Het begin van de werkverschaffing nieuwe stijl

Reeds vele eeuwen zijn er projecten opgezet om werklozen middels werkverschaffingsprojecten bezig te houden, te onderdrukken en uit te buiten. Maar de werkverschaffing nieuwe stijl dateert van het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen door de sociaal-democraten het zogenaamde Gemeeschapstaken plan werd gepresenteerd. Terwijl werklozen daarvoor voornamelijk in de ontginning, de dijkenbouw en de aanleg van infrastructuur werkten, heet het nu dat werklozen ‘iets nuttigs moeten doen voor de lokale gemeenschap’ door zich via ‘vrijwilligerswerk’ met behoud van uitkering in te zetten in de eigen buurt.

Piet van der Lende
In Uit de oude doos. Het begin van de werkverschaffing nieuwe stijl. Het Gemeenschapstakenplan van Andre van der Louw (Dwangarbeid Nee)