De bleke universiteit

Laat duidelijk zijn dat onze ‘diversiteit’, ofwel de compositie van ons samen zijn, een keuze is. En de huidige universiteit brengt iets voort dat misschien het beste een vorm van bleekheid genoemd kan worden. Daarmee bedoel ik een uniformiteit en homogeniteit, een verlangen naar en expressie van een orde van er hetzelfde uitzien en op dezelfde manier werken, een orde van witheid en mannelijkheid, waarin “ik herken mij niet in het van de universiteit geschetste beeld” voor een argument doorgaat. Bleekheid is natuurlijk een vorm van witheid, dat, voor alle duidelijkheid, niet betrekking heeft op de kleur wit, maar op de dominantie die toekomt aan diegenen die er toegang toe hebben. Maar de bleekheid waarop ik doel, is ook een intellectuele bleekheid, een schraalheid of troosteloosheid, een achromatiek van het denken, dat een acrobatiek hoort te zijn. En het is een onderwerping aan neo-liberale procedurele routines in de manieren waarop we werken, evenals een algehele waardering van middelmatigheid die verkocht wordt als ‘excellence’ – vergeet niet dat we, op zijn laatst wanneer we op de helft van de posities mannen benoemd hebben, uit de lagere regionen van intellect en creativiteit recruteren als we nog meer mannen benoemen. Studenten zijn niet de schuld! En wat een schraal beeld is het om diegenen te zien met een ticket voor inclusie! Wat is er gebeurd met dit verondersteld slimste deel van de bevolking als de orde ze zo gedisciplineerd heeft dat ze stilletjes in rijen naast elkaar achter hun computers zitten en papertjes tikken voor mensen precies zoals zij, geïndividueerd en gecompartmentaliseerd binnen wat zelfs ‘disciplines’ genoemd wordt, en die ze tot de dood verdedigen ook al babbelen ze over een imaginaire ruimte ‘tussen’ de disciplines (‘interdisciplinariteit’)? Wat is er gebeurd als studenten (zij zijn hier niet de schuld van!) er niet aan denken om kritiek te leveren op het curriculum opgesteld door de orde van bleke gelijkheid?

Willem Schinkel in De bleke universiteit (Erasmusmagazine)