“Asielextremisme”: Teeven en zijn IND vragen er om

Teevens redenering is weerzinwekkend en krom. Hij zegt het zo. “Als een dokter besluit om deze persoon niet op te nemen, dan is dat een gegeven waar ik het mee moet doen. Ik vind niet dat ik politieke verantwoordelijkheid heb voor iemand die het bos inloopt en zichzelf om het leven brengt.” Kan iemand de staatssecretaris even uitleggen waaróm de man dat bos in liep? Kan iemand de staatssecretaris er ook even op wijzen dat de man op de nominatie stond om door de IND uitgezet te worden naar een land waar hij vanwege zijn angsten juist was vertrokken? De IND heeft een al ernstig door angsten ontregelde man verder de stuipen op het lijf gejaagd, met de dood als gevolg. Het handelen van de IND valt onder Teevens verantwoordelijkheid. De voorspelbare uitkomst van dit handelen – minstens een verergering van de mentale toestand van de man, maar wel degelijk ook de fatale afloop als iets wat zeer denkbaar was – valt daar wel degelijk ook onder. Het is gênant dat zoiets zelfs maar moet worden uitgelegd. Helemaal bespottelijk is de uitsmijter van de staatssecretaris. Er plegen, zo stelt hij, jaarlijks zeventienhonderd mensen zelfmoord. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politieke verantwoordelijkheid neemt voor elke zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.” Drogreden. Veel zelfdodingen gebeuren door mensen die niet onder de rechtstreekse zeggenschap van een instelling vallen waar een minister rechtstreekse verantwoordelijkheid voor draagt.

Peter Storm in “Asielextremisme”: Teeven en zijn IND vragen er om (Ravotr)