Alledaagse islamofobie in Nederland

Directe persoonlijke ervaringen concentreren zich niet op één domein, maar beslaan haast alle facetten van het dagelijkse leven waar mensen zich moeilijk aan kunnen onttrekken. Respondenten geven aan moslimdiscriminatie en/of moslimhaat niet alleen te ervaren via de politieke en maatschappelijke discoursen, maar ook online, op straat, in winkels, in het openbaar vervoer, op de werkvloer en op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: islamofobie is zo alledaags geworden. Het is echter meer dan dat: mensen kunnen er meerdere keren per dag mee te maken krijgen. Een ander opvallend verschijnsel zijn de ervaringen met de politie. In dit onderzoek gaf 17% aan staande te gehouden zijn door de politie (n=52) en 8% gaf aan thuis bezocht te zijn door de politie en daarbij ondervraagd te zijn over hun religieuze identiteit (n=24). Dit onderzoek laat verder zien dat alledaagse ervaringen met islamofobie soms impliciet en soms expliciet kunnen zijn. Bij meer impliciete uitingen van islamofobie gaat het bijvoorbeeld om uitgesloten worden, onheus bejegend worden, genegeerd worden. Onder expliciete uitingen worden genoemd: nageroepen worden op straat, uitgescholden en geslagen worden. Kortom: islamofobie is wijdverspreid en beslaat alle facetten van het dagelijks leven. Het heeft een alledaags karakter. Islamofobie komt niet alleen tot uiting in politieke en maatschappelijke discoursen en speelt zich niet alleen af in de informele sfeer zoals op straat en in het openbaar vervoer. We zien dat het ook voorkomt in het contact met de politie, op de werkvloer en arbeidsmarkt. Islamofobie heeft dus ook een institutionele dimensie. Uitingen van alledaagse islamofobie zijn niet eenvormig. Soms gaat het om expliciete uitingen en soms om meer impliciete vormen.

Ibtissam Abaâziz in Alledaagse islamofobie in Nederland. Een verkennend onderzoek (pdf) (Meldpunt islamofobie)