5 juli, Amsterdam: bijeenkomst over het grote profijt van slavernij en kolonialisme voor de Nederlandse economie

Op 5 juli organiseert Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de bijeenkomst “Slavernij en de Nederlandse economie”. Met als sprekers onder anderen Pepijn Brandon, Ulbe Bosma, Marjolein van Pagee en Mano Delea. Moderator is Jurenne D. Hooi.

Uit de oproeptekst: “Door middel van recent wetenschappelijk onderzoek is er voor het eerst een onderbouwde en controleerbare indicatie beschikbaar over het profijt dat Nederland trok van de Atlantische slavernij. Daaronder vallen, naast de slavenhandel, ook de handel en verwerking van door slaven geproduceerde goederen, zoals suiker, koffie en tabak. Wat zijn de cijfers? Wat betekenen de nieuwe bevindingen voor de praktijk? En hoe gaan Nederlandse historici om met de vraagstukken rondom de bijdrage van slavernij en kolonialisme aan de Nederlandse economie? Om een vollediger beeld te krijgen zullen we ook bespreken hoe dit onderzoek nieuwe vragen opwerpt met betrekking tot de bijdrage van slavernij en kolonialisme aan de Nederlandse economie in de oost.

Vrijdag 5 juli
Vanaf 20:00 uur
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179, Amsterdam
Facebook

Het onderzoek vanuit het International Institute of Social History (IISG), uitgevoerd door Pepijn Brandon en Ulbe Bosma, stelt dat ‘Atlantische slavenarbeid de kurk was waar de economie op dreef’. Met behulp van nieuwe cijfers tonen de onderzoekers het grote gewicht aan van de op slavernij gebaseerde activiteiten binnen de Nederlandse economie. Deze activiteiten hielden de achttiende eeuwse Nederlandse economie drijvende. De vraag is dan ook: als de bijdrage van kolonialisme aan de Nederlandse economie zo groot was, waarom wordt dit dan zo weinig besproken?”

Harry Westerink