Break the System? It’s complicated

In het Eisenpakket komen we naast wederom het referendum nog de oproep tegen tot herziening van het bankenstelsel, dat “moet worden nagekeken en aangepast worden door experts, met als uitgangspunt om de samenleving te dienen”. Waar ze die experts vandaan gaan halen, is een mysterie. Hoe deze experts het eens gaan worden over wat het belang van de samenleving is, blijft vaag. En hoe ze de daadwerkelijke bankiers en ondernemers van vandaag tot een eventuele verandering gaan bewegen is helemaal zoek. Eerst “het volk” maar bewustmaken en zorgen dat het “in opstand” komt. Een serieuze systeembreuk wordt in feite helemaal niet bepleit. Vervanging van de regering, plus wat door heiligverklaarde “experts” bedachte hervormingen, veel meer is er niet te vinden. Daarom was het oorspronkelijke idee om het Binnenhof te blokkeren, totdat de regering zou aftreden, van zo ‘n symbolische waarde. Het zijn immers ‘de mensen die de leiding hebben” dankzij wie “het systeem niet werkt” Het is die radicale vormgeving die ook linkse mensen wellicht op een verkeerd been doet belanden. Achter die strijdlustige taal verschijnen deels heel gematigde, en deels doodgewoon rechtse, programmapunten. Voor het breken van systemen is ietsje meer vereist (…) Waarom zoveel aandacht voor dit initiatief? Stelt het iets voor? Heeft het betekenis? Ja, het stelt iets voor, en ja, het heeft betekenis. Die vier- tot vijfhonderd deelnemers vandaag waren een grote tegenvaller voor wie werkelijk dacht dat vierduizend aanmeldingen ook in de buurt van vierduizend deelnemers zou betekenen. Maar vierhonderd mensen op een doordeweekse dag in een protest tegen regering en regeringsbeleid is verhoudingsgewijs niet weinig. Hoeveel linkse en radicale actiegroepen kunnen dit soort aantallen op dit soort tijden op de been krijgen? Eigenlijk lukt zoiets alleen de vakbonden, en dan doorgaans in een protest van één sector waar dan stevig wat vakbondsmiddelen – busvervoer en dergelijke – worden ingezet. Het past ons als linkse en radicale mensen om uiterst kritisch te zijn over de inhoud en de aanpak van Break the System (BtS). Het past ons echter niet om neerbuigend te doen over de aantallen die BtS – een nieuw, amateuristisch georganiseerd en van weinig groot geld voorzien project – in beweging weet te brengen. Ons lukt het maar al te vaak niet. Daar zit meteen de diepere betekenis. BtS is een beweging-in-wording met rechtse ondertonen. Maar via deze beweging komt wel degelijk echte en terechte woede naar boven, tragisch vermengd met hatelijk en xenofoob vergif. Het betreft een woede die blijkbaar geen ander kanaal heeft weten te vinden, geen van dit vergif gevrijwaarde vorm.

Peter Storm in Break the System? It’s complicated (Ravotr)