samenleving en bescherming van onze leefomgeving afdwingen. In Nederland, maar ook in landen waar ‘onze’ multinationals huishouden.

We komen niet uit de crisis door ons te laten leiden door de belangen van het grote geld, die winst en economische groei vooropstellen, de pandemie willen beheersen in plaats van indammen en zo juist meer economische schade aanrichten. Die de culturele sector vernietigen en het sociale leven beperken zodat de fabrieken ongehinderd door kunnen draaien. Waar nu al wordt besproken wanneer er weer kan worden bezuinigd op sociale zekerheden. Wij zeggen hardop: Nee! Laat de rijken de crisis betalen! Belast grote bedrijven en multinationals. Bescherm de arbeiders.

Demonstreer met ons mee op 1 mei om 13.00 in Amsterdam.

V贸贸r solidariteit. T茅gen sociale afbraak.


Nijmeegse oproep

Op 1 mei laten we van ons horen! De werkende klasse gaat niet betalen voor de economische crisis van het kapitaal! We eisen dat iedereen fatsoenlijk kan leven, met een goed loon, betaalbare huisvesting, sociale voorzieningen, goede en gratis gezondheidszorg en onderwijs. We strijden voor een wereld zonder racisme, zonder discriminatie van vrouwen en minderheden, zonder vernietiging van milieu en klimaat voor de winsten van het kapitaal.

1 mei is traditioneel de dag dat de werkende mensen zich manifesteren om voor hun belangen te gaan staan. De economische crisis wordt overal om ons heen gevoeld. Net als twaalf jaar geleden toen de huizenbubbel een economische crisis ontketende, heeft vandaag de dag het coronavirus hetzelfde effect. Dat betekent dat we als werkende mensen juist nu de straat op moeten om te strijden voor onze belangen. Het is namelijk niet zo “dat we er met zijn allen uit moeten komen” en “dat we in hetzelfde schuitje zitten”. In dit geval zitten wij in een lekke sloep, terwijl de grootaandeelhouders makkelijk kunnen roepen vanaf hun luxe jacht. Terwijl het grootkapitaal miljarden aan belastinggeld krijgt om haar winsten veilig te stellen en het kapitalisme draaiende te houden, staan de rechten van de werkers, werklozen, gepensioneerden, studenten en scholieren uit de arbeidersklasse steeds meer onder druk. Juist hierom is het dit jaar belangrijk om op 1 mei de straat op te gaan om te strijden voor onze rechten!

In Nijmegen organiseren we om 14:00 uur op het Valkhof Park een manifestatie. Samen zullen we stil staan bij redenen waarom juist nu gevochten en georganiseerd moet worden voor de rechten van werkende mensen. Hier zullen in ieder geval de Voor14-campagne en studentenvakbond AKKU spreken over hun ervaringen en hoe zij zich organiseren in corona-tijd voor hogere lonen en goed en betaalbaar onderwijs. Na de betoging zullen we door de stad heen leuzen krijten om op te roepen voor een minimumloon van 14 euro. Daarmee kunnen we eindelijk een einde maken aan de werkende armen en een begin aan een waardige levensstandaard voor iedereen!


Mededeling vanuit Leeuwarden

Op 1 mei gaan we een mega spandoek in de binnenstad van Leeuwarden ophangen met de tekst
“laat de rijken de crisis betalen” en vieren we de recente oprichting van Vrije Bond Friesland 馃檪 Er zijn generaties lang vrije socialisten of anarchisten in Friesland geweest. In deze traditie willen we als werkgroep Vrije Bond Friesland graag verder gaan. Inmiddels zijn er acties geweest ten behoud van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum en hebben we protest georganiseerd tegen de Turkije-deal. Er is gekookt als protest op de karige maaltijdvoorziening in de nachtopvang van dak/thuislozen en het weigeren van ongedocumenteerden. We leggen de nadruk op wederzijdse hulp en vinden de parlementaire democratie ontoereikend om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen die broodnodig zijn.


Haagse oproep

1 mei is de Dag van de Arbeid. Op die dag staan activisten van #DenHaagvoor14 stil bij het zware werk dat in de zorg wordt gedaan, zeker tijdens de coronacrisis. Tussen 14:00 en 16:00 uur zullen wij op zaterdag 1 mei rond het HMC Westeinde-ziekenhuis in Den Haag onze waardering op straat krijten, flyers uitdelen en vrouwen die werkzaam zijn in de zorg een bloem aanbieden. Het zijn immers vooral vrouwen die werken in de zorg, en de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen wordt daarom benadrukt tijdens de actie.


Rotterdamse oproep

Op deze Dag van de Arbeid vieren we alle arbeid buiten de werksfeer. Al het werk dat wordt gestoken in het opbouwen van solidariteit en zinvolle relaties tussen groepen, buurten, individuen. We vieren radicale gemeenschapsvorming als een nieuwe visie op een postkapitalistische wereld die actief en vreugdevol verzet biedt tegen extractieve arbeidspraktijken en discriminerend huisvestingsbeleid. Op 1 mei, doe mee met Resist!Rejoice!Ride! een fietsdemonstratie die arbeidersstrijd en huisvestingsstrijd samenbrengt en laat zien hoe belangrijk gemeenschaps- en solidariteitsopbouw zijn in het verzet tegen gentrificatie en het bestrijden van de toenemende ongelijkheid in de stad. We zijn van plan om langs te gaan in buurten die zich hebben georganiseerd tegen uitbuitende woningbouwcorporaties, en in gemeenschapsruimtes die erin geslaagd zijn om discussies voor collectief verzet op gang te brengen. Van 12:00 tot 14:00 uur, begin bij De la Reystraat. Gedetailleerd schema volgt nog.

Op zondag 2 mei organiseren we een Rest!Repair!Renew! regeneratieve skillshare waar activisten, culturele werkers, buurtbewoners en deelnemers vaardigheden zullen delen, fietsen, kleren en meubels repareren, zaden, zaailingen en zines uitwisselen, voedsel delen, tekenen en samen zingen. Kinderen en families zijn welkom. Wil je een vaardigheid/workshop delen of heb je zines, zaden, recepten om uit te wisselen? Van 12:00 tot 15.00 uur in de Banierstraat. (Vanaf 16:00 uur is er een lawaaidemo bij Detentiecentrum Rotterdam door Welkom Onthaal.)