FNV: op naar 30 november en verder

Dan gaat het om zaken als de uitvoering van de participatiewet: de wet waarin allerlei vormen van beschermd werk bij elkaar worden gevoegd en bij de gemeenten ondergebracht. Eén van de punten daarbij is de decentralisering. Als dat niet op basis van één regeling gebeurt maar iedere gemeente daar zelf invulling aan kan geven, wordt dat een nog veel grotere verslechtering dan het nu al is en is er sprake van rechtsongelijkheid. Een ander voorbeeld zijn de nul-urencontracten in de zorg. Met het Sociaal Akkoord zijn die verboden. Maar wat je nu ziet is dat zorginstellingen mensen contracten van 20 uur op jaarbasis aanbieden. Dat komt in de praktijk natuurlijk op het zelfde neer. Een ander punt is bijvoorbeeld de rechten van werknemers bij een aanbesteding. Het is heel belangrijk dat goed wordt geregeld, dat mensen als ze bij een aanbesteding over gaan naar een andere werkgever, ze niet allerlei rechten verliezen.

Patrick van Klink in FNV: op naar 30 november en verder (Grenzeloos)