Egyptische revolutie: volgende ronde in zicht

Die strijd neemt veelal de vorm aan van stakingen. Dat gaat over sociale en economische eisen. Dat botst met het regime dat rust probeert te scheppen, dat mensen aan het werk wil zien, om winst te genereren en een concurrerend kapitalisme op te bouwen. De Washington Post spreekt in een artikel van 11 april van een “kans op een confrontatie tussen verarmde werklieden en een nieuwe president die klaarstaat om dit voorjaar gekozen te worden”, namelijk generaal Sisi. Het artikel spreekt van acties “in de posterijen, textielfabrieken en zelfs in publieke ziekenhuizen”; de acties zijn “nog gefragmenteerd, grotendeels ongecoördineerd en het ontbreekt aan verenigde eisen. Maar als de geld tekortkomende regering ertoe overgaat om arbeidsonrust neer te slaan in plaatsen als Suez, daar onderstrepen de stakingen een sociale onvrede die nog steeds ettert onder Egypte‘s arbeidersklasse en zich zou kunnen ontwikkelen tot een steviger oppositie tegen het door militairen ondersteunde bewind.” Ook de Wall Street Journal ziet het gevaar dat arbeidersprotest voor het bewind kan betekenen: “Egypte‘s arbeiders vormen uitdaging voor Sisi”, kopt het artikel, om te vervolgen: “een groep onder de 87 miljoen mensen dreigt de wijdverbreide publieke verering waarvan verwacht wordt dat die generaal Sissi het presidentiële paleis in zal brengen, te verstoren: arbeiders.” Arbeiders die met stakingen voor beter loon en dergelijke het bewind de stabiliteit ontzeggen waar het zo hard naar streeft: dat is voor Sissi een mogelijk gevaar, voor revolutionairen juist een handvat voor hoop. Of de revolutie een zwaardere nederlaag wacht, of juist een opleving beleeft, zal sterk afhangen van de krachtmeting tussen bewind en arbeiders die gaande is. Wie die krachtmeting zal winnen zal zeer afhangen van de vraag hoezeer arbeiders zichzelf organiseren en hun strijd niet uitbesteden aan politici en vakbondsbestuurders die er maar al te snel een instrument voor eigen machtsspelletjes uit smeden. Het hangt ook af van de vraag hoe effectief repressie zal blijken te zijn.Repressie is er al. De Wall Street Journal noemt het aanhouden van vijf vakbondsleiders van de vakbond van postwerkers in Alexandrië, en van de rechtsvervolging tegen een elftal aanvoerders van stakingen bij de posterijen. “Meer dan vijftigduizend werknemers van de in eigendom van de staat zijnde posterijen zijn over het land in staking sinds zondag”, aldus een artikel van de website Madra Mas.

Peter Storm in Egyptische revolutie: volgende ronde in zicht (1) en Egyptische revolutie: volgende ronde in zicht (2)