Dwangarbeid in Den Bosch

Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat de Participatiewet uitvoert met behulp van repressieve maatregelen. Op de website van WXL staat dat je als sociaal ondernemer gebruik kunt maken van werknemers die via WXL bij jou te werk worden gesteld. Je moet dan wel PSO-erkend zijn. Wat dat is? Er staat: “Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maken bedrijven zichtbaar welke bijdrage ze leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt”. Nou ben je volgens WXL al gauw een sociaal ondernemer, want je helpt immers bijstandsgerechtigden aan het werk. Daarnaast moet je de intentie uitspreken dat je ze in dienst gaat nemen. En kom je er dan nog niet uit, dan helpen ze ondernemers om dat PSO-keurmerk te halen. “Dát is mooi meegenomen”, zal het Bossche bedrijfsleven gedacht hebben. Gratis arbeidskracht en een subsidie op de koop toe! En die intentie? Dat is maar een intentie. In de praktijk staan die mensen na de subsidieperiode gewoon weer buiten. Dus zijn er gauw wat convenantjes en contracten gesloten met zogenaamde sociale ondernemers, zoals Ricoh, Acer, SAP, Post NL, Mars, Look-o-Look… Het gaat vaak om grote bedrijven die mensen gewoon een loon uit kunnen betalen, maar daar blijkbaar geen zin meer in hebben. De mensen in de bijstand worden hier de dupe van en worden in dit circuit als arbeidsvee rondgepompt. Er is geen uitzicht op een vaste, reguliere baan, ze verdienen er niets aan, bouwen geen pensioen op en moeten deze zogenaamde tegenprestatie leveren op straffe van verlies van hun uitkering. Ook kunnen ondernemers hun gebouwen en plantsoenen voor weinig laten onderhouden, sorteerwerk laten doen, was laten vouwen of snoepjes in laten pakken. Het WXL werkkamp “Aan de slag” staat garant voor productiewerk. Zo ressorteren er ook verschillende andere werkmaatschappijtjes onder WXL, zoals de Schoonmaak Coöperatie, Groenonderhoud WXL, Stallingbeheer, de Zorgcoöperatie. Contracten lopen via de organisatie “Werkpartners” die ressorteert onder WXL. Onlangs is er ook een uitzendbureau opgedoken dat nog geniepiger misbruik maakt van mensen in de bijstand en dat is uitzendbureau Actief Werkt. Die dacht ook: wat een lekkere niche. Daar ga ik sociaal rendabel gebruik van maken. Trap er niet in! Dit is dus asociaal ondernemen en je reinste arbeidsverdringing in de zorg, facilitaire diensten, logistiek, groenonderhoud, gebouwenbeheer en schoonmaak.

Charta in Wat is het stil… (Konfrontatie)