De FNV bewijst Ramona Sno’s punt

“Een woordvoerder van de FNV zegt dat Agema niet op haar politieke gezindheid wordt buitengesloten maar vanwege discriminatie. De bond verweert zich vanuit de grondbeginselen tegen discriminatie. De politiek leider van de PVV is een grens overgegaan “en dat ervaren we als discriminerend en haatzaaiend.” (NOS) Hier had Ramona Sno het dus over in haar artikel waarin ze de integriteit en oprechtheid van alle anti-racisme stukjes van de afgelopen tijd bevraagd. Het sociale klimaat is helemaal niet veranderd, er is alleen een nieuwe zondebok gevonden om onszelf van blaam te zuiveren. Twee dagen na de “minder minder” uitspraken van Geert Wilders werd zijn partijgenoot Fleur Agema gewoon uitgenodigd voor een FNV-bijeenkomst over de zorg. Nu iedereen zich tegen de PVV keert wordt de uitnodiging ingetrokken.

Quinsy Gario in De FNV bewijst Ramona Sno’s punt (Roetinheteten)