Doorbraak-activist Ali in Enschede: “Grip van Turkije op Nederlandse Turken groeit”

Volgens Ali vindt iedereen “vrede” wel een mooi woord, maar bestaat de geschiedenis toch vooral uit oorlogen en geweld. De vredesbeweging zet zich, in Turkije en wereldwijd, al lange tijd in voor een vreedzaam en harmonieus samenleven, maar het lijkt maar niet te willen lukken. Sterker nog, de onderlinge spanningen lijken alleen maar erger te worden (…) Gevraagd wordt hoe het toch komt dat de AKP in Turkije 35% van de stemmen haalt en onder Nederlandse Turken bijna 70%. Als verklaring wordt gegeven dat de Nederlandse regering voorheen het seculiere maatschappelijk werk onder de Turkse migranten financierde en deels organiseerde: zelforganisaties als SDO, het onderwijds in Eigen Taal en Cultuur, etc. Daar heeft de Nederlandse overheid zich inmiddels helemaal uit teruggetrokken en de Turkse overheid heeft dat overgenomen via de moskee verenigingen die voor een belangrijk deel onder het Turkse ministerie van godsdienstzaken vallen. Dat betekent dat de Turkse AKP-regering de afgelopen jaren haar grip op de Turkse migranten in Nederland aanmerkelijk heeft kunnen versterken. Bij verkiezing betaalt zich dat dan terug. Ali wijst erop dat in Nederland woonachtige Koerden en alevieten intensief hebben samengewerkt tijdens de onlangs gehouden verkiezingen om campagne te voeren voor de Turkse oppositie, maar die eendrachtige samenwerking, die in Turkije zelf nog ver te zoeken is, heeft een grote verkiezingswinst voor de AKP dus niet kunnen verhinderen (…) De tegenvraag is wat Ali en zijn bondgenoten zelf ondernemen om de tegen elkaar opgezette bevolkingsgroepen met elkaar in contact te houden. Ali meldt dat hij en veel gelijkgezinden zich in Nederland hebben aangesloten bij de Doorbraak-beweging.

In Vrede verbindt: overstijg het eigenbelang (Hetnabijeoostennabijtwente)